DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 48     <-- 48 -->        PDF

ODREĐIVANJE PROSJEČNE BRZINE POMAKA


Kod analize i računa proizvodnosti niza strojeva potrebno je često puta utvrditi
prosječnu brzinu pomaka.
Ova se je brzina pomatka prema podacima iz stručne literature (V. M. Učenov,


A. M. Minkevič) određivala po formula
lliUl + n2LT2 + + .„ Un
51 - .1 "f- .9 + + ..
gdje je:


Usr—prosječna brzima pomaka
Ui, U2 . .. Un — brzina pomaka u m/min za prvu, drugu, n-tu grupu materijala
ni, .2. . . nn—količina tekućih metara materijala koji se obraduje (blanjanjem, piljenjem)
sa brzinom pomaka Ui, U2 .. . Un


B. S. Petrov u svojoj knjizi »Planiranje proizvodnje u poduzećima za preradu
drveta« a i isto tako i M. N. Guterman u jednoj svojoj raspravi određuju prosječnu
veličinu pomaka po formuli
Ai (.. — .)+. 2« + ...
Asr 100 + .


gdje je:


Asr —´ prosječna veličina pomaka
Ai — veličina pomaka kod piljenja u cijelo


.2 -*-„ „ „ „ debla u prizmu
.. — .. ,, „ ,, prizme


a — postotak prizama po komadu ffi po tek. metrima


Doc. N. A. Batin u svojoj raspravi u časopisu »...... .............« br. 7/1947
na primerima dokazuje, da su obje formule pogrešne i da se veličina pomaka određuje
formulom


U, ti´ + U2t2 + + Unt„


U SI ti + t2 + ... + tn


odnosno


.1 + ri2 + -+ On


Usr


ni N2 Nn
-U, + U2
+ ´ ´´ + U„


gdje su:


ti , ta tn — radno vrijeme za odgovarajuće brzine
— ostale oznake imadu isto značenje kao prije.


Isto tako je formula (2) pogrešna. Pravilna formula glasi:


100 + a


Asr


100


u a


+ -.7+ A,


I. Horvat
»Obraćam se našoj narodnoj inteligenciji po ustanovama
i u administracijama, da da sve od sebe u izvršavanju svoje
dužnosti i onemogući svaki birokratizam u našim ustanovama.
« (Tito — povodom Nove godine 1948).


86