DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 47     <-- 47 -->        PDF

vinu, drvo za proizvodnju bačava (dužice), sirovinu za ploče od drvenih vtakanaca
i sirovinu za šibice. Međutim, u pojedinim šumsko-proizvodniim trustovima, radi
otsustva kontrole nad radom šumsko-proizvodnih preduzeća, tehničko drvo ide u
ogrijev. Sa ovim treba prestati.


Sva´tajući ogromno značenje drveta za izvršavanje plana posljeratne pjatiljetke,
kolhoznioi i radnici šumske industrije pretežne većine republika, krajeva i oblasti,
na inicijativu Grodnensike obllastli, obraćaju se velikom vođi i učitelju drugu Staljinu
sa pismima u kojima daju svečana obećanja, da će pravovremeno izvršit plan jesenskozferaske
sezone šumske proizvodnje. Takmičenje u izvršavanju oviih obaveza danih
drugu Staljinu razvija se sada sa neviđenom snagom. Ono već donosi svoje prve
osnovne rezultate.


U taku ovog takmičenja uzdižu se novatori, pokazujući ostalim primjer visokoproizvodnog
rada. Odlučujuće uspjehe postigao je u poboljšanju naše industrije motorista
električne testere drug Krivcov u Omiugninskom šumskom gazdinstvu Kirovske
oblasti.


Drug Krivcov povećao je sastav brigade sa četiri dp sedam ljudi, podijelio rad
među članove brigade, osloibodio sebe i svojeg pomoćnika od sporednih manje važnih
radova. Izradu drveta brigada sprovodi istovremeno u dvije sječine, smještene nedaleko
jedna od druge. U svakoj sječini postoji električna pila. Najprije u prvoj sječini
motorist, njegov pomoćnik i pomoćni radnici obaraju (ruše) 8—10 stabala, a u drugoj
sječini radnici krešu grame i obrađuju trupce. Iza toga motorista i njegov pomoćnik
prelaze u druigu sječinu a obrađivači trupaca prelaze u prvu ostavljajući samo jednog
čovjeka za pomoć motoristi i njegovom pomoćniku. Oborivši u drugoj sječini 8—´10
stabala, motorista i njegov pomoćnik vraćaju se u prvu sječinu gdje raspilavaju
trupce, a obrađivači završivši rad prelaze u drugu sječinu. Zatim se krug radova
povraća stalno u ovom rasporedu. Brigada je na taj način postigla rekordnu proizvodnost.
Ona je izradila 191,5 m3 drveta, ili po 27,4 m3 po jednom čovjeku dnevno.


Visoku proizvodnost postigao je i kolar Tavaturskog mehanizovanog šumskog
radilišta Sverdlovske oblasti drug Ginatullim Fatih ispunivši u čast tridesete godišnjice
Oktobarske revolucije dvije godišnje norme. Značajne uspjehe postigao je traktorista
Južakovskog mehanizovanog šumskog radilišta trusta »Altajles« drug Šćetkin osvojivši
naziv najboljeg traktoriste Ministarstva šumske industrije SSSR. On ispunjava normu
proizvodnje više nego za 150 procenata. Mi smo ukazali samo na nekoliko imena.
Broj stahanovaca i u šumskoj proizvodnji raste a njihovi divni: primjeri zaslužuju
široku primjenu.


Radnici šumske industrije uložit će sve svoje snajge da bi na staranje i brigu
Partije, državnog rukovodstva i lično druga Staljina, odgovorili ne samo ispunjavanjem,
nego i premašivanjem sezonskog plana šumske proizvodnje i cijelog plana 1948
godine.


Preveo: P. Fukarek


IZ IZVJEŠTAJA SAVEZNE PLANSKE KOMISIJE O IZVRŠENJU
PRIVREDNOG PLANA FNR JUGOSLAVIJE ZA GOD. 1947.


Prema izvještaju Savezne planske komisije, plan proizvodnje šumarstva za 194(7.
god. izvršen je sa 95°/o.
Drvna industrija u sastavu Ministarstva industrije izvršila je svoj plan sa 9Q,6°/n,
a Generalna direkcija savezne industrije celuloze, drvenjače i papira sa lOll^/o.
Kod izvršenja plana proizvodnje drveta, koji je izvršen sa 95«/o u cjelini, izvršile
su svoje planove: savezna proizvodnja sa 116°/o, a republikanska proizvodnja sa 94,8´Vo.


Pojedine narodne republike izvršile su svoj plan:


1. Narodna Republika Srbija 74°/o
2. „ „ Hrvatska löff´/o
3. „ „ Slovenija 1112*/.
4. „ „ Bosna i Her. * 80°/o
5. „ „ Makedonija 6.°/.
6. „ „ Crna Gora 1KJ6»/»
B.
85