DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Šumska eksploatacija dobit će nekoliko hiljada prenosnih električnih centrala
snage od 15 do 60 kilovati, a isto tako nekoliko stotina stalnih elektro-zavoda snage
od 100 do 200 kilovati, kojli će raditi samo za potrebe šumske proizvodnje.


Ministarstva-proizvođači obavezna siu pravovremeno izvršiti zadatke u isporuci


potreba šumske industrije. To se u prvom redu odnosi na Ministarstvo izgradnje


transportnih mašina, koje je u tekućoj godini dužno dati šumskoj industrija najmanje


2.000 traktora za vuču. Jedan traktor za vuču s uspjehom može zamjeniti 10—(115 konjskih
kola. Zbog toga radnici šumske industrije s nestrpljenjem očekuju serijsku izradu
ovih mašina, kojima je tako dosuđeno da proizvedu stvarnu revoluciju u šumskoj
proizvodnji.
Ministarstvo izgradnje mašina i pribora, sa svoje strane dužno je proizvesti u


1948 godini nekoliko tisuća dizalica za vuču, te za utovarne i istovarne radove. Od


Ministarstva automobilske i traktorske industrije očekujemo novi tip automobila za


prevoz drveta s plinskim motorom koga pogoni drvo povoljne vrste.


Velike nade polažu radnici šumske industrije u Ministarstvo proizvodnje opreme.
Ono je dužno dati šumskoj proizvodnji testenu velikog učinka sa motorom lakšeg
tipa, težine od 6 najviše 7 kilograma sa kojom bi rezač lagano i udobno radio, zatim
uskotračne lokomotive i vagone, lokomobile, ekskavatore, potkove za traktorske saone
i t. d. Naročito je neophodna u šumskoj proizvodnji lokomotiva sa pritiskom na
osovine od 1—2 tone, koja bi mogla voziti po tračnicama od 8 kilograma, koje će
šumska industrija široko primjenjivati na svojim prugama.


U nastojanjima državne uprave, naročita se pažnja pridaje poboljšanju stambenih
uslova radnika, imžinjera, tehničara i službenika šumsko-prerađivačke industrije.
Znatno je povećana i nadnica svim radnicama i rukovodećem osoblju šumsko-proizvodnih
preduizeća, a pokraj toga državna uprava im podjeljuje znatne zajimove. Do
kraja pjatiljetke bit će izgrađeno na stotine visoko-mehaniizovanih šumsko-proizvodnih
preduzeća sa savršeno uređenim šumskim naseljima sa električnim osvjetljenjem, snabdjevenim
sa pitkom zdravom vodom, radioni i bioskopima. Radniku, koji izrazi želju
da stalno radi u šumsko-proizvodnlim preduzećima, podijelit će se od 0,5 do 0,75 ha
zemljišta, neopterećenog poljoprivrednim zadatkom, i pružit će mu se još čitav
niz drugih prednosti.


Ministarstvu šumske industrije određen je u ovoj sezoni zadatak na izvozu
drveta dva puta veći, nego u jesensko-zimskoj sezoni 1946—19417 godine. Uspješno
ispunjavanje sezonskog plana uvjet je za ispunjavanje cjelokupnog plana 1948 godine.


Oko polovine zadatka, utvrđenog za jesensko-zimsku sezonu izvoza drveta,
treba biti ispunjeno vlastitim sredstvima šumsko-proizvodnih preduzeća. Zadatak
radnika šumske industrije sastoji se sada u tome, da se svaki traktor, kamion, lokomotiva,
motorno vozilo i svaki par konja vlastite komore, maksimalno iskoristi na
prevozu i izvozu drveta i pri daitim uslovima ispuni plan vlastitim sredstvima.


Međutim u pojedinim preduzećima trustova »Hakasles«, »Uralzapadoles« i drugim,
sopstvena prevažna sredstva nalaze se velikim dijelom van pogona zbog kvarova.
Gotovo više od polovine traktora i automašina ne rade. Mi smo dužni da se
odlučno borimo sa ovim nepodnošljivim nemarnostima.


Više od polovine obujma šumske proizvodnje jesensko-zimske sezone treba bit»
ispunjeno pomoću sredstava kolhoznika, privučenih na rad u šumi. Potpuno angažovanje
u šumi sezonskih radnika, a osobito vozara sa konjima odlučujući je uslov za
ispunjenje plana jesensko-zimske sezone. Prevoz drveta, do trasa cesta na kojima se
transport može vršiti sa mehaniziranim vozilima, u osnovi treba biti izveden kolhoznima
kolskim transportom. Bez toga sva transportna sredstva (traktori, lokomotive,
automašine), koja osiguravaju izvoz drveta, po cestama sposobnim za mehanizovani
transport ne će se moći potpuno iskoristiti.


Značajna većina naših oblasti, krajeva i republika sprovele su sve pripremne
mjere, da bi ispunile najvažniju direktivu Partije i državnog rukovodstva o privlačenju
sezonske radne snage i posluge kolskog transporta u šumi. Nažalost ima i tu
još zaostajanja. Zaostaju na primjer Kirovska, Velikolučka, Irkutcka, Omska, Čiitinska,
Sahalinska, Gorkovska oblast, Halbarovski, Primorski i Krasnodarski kraj, Marijska
ASSR. Djelo časti partijskih i sovjetskih rukovodstava tih oblasti, krajeva i
republika, je likvidirati ovaj nesklad u toku najbližeg vremena.


Sva šumsko proizvodna preduzeća obavezna su u prvom redu proizvoditi i
izvoziti određene Sortimente drveta; rudničko drvo, građevno drvo, pilansku oblo


84