DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 51     <-- 51 -->        PDF

..... ....... . ....... . ........ . ........ ......, ... . ..... .....


............ . ..... ........ ........... . ........., ... ..... .. .... . ......


..... (... 12 ...... . ........ ............) ........ . ......... ..... . .....


....
...... ....... je ....... ........ ..... .. .....:


1) .......... — . .... ......: .... ........ ........, ........ ........,


.... ........ .......;


2) .......... ............... .......... . .......... ....... «......... —


. ..je ...... ........ ........ . .... ........ ........;


3) ............... . ....... .......... — . .... ...... ..... ........ ....


..... ........ ........., ...1). ........ ........ . ....... .....;


4) ....... . ....... .......... . .... ......: ......


..... ..... .. ... .. ........ ...... . ..... ...... ........ . .........


........ . ............. ........ 0 .... .. ...... . ............ .........


.. .....


HIGIJENSKO TEHNIČKE ZAŠTITNE MJERE PRI RADU NA
EKSPLOATACIJI ŠUMA


Šumski rad (sječa i izradba, iznošenje, utovar i otprema drvnog materijala) s pravom
se uvijek smatrao jednim od najtežih t. j . fizički najnapornijih radova. Ovaj rad
često se je stavljao u pogledu fizičkih napora uz bok rudarstvu, a u pogledu nastambe
i prehrane šumskih radnika, bio je, s pravom možemo to reći, i teži od njega. Rad
na sječi i izradit» šuma, vrši se uglavnom zimi, na otvorenom prostoru i radnik je
izvrgnut vremenskim nepogodama. S druge strane prehrana šuimskih radnika svodila
se je na jednoličnu hranu (grah), koja iako nekada u dovoljnoj količina nije mogla
nadoknađivati utrošenu energiju. Stambeni uslovi bili su, možemo reći, mizerni. Stanovanje
u bajtama od prošća, niti je štitilo radnike od zime, niti je biilo higijensko.
Zato nije čudo, da se je rad u šumi smatrao najnižim radom, a šumski radnici se
regrutirali iz redova najsiromašnijih i krajeva gdje nije bilo mogućnosti, da se posvete
drugom zanimanju.


Akordni sistem sa niskim stavkama, slaba ishrana i loše stambene prilike, činile


su, da je radnik po završenoj´ sječini odlazio kući iscrpljen.


U nizu mjera, koje su donijele narodne vlasti u cilju zaštite rada a na temelju
Zakona o zaštiti rada, možemo reći da među prvima stoji i »Pravilnik o higijenskim
i tehničkim zaštitnim mjerama pri radu na eksploataciji šuma« izdan od Ministarstva
rada pod brojem 14/11948, dne 6. siječnja 1948. godine. (Vidi Službeni list FNRJ br.


6.
od 21. I. 1948.).
Najveći dio Pravilnika posvećen je tehničkim zaštitnim mjerama pri radu, ali
ne smanjujući niti važnost higijenskih zaštitnih mjera.
Rad u šumi kao vrlo naporan, isključuje osobe koje boluju od nesvjestice, padavice,
grčeva mišića, nagluhosti, kratkovidnosti ili od drugih sličnih mana, jer njihovo
učešće u radu ugrožava, kako njih same, tako i one, koji s njima rade.
Tehničke mjere zaštite raspoređene su u poglavljima: Sječa; Trupljenje i izrada
ogrijevnog i drugog kratkog drveta; Sječa i trupljenje motornim i električnim pilama;
Iznošenje drva do mjesta utovara; Suhe i vodene riže; Plavljen je drva i splavarenje,
te Utovar i istovar trupaca.
Tehničke zaštitne mjere prilikom prijevoza drva koturačaima, čekrcima i šumskim
željeznicama, nisu predmet Pravilnika, nego će biti propisane posebnim pravilnikom.
Naročito je kod ovoga važno spomenuti, da za rukovanje sa motornim pilama
na sječi i izradbi, Pravilnik određuje zaposlenje bar jedne kvalificirane osobe za
rukovanje pilom. (Vidi čl. 15.).
Higijenske zaštitne mjere donesene su u čl. 81>—99, odnosno u poglavljima:
Ostali propisi; Prva pomoć u nesreći; Voda za piće; Nužnici; te Radnički stanovi.
Radničkim stanovima (barakama) posvećena je naročita pažnja. U jednoj prostoriji
smije biti najviše 30 radnika, a na svakoga mora otpadati najmanje 6 m» prostora.
Ovaj propis ima u vidu, da se je u prevelikim spavaonicama (sa preko 20 ljudi),
nemoguće potpuno odmoriti i ispavati, radi toga što uvijek netko ulazi i izlazi, a
šumski rad traži svježinu i oprez u radu.


89