DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Propise Pravilnika obavezna su provesti sva poduzeća u najkraćem roku t. jnajkasnije u roku od 3 mjeseca.


Pravilnikom je propisan minimum mjera, koje su dužna provesti poduzeća za
iskorišćavanje šuma. Njihovo provođenje doprinijeti će poboljšanju uslova rada u
šumi, a time i povećanju produktivnosti rada. S ovim mjerama treba da bude upo
znato, kako sve stručno i pomoćno osoblje, tako i šumski radnici, jer su oni najviše
zainteresovarai na njihovom pravilnom provođenju.


Pravilnik daje samo one mjere, koje su najhitnije, ali ne priječi provođenje
drugih mjera, koje idu za poboljšanjem i olakšanjem šumskog rada.


Otvaranjem čitaonica na većim radilištima, držanjem predavanja, eventualnom
nabavkom radio-aparata za radilišta, koja zaposluju veliki broj radnika, a koja
stanuju u barakama, stvorit će se i u kulturnom pogledu uslovi za poboljšanje rada
i privući veći broj ljudi, koji danas još uvijeik gledaju na šumski Tad, kao na najlošije
zanimanje.


R. Benić
.......... ............: .......... . ........,
..... ......... ........ . .........


. .....>. ....... ....... ........ ...... .. .»...: .......... ..
.......... .........., .......... ............ ........; ....... .....
.......... no ....... . ....... ...........


. .... ......... .... .., . .... ......... . ...... .........
........ ............ .. cee ...... ........., . .. .... . ....... ....
..... ...... .. ....., ..... . ....., .... . . ....... .......


............ .. .......... .. ........ . .......... .... .. .......
. ...... ..... ......... ........ ........ ........ .... .......... ........
.......


Te ..... . ....... ......... . ..... .......... ...... . ..:


1) .......... ............ .......... — ......?
1947.


..... ........... ............ .........., ... .......... ........
.. . ..... ..... ........... ... .......... ........ .. . ..... ..... .
..... ..... .......... ...... je .... .... . ..: 1) .......... . .........,
2) ............., 3) ........., 4) .............., 5) ........., 6)
........, 7) ......... . ...... ´........, 8) ........-......... .........
9) ........ ......... ......... . 10) ......... .... ...... . .......


........ ......... .... .. .. .....: ..... . .... ...., .......
...., ............. .... . .... ..... ... ..... ... .... .......... ....
.. ........ . ..: ... ...... . .... ....: ........... ...., ...... .
..... .....; ... ............. .....: .... . ....... ...... . ...., ....
.... ....... .........; ... ....: ...... ........


. ´.......... . ......... ..... ...«. .......... .. ............
..... . ... . (........ ....; .......... ......., ....... . ....
.....; .......... ........; .......... ......... . .........; ..........
......... ....... ....; ...... ......... ...... ......; ........
. ...... . ..... . (.... ........... ......, ......... ......
.......... ....... ........, .......... ..... . ..........; ........
.... ....)) .......... ...... (...... ......, .......... ..
....), ......... ...........


90
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 53     <-- 53 -->        PDF

.... ce ........ ... .... . .......... ........, ........ . .......
. .. ... .......... ........, .......... ........, .......... .......
u . ......... ..........: .......... ......... ........


2) .......... ............ ........ — .......
1947.
... ....... ...... je . .... ......... ......... .... . .......
. ........ ........ .............. . ................ ........


... ........ ........ .. .. ........ ..... ........ — .... .....
.......... ... ...... ....... .........., ....... ... ...... ... . 20
......, a ...... ...... ..... ....... jam ........ ..... ...........
......... .......... .. ......... . ...... .......... .......... .. ...
...: ............. .... .... .... ........ ....... .. ...... ......
........ — ..... ......, ....., ....., ...... ... ............ .. ........
.... .... .. .......... ... .... .......... no ........ ........
. ......... . ..... ...... ........ . .......... ......... ....... ...
....... ......»., .. .... je ........ .... ...... . ....... ....., ....
ce ..... .... . ..... .......... ....... .......... ... .. .... ce ....
.......... .. .. . ..... ....... ........ . .. ...... ........ .... ........
.. ce ..... ............. ........ ...........


...... ........ ..: ........, .........., ........, ...............,
........, .......... ............ .........., ........ . ......, ................,
.......... ......., ........, .... . ...., ..........., ........,
........, ............., ........ , ..........., ...........,
........., ............ . ..........-...........


................ ......


........: .... ....:
........ .......


........
...........


... .. .........


..... ...... ........ .. ......


......


........ ...... ........ .. ......


...... ........


........... .........
......., ......... .......... . .......... .........


...... .........


.......... ...... .. ......
....... ...... (.....) .......... ....... ........ .. ......
......, .........-......... .......... ...... . ...... . .. ......


...... .......


....., ......... ....... ..........


.......... .... . ....... ..........
...... .......... ...... . ...... ...... .. ......


......... ...... . .....
.......... ...... . ..... ....... ........


....... ........ (.....)
...... . .......... ..... .. ....... ............


..... .......
.......... ...... . ......


......, ......
.......... .... . ......


....., .......
....... ..... . ...... . ....^....« ......... ..


......, ......


.....
......... ....... ........
............ .......... ........ ............ .. .......


91
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 54     <-- 54 -->        PDF

........ ......


........: .... ....:


......., ....... . .......; .......... . .......


.....
....... ...........
........ ..... ......., ....... . ........... ....... .........
........
...... ...... Kpojeifce ........... ......... ......... ......,
........ ..........
.....


.......... ....... ......... ........... ......
(......., ....., .......... ..... ....)


..... ....... . .......... ........ — ....... . .......
....,... . ..... ...... .... .. ...... ......
...... ....... ...... ........... ...... .. ...... ..


........ .... (..... ... no .....)


..... .......... . ......... .... . ...... .... .. ........
......
...... ......... ...... .... .. ........., ....... ......


... ..... . .......... .....


....... ........ ...... . .... . ...... .. .... (.. .....
.....). .......... . ........ ........, .........,
.......... ...... . ...... ........ .. .....


......., .......


........ ......... ..........., ........... . ........
....... .. ....... ..... .. .......
......, .......... ......... . ....... ......... ........... .. ............
...... rpabc ........., ........ <<>(>........
. ...... ..>... ..........
.....


........ ......., .......... . ...... ......,


......... . ...... ...... ....
......


.....>....>. ..... ........ no ......, .......... ........,
.....>..>. .....; .......... . ............
.......; ........... ........ .....


.......... ...... . ........ .... ...... ... ......., ......>
..>. . ............ ....... ......; .........>
. .....; ..... ......; ........, ...........,
......, ........., ........ . ......... .......,
...... ..... . ........., .......... . .........
|>\.......: ......... .... ..... ..... .
....... . ......... — no .......... .......


... ..... ........... .......... . . .... ..... .......... .............
.. ..............., ................., ............. . ......
............. ........


............. .... ..... je .......:


. .............. ...... je .... .... ...... ....... ...
.. .... .... ........ ....... ....., a .. ..... . .......... ........
......;


................. (........) ...... je .... .... je ..........
..... ...... ....... ..... ... ....... .. .... ........ .....
no .......... ... ... ........., ... je ..... ..... ...... ..........
..... . ....... ......... ........ ....... .. ..................


(.........) .......;


92
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 55     <-- 55 -->        PDF

............. ...... je .... .... ...... ..... .. ....
"je ........ ....... ....., ....... .......... ....... ...... . ........


........ ..... (......) .......... . ........ . ......... ........


......;


. . . . . . . . a . . . . . . . a . . ...... je .... .. ..... ........


... ............. ......, .... .. ...... ..... . ....... ...... . ......


...... ... ....... ..... .. ........ ......... ....... . ...........


.. .......... . ........ ......... .. ......... ...... ........


3. ....... ..... ......... ........ . ......
.......... .......... -»- ....... 1947.
............ ........ .... ...... .......... . .... ........ ...........
.......... (......... ..........) ........ ». a n . . a . . . .
.........« .. ....... .. ............ ........, .... ..........
....... . .... ........ .......... .......... ... ........ ...
....... .... ........... ......., .... . ...... ..... .. ........ .........
. .. ... ...... .. .. .. .. je .... ......... ...... ..........,
............... ... ............


............ je ........ ...., .. .. . ...... ..... .......... ..........
........... ....... ..... .. ........ no ....... . ....... ..........
.. ...... ».......... ............ ..........«.


4. ....... ..... ......... no ....... . .......
.......... — ....... 1947.
........... ........ ..... ......... no ....... . ....... ..........,
......... ......... .......... .... ...... ..... .. ...... .....
.......... .. ...... ............ ........, ...... ....... . .. ..


. ....... .. ........ ........ .... .. ....... ....., ......... . ..
«....... no .............


.. .....

Dali sam poslao pretplatu za Šumarski list?


Da li sam štogod pridonio da Šumarski list
postane pravo glasilo struke?

93