DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKIH SEKCIJA DRUŠTAVA INŽENJERA
I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


GODIŠTE 72. FEBRUAR-MART GODINA 1948.


.... ......... ....... (......):


. ............ .........


........ ........ e ... ..........


....


....... je .. ice . ....... ...... . ...... ........ .......... .
....... ....... .. ......., /.... .. ....... ...... ......... .. ....
......... ......., a ........ . ....... ..... ...... ...... .... .. ....
... .... ......... ... ..... .......... ... .. .. . ..... «..... ....
.......... ..... .... ....... .., a ..... ....... .......... .......
....... ........., ......., ........, ......... . ..... ............
...... .... .. ......... ... ......... ..... .... .... ....... je .. CG
.. ..... ....... .. ..... ........ ........ . ............. ... ......
.. ... ....... .... . ................... ..... je ......... .. ........
........, .... .. .. .... .. .......... ... ............ ......, . .....
..... .... .. .......... . ..... .... je ........... ....... ......
. ...... ......... .. ..... ...... ....... .......-... je .......>... ..
... 5/6 a no ...... .... .. 1/6. ....... .. . ....... .. ...... .......
......, a ........ ..... .. ..... ... ..... .. . ...., .. ......... ....
....... ....... . ....... .. ......... .. .....


AKO ...... .. ....... .... ... .......... .... .. .......... .....,
TO .. ... ... ......... . ....... .... .......... ...... ... 1...........
..... ... .. ©.......... ...... .... ........ ..... . .. .... ... .. ..
...... ... .. ...... ...... .... ........ ...., .. .. .. ........ ...
..... ... ...... ......, .......... .. ............. ...... . .......


.... ... ... ........ ..... ........ ...... .... ...... .... ..
..... je ......... .. .... ..... .......... . ...... ......., .... ....
.. .... ............. ........., ..... .. ...... ......... .... ........
. ..... . ......... ... ....... .. ......... ...... ......... je ....
.......... .: .........., ...., ........., ......., ......, ........,
......., ........, a . .... ..... .... .. .... . ..........., .........
. ........... ..... .. .. ....... |..... . ..... ........ .... ..... ....
........... . ....... ..... .. .......... .. ... . ......... ..»......
.. ...... ....... .. ...... ........ ......, ... ... . ........... .. ....
.......... ..... ...... je .... ....., .... .. .... ........ ..........
.... ..... ....... .. 5% .. .... ....... ......... ... .... .........


41
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 4     <-- 4 -->        PDF

/


ce .... . .........., ... . ....... ........... .... je ..... .... .........
... je ...... .. .... ...... ..... .......... .. .. ..... ..
.. ce ........ .... ....... ............, .... .......... ......, ......,
....... . ..... ....... ..... .... .. ....... ....... .. .......... .....
.... .. ........., ..... ... .... ..... ....... ... . ...... ... .....
. .... .. ..... .. .. ............ ........ .. . .. .... ... ...... ..
..... ......... ............ .... je ... .. A. ...... .... ....: »......
............ .......... . ....... ...... ... je ........... .. ..... ......
.. ..... ............... .......... a .. ..... ...... .. ...........
....... ......... .... je .... ......... ... ...... ......... .........
«. . ...... ........ ... ......... .... je ... ...... ... ....
... je ....... ...... .......... ...... ...... ......... ......... .
.. .... .... .. .... .......... .. ....... ......... ........). . ..."
.... .......... .. . .... . ..... .. ce .... .. .... ........ ........
.... .. ......... .......... .. ....... .. .. .... .. ....... ... ....
....... «...... niyiMCKy ........ a ...... ......... ........ .... je
CKO´po ..... ....... . ........ ..... .......... ............. .. .....
.......... . ...... ..........


. ..... ...... ........ ce ..... ........... .. ..., .... .. ..
«........ ....... ..... ........ .... ....... .... .... ..... ... ....
...... ..... .......... ..... ........ .. ce je ........ ........ .,......
...... . .. .. .......... ...... ...... ........ ....... ......
...... . ....... ....... ... .......... ...... .. ........ . .. .....
«... ..... ........ ......... .... .. . ...... .......... .. ... ....
....... ......... ... ... .......... ...... .. ..... .........., .......
. ...... .......... Hani .... ............ .... .. ........... .........
je . .......... ...... .. .... je .... ...... ......... ..... ... ... je
... ......... ....... ........ .... ;...... ........ . .... ...... .
........ .......... ....... ... .... ...... .............. ..... .....
...... .........


....... ......... . .....


.. ...... .... .... ..... ..... .. ........ ........... .. ......
. ....... .......... ....... .... ce . ....... ....... .... .. .......
.... .. ...... .......... ....... je .. ... pinus ... ..... ..... . ..........
.... .. ......... ....... . ...... .. ... ...... ..... no ........
´........ ......... .... ...... ..... ........ ...... ..... .....,
... .. ce .... ......... .. je ......>.. . .. ....... ....... (......
...., ........, .......... . ...). .... .. ... ..... .......... .........
...... ..... ...... .. 0.59 ... .. 0.81 ... no 1 ..2. .. ........ .....
...... ......... ...... ........ .. 0.22 ... .. 0.55 .... . ... ....... ....
ce . ......... .. .... .... ........ ...... .. ... ....... .... ce .....
....... . .... ce .... ........ .. ........ ........ . .. ... ..... .
.... .. ..... .... .... ..... «a .......... ......... ... ... . .....
...... ......... .. .... .......... ........... ...... ......... . ..
..... ...., .... . ....... ..., ... ...... .. ......, ......, ...... .
.......... .... .... ..... ......-...... ........ . ...... .. .......
......... ........ ...... .......... ..... .. ........ ..... (........,


42
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 5     <-- 5 -->        PDF

>


........... ......., .. ..... ....... . ......), ... .. cee ...........
... . ..... ..... . .... .. ............ ..... .......... .. ...... ....
.. .......... ...... .... no ......... ........ ..........., .. ......
.. .... .... ...... .. .... ...... ........ .... . ....... ....... ...
.... .........., ....... .... .. ..... ...... .... .. ........ ..........
... .......... . ......... .... ........ ..... ... ........ .......,
...... .. .... ........ . ....... .. .......... .... . ...... ........
.. 1938 ......, .. .. ........ ... ............ ........ .......... ,..
. ..... ..... .... ...... .. ............... .... .... ......... ... ..
......... . .... .... ... ....... . ............ ....... .. ...... ....
....... ......... . ....... .. ....... .... ....... ............ . ...
......... .......... ....... .. 1938 ...... .... ... ..........


Ha ........ HP .......... .. ......... ...... . ....HO´M
. ..... ... ........ ....... ..... .... je ....... ........ . .....
.... ...... ... ...... ... ......... . ......... ..... ... 5.800 .. . TO
......... ..... ..... ... je .......... ........ ... .. ....... join ..
XIX ...., a ....... .... .. ....... ... .. 1935 ...... (............
.....-......). .... .... .. ..... ......... no ...;..... ...... . ....
...... ...... .. .... . ..... (. ...... ....) ..... .... ....... .......
je . ........ ......., . ..... .... ........... ........ .. ... ........
...... je . .... .... 1945 ...... ....... ... 400 .. .. ........ ..........,
.... .. .. ..... ..... .... ....... .. 5.400 ... .........
........ ........ ... je .. . .... ......... .......... ........ .......
........ .. .........., .. ........ ......, .. 200 .... ...... ... .. ...
...... ....|.......-........... ....... .. .... .......... ......... .
....... .... .. .... ...... ... ...... .......>.. je ..... ...... ...,
a ......... ......... ...., .... .. .. .. ...... .. ...... ... . ....
..... ...... .......... ....... .. ...... ...... ...... ...... .. ..
......... ..... ..... ......, .... .. .. .. ........ ... ......... no"
...... . ........ .. . ....... ... ......... .... .. ..... .... ..
...... ............ .. ....... .. ...... ... 38 ... A .. ...... .........
........ ... . ...... .... .. join ... 25 ... ......... .......
......... ........ ....... no ............. .......... ......, .. ........
.. 20 ....... ........ ...... ......... .... .. ......... ..
....... .... ......, ........ . ...... ........, .... no ..........
...... [..... ......... ......, ..... ........ ..... (Box-sistem)] ..
....... .......... . ......... . ..... ......, .... ... ...... . ...........
...... ...... je ......... . ...... .......... ..... .... ...
.. ....... .... .. ........., ......... .. .......... ......, ....... .........
...... ......... . . .... ...... ......... ........., .... ..
.. ......... .... . ........ ....... .. .... ....., ...... .. .. ... ....
........ . ........., .. ..... ... ...... .. ......... ...... . ......bnniUba.
..... ... .... .. .. .... no ............. .......... .......
.... .. ...... . .... .. ... ......... .. ......... ....... ... .....
.. .... .. .. .......... ...... l´hapchot, ... .. ......... ....... Ca
....... ...... no ........ ..... .... .. ......... .... .. . . .......
...... ........ ...... .. 10—11 ... ...... je ........ ... ... .....
......... ....... ........ ........ .. ..... .. ....... (.. ... .. ........
..........) . .. ....... ..... .. ........ .. .... .......... .


43
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 6     <-- 6 -->        PDF

..... . ..... ica ..... .. . ...... .... ..... ... ..... .. ..... ......
.... ...... ..... . ...... He ............. .. ........ ... ... je ......
... ......... ....... ... ......... ...... ........ .. .... .... ..
....-.. . ........ je ........ ........ .. ......... ......-........ ...
..... . ........ ...... ...., ....... .. .... .... .. ........... ...
...... ... KOica ..... .... ..... .... .. 90° ...... .. ..... . .... ......


..... ....... ........ ....... .... . .......... je ...................,
.... .. ........ ... .............-..... ....... . ......
.. ...... ..... ..........


.., 1. ...-u ........... ........ (..)


.... je ......... .... ... .. ... 8.000 .. . .... ... ... 4.500 ..,
niTO ...... ...... 12.500 ... ... .... .... .. ........... ... ...... ...>.
a .... ... ... ......... . .... 1947 ...... .. 23.000 ........ .. ..~
...... ...... ...... . ......... (...... ...... ......). . .......
.. 1937 .. 1940 .... ..... ......... .... . ...... ........ je ..........
......, ..... ...... .... ........ ........ . (..... .... je ........
a ......... ...... .... ........ ........ ........ ....... . .. ........
........ .. .. .. .. ...... ...... ...........


. ....... ....... ........... .. ..........-......... .... .......
... ......... ..... ..... .........-......... .. .. ... ........., ....
«.. ....., ..... ..... ......... .. ...... . ..... ..... .... ........
.. .. ... ..... ....... . ..... . ...... ....... ... .. ......
.. ... ........... ... . ...... .... ... ..... ..., .... ..... .............
......... .. .... ....... .. ..... ........ ...... .. 50 .. 80


44
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 7     <-- 7 -->        PDF

KM. ...... «y ........ .. ......... .... ..... ..... ......, ...... ..
je ..... ....... ....... ....... ...... ..... ... ...... .... .... ..
...... .. ....... . ......... ....... ........ ........... ............
......... ........ . .......... ...... .. je ........ ...... a ......
...... .. ... .. ........ ... .. ........ ......... .... ...........
500—600 .... ..... ..... . ..... ..... ... .... .... . ..... .... ..
.......... a . ..... .. ....... ........ ... ........ ..... ...........
....... ... .. .... .... ........., ............. ..... ........., .....
.........., ......... .. ......... .. .... .......... .... ........ ..


7.000 ..
8.000 ...
..... ........ ....... .... je .........-........ (....... ..).
... .... ..... .. ......... . ..... ............, .... .. .. .......
.... .. .. ....... . .......... . .... ........ ...... .. ......... ......
.... ... . .... 1948 .... .... .......... .......... ........ ..... .
..... .... . .......... ............ ...... ..... ...... ... .......
1.... je ......... ....... . ..... ....... ........... .............
......, .... .. .. .§ ........ .... ........ ..... ............ ........
... ... 3.600 .. ......... . .... 750 .. ........ ..... .....
............... ....... ..... .......... . ...... .. ......... ...
.... ... ........ je ........., .... .. .. .. ...... ...........
.... ........ ...... (.. peuce Gris.) .. ......... ... ...... ...
..... .... .... ......... .. ... 300 .., ......... .... .... .......
......, . «........... .. .. ..... ...... .... .... .. ... .... ......
....... 300—400 ... ... ...... .......... ...... ...... . ...... ........
.... ......... . HP ..... ...., .... .. . .... .. .. ....... .
..... ...., .. ....... ........... ....... .... . ..... ..... .....
(............ .......) ... ........ .>.... ........, . ..... .... .............
.... ..... .... »........ .. .. .... ....... . ........
......... .......... .. ........ 10.000 .. ....... 12.000 .., .. .."
...... ........... .. 700 .. 800 .... ......


..%, 2. ......... ...... .. ......... (......)
45
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 8     <-- 8 -->        PDF

f4 /—


i v v ´ "\. "*
Vv >--/´. *


i s


...V^ V .. .« il _


. °
... 3. ......... ........ . HP ..........


.. ...... .... ..... ..... . ...... ........ ............
..... ........ .... .. ....... .. ..... . ........
. . ., .... .. ..... .......... ........ .. ... 12.000 .. . .......
...... ....... ........., . .......... .... ......., .....>..., .. .....
. .. ........ 0«. ... je .......... ... ... ........ .. ..... ........
........, ....... .. .. ........ iy .......... ....., a .......... .....
je ...... ..... .... .. . ... ...... ......... .... ..... ..... ........
........ .... ......... ........ ... ... ......... ... . .... .....
....., .«... . ........... ......... .. .. ..... ....... ......... ....
.. ......... ..... .. ... 1.000 .... ...... ......... ..... . ... ....
... . .......... ... 1947 .... .. ..... ......, .. ........ ..... ....
je ......... . .... ......... ........., ........ .. .. .. .........
....... .. ........ ..... .. ........ .......


. . H P ....... . ........ ........ ......, . ... .. .. .........
....... ............... ...... je ...... .......... .. 1938 ......,
.... je ....... ..... ......... .. ... ......... ........ ...: .....
.... 1.750 .., ..... .... 8.200 .. . ........ .... 12.800 ... ...... ...


22.750 ... .... ....... ........ ....... i6op .. .............. .. ...
..... ........ . ... ....... ... ..... .... . ........ ..... .........
.. .... .... .... .... .. .......... .. .... ....... «........ . ..
.... ...... .... ....... .. .... .... ..... .. 50°/. .. ..... ......
........ ........, .... .. .. .... ........ .. ......... ..... .........
........ .. 8.000 .. 10.000 .. ....... ..... ..... .... ........
HP ........ .. ..... .. ......... ........ .. ... 800 .... ...... ......
..... .......... ......... ....... .... ....... ......... ..... ..
.... .... <.. . ....... .........., .. ...... ............. . .........,
....... .. .. ...... .. «....1.. ..... ...... .......... ....... ....
.. ..... ....... .... .. ...... ..... ..........., .. .. ....... .. ...
......... .... .. ...... ......... . .......... Ca .......... .. .....
46
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 9     <-- 9 -->        PDF

...... ... je ...... . .... 1947 ...... .... .. .. ... . TOM ....... ...


.... ....... ......... .... .. ....... ......... .. ...... ...... ..


..........


H P ........ . .. ...... ......... .. .... ...... ..... .... je
.... .... ......... .........,- .... .. ... .. .......... .... ..... .
...... ...... «a .......».. .......... ....... ....... ...., ......
......... .......... .. 1938 ......, .. ..... ......., a .. ..... ......
..... 2/3 .... je . ...... .......... .... .. .. .......... ........ ..
... ......... ..... Ca .......... ........ .. je . .... 1946 .... .. ..
.. . .... 1947 ...... ...... ......... . ......... .. ..... .... .
.........., ........ ...., ......... . .. ..... .... . ...........
......... . ..... ............. ....... .... ... .. .. ...........
.... ....... ....... .... ...... ...... . ....... ............ .....
..... .. . ......... .... ........ ..... i6opa, ....... .. ....... ..
............ ......, . ...... .. .. .... .......... ......... . ....... je
........ .. .... ......... ....... .. ...... .. ......... .........


(..... .... ........).


........ .. .. .......... ..... ....... ..... .. 400—500 ....,


....... ... . .... ........ ...... .....


...... ....... ......... (...... . .... ....)
..... ..... ........ ....... .... . ............. ..... .........
.. .... .... ........... . .......... ..... . ..... .........., .. ..
. ©... ..... ....... . .. ....... . ....., ...... .. . .... 1947 .... ....
......... ..... ......... .. .... .. .. ..... .... ....... .. ........
.... .............. .... ....... .........


........ .. .....-...... ..........


....... .........


.... . .. ..... . ......


..... . ........... 12.000 1.000
.......... 10.000 800
........ 10.000 800
......... 3.000 400
......
.... ....


...... 35.000 .. 3.000 ....


........ .. ne ,.. .......... .......... . .... ...... ...... .......
rape ........ ..... ...... .. ...... ...... .. .. ........ .. ... ......
......... .... ... ....... ...... ......... . ...., ... .. 1926 ......
.......... ..... .... ............ .. .. .. .. ...... ...... 413 ....
. ..... ...... ....... 85.048 ..... ..... .... .... .. ........ ... ....
.......... ... ......... ...... .. ...... ........., .. .. .. ......
..... ............ ..... ....... ..... ..... ... .. .... .... .....
».. .. ... ........ ..... ..... ....... .... .. .. ...... ... 2.100 ....
........ . ... 480 .... ............. .... ... ....... ... ..... ..
....... 70°/. a .. ............ ... 16°/..


47
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 10     <-- 10 -->        PDF

.... .. ...... .. ...... ...... .... ..... .. ......... ........
. ............. ... . ..... ...... . . .... ....... .... ............
........... .. .......... .......... ......... ......... ........
........ je ........ 2.000 .... a ..... ... 450 ..... ..... ........ ..
... ......... ....... ... .. ....., a ....... .. ......... . ......
....... ..... je 1938 ...... ......... 19.150 .... ........ . 5.180 ....
............. ..., ....... ... 30.000 .... ....., a .. ... ...... 764 ....
........ . 330 .... ............. .... ..... ......... .... .. ....
....... .... ....... .. ........ . ............. ... .... .. ..


250.000 .... ........ ... je ......... ....., . ........ .. je .. ..........
.......
... .... .......... ..... . .......... ........ je ...... .. 170
...., .. ..... 100 .... . ........ ....... . 70 .... . ......... ........
To ...... .. je ....... .......... ..... .. ........ ........ .... ..
5%. ..... je .. ... .... ....... .. .... . ..... .......... .. .. ..........
..... .......


..... ...... .. ........... . ....... ....... .. .. .. .... .......
........ ....... ........ ........ . ............. ..>. ......, .. ...
.... ......., .. ....... .... .... .. ..... ....... ........


........ .. ... ... ..... .........., .. ..... ...... ..........,
... je ......... ........ .............., . ......... ... je .............
...... ....... .........., .. .. .. ... .... ......... ..... .........
.. ....... ......, ...... je ....... ....... 1946 ...... . ........ .. ......
........ ............ ............ . ......... ....... ..........:


............


1.
........ ...... ..... .. ...... ........ ........ .. ... «....
...........
2.
.. .... ... ....... . ............ . ............. ... .............
. ....... ...... .. .............
3.
. ........... ....... ...... .... . ...... .. ......... ....
..........
4.
.. .... ......... .... ......... ....... ....., ....... ......
.......... . ...... .. ..... je ...... ...... . ........ ....^......
.......... . ..........
5.
........ ......... .... ...... no .....
6.
. ....... ....... .......... je ......... ......... ..........
....... ........:


... 1. ....... . .... ....... .... .......... . .......... ..... ......


.., .. .. . .... ........ ........... ........ .......... ......


.... .......... ........ no ............ ........ ......
... 2. .......... . ..... ..... .. .. ............ .. ..... .. ...


..........
... 3. ..... ....... ......... ..... .. ....... .. ......... ........
......... . .. ....... ... ........ ........ .. .......... .....peite.


48
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 11     <-- 11 -->        PDF

... 4. .. .... ............. ....... ........ . .......... . ........ 1946


.... . ........., ..... .. .. ..... .. ........... ....... .........


............


... 5. ........ ........... ......... ..... ........ ....... ......


....., ....... ........ ...... ..... .......... ......, .... ..


..... ....... .. . .....
... 6. ......... .. ......... . ....... ....... ........ je .. ....


...... ..... . ...... ........ ...... ......... . .......


II . . . . . . . . a 1947 i; . . . . . :


1.
........ ........... .......... . ......... ..... .. .. .....
. ....... no ........... ..... ...... .. .......... ..... . 1947
.......
2.
....... ........ ........... .. .. ..... . ........ .. ......
... ......... ...... .. ...... ......... . .. ........ ....... ..
.. ....... .. ........... < .
3.
.. ........ ....... .. .. ...... . ........... .......... . .........
... ... ...... ......... .....: a) .. ......... ....... .
.) .. ......... ........... (......... . .......). Ha ... ...
...... ..... ...... ....... ......... .. ...... ..... ..........
4.
.......... ........ .. cea ... ......... ...... .... ............
........... ......-. .. .......... ... ..... ....... ......, ..
.......... ........ .. 1947 ...... .... ......... . ...... ........
............ . ........ ..........
5.
Ha ...... ........ ........ ......... . .......... ...........
........, .. ...... ............ ........ ..... ....... . ...........
............ .......... .. ....... ......
.. .... je 1947 ....... ...... .... .. . .......... ........ . .....
..... ....... .... ....... ..... .. ...... ....... .......... .... ......
...... . ............ . .... 1947 ...... .. . ....... ......... . ....
je ... ........ .. ...... ...... .... .. .... . ....... ....... .........
......... ..... .... ... ... ........... ...... ..... ... ...... ........
.. .... ....... ...... . ....., ........., ......... . ........... .....
.... .. ..... ........ ......... . .... ......... .... .. ..........
.. je . .... ... ...... ........ ... .... .... ..... .. . .......... ...........,
a ... je ... .... ...... ......... .....


.. .... ....... ......... ... ..... .... . ..... ....... ........
..... . ...... ....... .... .. ...... ........... ..... .. ..........
. . .... ....... ...... .. ...... .. ........ ............ .........


. .... ..... ........ ...... ... je .. .. ......... .... ........
.... .. .... .... .......... .. ... ..., ... ...... .. .... .. ..... ....
......... ....... . .. ..... ..... ..... ... ........ ..>.... ........
. ..., .....:


.)
............. ........ .


.)
........ .........


49
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 12     <-- 12 -->        PDF

............. ........ .........


.. ...... .... .... ..... ..... .. .............. .........., .....
.. ......., ..... .. ......... . .... .. .. ........ ....... .... ......
........:


1. ............ ........... .......
2. ............ ........ ......... .......
3. ............ ......... ......
4. ............ ....... ......
5. 0.........«.. ............ ......, .
6. .......... . ...........
............ ........... .......... .......
..... ......... .. ........ ......... ........ .. ... .. ........ .............
... ....... .......... . .......... .......... ...... ........
.. ...... 40—50.000 ........ no ...... .......... ........... ....
lie .......... ......... ....... . ..... .... . ...... ...... . ....
...... .......... ......... .. ......... ......... ... .......... ..........
........ ..... ....... . ....... .. ........ ......... ..........
(..... ......), ........, ........, ......, .......... ..... .
».. ......... .... .. ..... ........... (......) ... .. .... .......
(..... ... .......). .. .... ....... ........ ...... .......... . ........,
.... .... ...... «a ...... .. ..... .......... .. ......... ..
«........ ..... ...... ......... . .......... ......., .... ... .......
.... ....... .... ........., ....... ...... .... . ...... *.... .. ......
.... ......... ........ .. ....... .......... ..... ...... ...... ....
.. ... ..... ... .... .......... ......, .. ne ..... .... ..... ......
. .......... ............. ...... .. je .... ......... ..... ......
...... ......... ....... . ............ .. .... je ... ...... .. ....
(............., ......., ..........., ..... ........, ........ ...... .
...) ... je ......... ..........., ........ je .. ... ... ...... ........


........ . .. ........... ... ....... .. . ........ ....... . ........
.. ........., .... .. .. ........ .... .... ...... ..... ....... .. ...:


.) .. ......... ....... ......... .. ..... ...... .. ....... .......
.. .........., .. ........... . »............ .........:


.) .. ........ ....... . .......... ....... . .. .. ..... .. ..
.... ........... ..... ......... ...... (..... ...... . ........ ....,
........ .. ..... ........ .........), .. .. .... ...... . .............
........ ... ........». . ....... ......


.) .. cpebyje ........ ....... . ....... .......... . ..........;
.) .. .... ...... . ....... .......... .. .......... ...... ... .....
. ....... ......;
.) .. .. ..... . ......... .......... ....... .. ......... ......,
......, ...... . ......;


i)) .. ...., ... ....... ........ ............, .... ....... .......
..... . .. ......... ........ ....... .. ... ... . ...... .. . .... ..
............ ,


..... .......... ... .... .. ....... . ....... .. .... ........
........., ...... .. .. ....... . ..... ......... ....... ...... .... ...


50
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 13     <-- 13 -->        PDF

.... ..... ............ ...... .. ......., .. .. ... . ...... ........
...... ..... ......... . ...... ......... .... ......... ... .. .. ...."
... ...... ..... ..... ...... «... »........., ... .. ...... .......
......... .... ......... . ......... .... ...... ...... ..... ......
....... .... . .......... . HP .......... . ....... .. .... .........
. ..... . ..... ....... . ...... ........... .......... .. ..... ........
......... ........ ...... .......... .........


... ...... .......... .... ...... .... ..... .... ..... .... .......
...... .... tie <.. ...... .........., ....... ... je .......... .....
....., ....... .. ...... .. ..... ........ ......... .. ........., ....
..... ....... ........ .... ........ .. .... ...... .:


a) ...... ......>.. ..........., ........... . ............. .......
.. ..... ........, ....... . .......... .......;


i6) . ............. .......... ..... . ...... .. ......., .......
. .......... ....... ......... . ...... . ..... ...... .... . .......
.....;


.) ......... . ............. ...., .......... . ..........:


.) ...!)...... ........ ....... ....;


.) . .........-......... . . ....... ......... ......... .....
.......... .....


...... .. ........ ...... .......... .... ..... no 300.000 ........
a ... . ...., a ....... .. {»....... .... .. ....... .... .... ... ...
.. .. ..... ......... .. .... ......, ........ .. .... .. ... ..... ...
............ .... ...... ........ ......... .... ..... ........... a
..... .... ..... .. .... ......... . ffla .. .. ....... ........., a ... .
.... ........ . .........>. ...... ..... ..... . .... ... ........ ..............


(...... ...... ............. ..... . ..... ............ .......
....... ........., ... .. .. ...... ......... . ...... .. ..........
.... ..... .. .. ........... ..... ........ ......... .. ...... .. ..........:


.) ..... ....... ........... ......... . ........ .........;


.) ............ ......... ..... ...... ,......... ...... ........;


.) .... .. ........ ..... ... ... .... . ....... .........:


.) ......... . .... ...... . ....... ........ ..........., ...........
. ............. .......;
.) ..... . .......... ......... . . .......... ......... .......
.......... .......;


h) .........>. .......... .. ...... .......... .....;


.) . ......... .. ......-....... .......... ...... ..... .......
....., . ....... . ......... ...... .....;
.) ..... . ..... ......... .. ...... .......... . . .............
.......... .. .....;


.) ..... . ..... ......... .. ...... ......... . . .............
.. ....... .......... . ....... . ... ...... .. ..... ....... .......
..... . .. .... ......... ... je ...... ........., ....... .. ........
...... .... .. ........ .. .........


.) .. ........, ....... . ........ .. ...... ... ....... ......
.. ....... ..........


51
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 14     <-- 14 -->        PDF

. ....... .... ......., ... ...... ..... ......... ......... ..
... ....... ... . ....... .... .... ...... .. ... ......... ... .....
... .... ........ .. ..... ...... . ....... ........ .......... ....
.......... ..... ... ........ .. ......., ....... .. .. .. ........ .......
.. .. ........... ..... .......... .... ..... Ca ..... ...... ...
... .. .......... ........ ........., .... .. ..... .... .... ..... ...
......... ......... . ...... ....., .... ne .. ........ ....... .. ..
...... .. ....... ....... . ..... .......... . .... ....... .. .. ....
...... . ......... ............ ...... .... .... .. ..... .. .... .......
..... . ....... . ............ ..., ... .. .... . .... ....... ....
.......... ....... ..... . ....... je .... ...... (........... ......
...... nape, ... .. ........ ......... ..... .. ..... ...... ........"
....... — . .. ..... ..... ........ — ............ ...). ..........
....... je join ........ . ...... je ........ ...... (.... .......).
... ...... ......... ........ .. .. .. ....... . .......... .... .
...... ....... ... ....... ..... .. ..... To je ..... ....... ....... .........
. . ..... ............


............ ........ ....... .. .. .......-.......,
......... .. .... ..... .. ........ ......, .... ...., ... . ....... .........
... ... .... .... ....... . ..... ....... ....... .. .. ... ........
. .... 1947 ......, .. .. ...... ......... ........ ....... ....
......... ....... ...... . ...... .. . ... je ... ...... ...... ........
... ..., ... .. ......... .... join . .... ............ ..... .......
.. ..... ...... ........... .. .. ..... ...... .. ... ....... ....... ..
..... ........ ...... ..... .. .... .... ........ .... .. .... . .....
.. ... ..., .. . ........ ....... .... .. ........ .. .. .. ..... ......
.... ......... .... ... .... .... .........


... ... . ....... ......... .... . ......... . .......... ........
.... .. ..... .... .... ...... ... ... .. ...... ...... je .......
..... .... .... ..> .. ...... . ........ .... ...... ......... .. ...........,
.... .. .. . ....... ..... .... ...... ......... ....... ....
.......... .... ... je, ......... ...... ....... . ... je ....... ....
........., ........ ........ ...... no ....... je .... . ...... 3.000 ..


4.000 ... Ho ... ... ... .. .... ....... .... .. ....... . ....... .......
.. ..... .. .... .... ........ .. ...... ..... .... .. 2.000 ... .....
.´....... ... je ....... ..... ... ........... ..... ....... . ......
......... .... ...... ........ ........ .......... ....... ..... .........
....... ...... ............. je ....... ...... .. ......... ....
..... .. .. ......... .... .. ....... ...... . ....... ... .. .........
. ...... ....... ..... .. ........ ..... ........ ...... ......... ..
.......... ......... ....... ..... .. .. ........ .. ........ ..........
........... ........., ... no ...... ..... ..... .. ......... .........
......... ........ ©........ .. . ....... ...... .... .. ...
....... .... ... ..... .. .. .. ...... ........ .... 0.6 ... ... 1 ... ...
... 1.5 ... ... .. .. .. ...... .... 10,20 ... 30 ... To .. ... ......
.... ...... .... .. ....... . .... ...., ... .. .... ...... . ... .......
...... ...... . ... ....... .. ...... ....... ....... .. ........ ......
......... ... je . Dax-y ........ l´ecole du Pin .... .... no ....... .....
.. npoby ... ....... . ... ....... ..... no .... ......, .... .. .. ...
./


52
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 15     <-- 15 -->        PDF

\


.... npoijy .... .>. ...... . ......... . ......... ........>... .. ....
. .... 1947 ...... . ..... ... ............. ...... . ...... .....« je
..... ......... .... .. .... je .... 33 ......... .... je ...... .....
.... . ........ .. .... ........ .. ............ .........., .. ........
...., ......... ........., ........ ..........., .. ...... ...... ... .
.. .......... .......... .. .... .......... ......... ...... .. ........
.... ............ no ....... .... .. .. ..... .. ......... .......
.... ........ ........ .. ........ .. ....... ......., ........... .
........... ..... .. ........, ........., ........., ......., ........>
.. ....., ....... ....., ............, ........ . ..........., .........
. ........ ........ . ............. ..... ......... .. . .. ......
........ ...., .... .. .. .. ...... .... .. ....... ..., .... .. ....
........ . ..... ....... ... ....... . ............. ............ je
.. ... ....... ........ .. .... ......... ....... .. . .... ......., ....
.. ..... ..... ........ . ......... .... je ..... .. ,.... .........
......... . ........... .... .......... ... ....... ....... .. ....
......... ...... ......... .. . ......... ......... . .. ..... .......
.. ........... ...... .... .. ....... ........ ......... . .........
...... . .... niTO ..... ........... . ......


. ...... ..|...... (.........., .... . ...) ..... ......., .. .........
.. ......... . ».... . .... ....... .. ...... ......... ... ...
je .. ... ......... ..... . ....... . .... 1947 ...... .... ... . ........
......... . ..... ...... ........ .. .... . .... . .... .. .... ....
.............. ........., .... .. .. .. ......... .... . ... .. ...... .
... ......... ...... .........


..... .. ............ ..... ......... je ... je ... . ....... ........
..... . ....... ....... .... ........ ... .. ..... ........... ... ...
....... .. .. .. ..... ´...... ...... .... ...... ......, .. .. .......
...... . .. ..... ...... ...... ...... ......, ... ... .. TO .. .....
.... ....... ........ .. .. .... ....... ......... .... ... .. .... ......
.... ...... .......... ........ .. .., ... .. ....... ............ ........
..... .......... ......, .., ... .. ......... ..... . .... .....,
a .. ...... .. ........ ....... .... . ......., ..... ..... .. ..... ......
.......... ......... ......, a .. ......... ..... ....... .. .. ....
...... ..... .. ....... .... . .... .......... 0 ..... .. .... .....
...... ...... ... .. ..... .. ........ .. ...... ....... ...... ........
....... ... .. ..... ....... ........ ........... .......... .......
.... .. ...... . ..... .... .. ..... ...... ............ .... ... .........
.. .... .. ........., .. ..... ........... ... ..... ..........
....., ......... . ...... .... ..... ...... .. .. .. .......... ..........
....... 0 ...... ........ .......... ......., . ......... . ......
......., ...... .. je ... . ......., ...... ..... . ..... .. ..... ........
.. .. ........... ... je .. ....... ... ....... .... a ........ ...
........., .. . ... ...... . ...... ........... . .......... ............
...... ..... ...... .......


.... .... . ....« ..... ...... ...... ...... .. .... .... ........,
........ . ......., ... .... ..... .... .... .... ..... .......... .
... ...... ........ je .... ......... ....... .... . .... .. ..... ....,
.... .. .. ...... . ...........


53
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 16     <-- 16 -->        PDF

...................... ...... .... .. ..........
........ . .............. CaLMO ......... .... .. . ....... .. .....
........... ....... (. ..... ....... . .......... ........ .....-...."
...). .......... ..... ......... ...... .. ..... ............. ......
...... . ... ..... ........., ....... .. .. .. .. .... ........ .. .....
... ... ..... ........... . ....... ........ ........ .. . «a .......,
.... je . ... ....... ..... ... ...... ......... no .... ........ ........
. ..... .... no ....... .. ....... .. .. .......


..... .. ..... ..... je ..... ....... .... ..... .... .. ..........
....... ........ ... ......... ... .. .. ......... ......... . ... no
....... .. ......... ..... .... ... ...... ..... 30 ... ...... .......
(..... .. ..... . .... ......) . ... . ....... ep ........ .. ..... ......
no ..... ........ (.... ........ .... ... ....... ...... .......). ....
je ... .. ...... ....... ...... ....... ....... ......... . .. ... ....
.. .... ..... ...... .. 30 ... .... .. .. ... .. ......... .... ........
.... ..... ..... Ca ..... ...... ..... ..... ........, ... .. .. .........


... 4. ...... ..... .. ........... .., 5. ...... ..... ... ...........
. .......... (..) . .......... (...


.. ..... ... .... ...... ...... (.. ...... ......) ... ... ...... ...
.. ...... .. ... ...... ...... .. ......, .... .. .... . .......... .......
............ ..... .. .... ... .... ....... .... .. .. ...........
........., ... ..... .. .. ´.... ........ .. ..... ...... ........ . .......
.. 4 .. 5 ....... .. je ........ . ..... .... ......... ........
.... ....... ..... .... ..... .. ........ .... .. ....... .... ......
...... .. ...... ............ ......... .... ....... (...... ... ...
......). ........ ...... .... .. .. ......... ....... .. ..... .............
....... ... .. ..... ...... ..... ..... .... .... .. .........;


....... ..... ...... . ..... .. .. .......... ... ...... .. .... . ..........
....... .. ...... .. ... ...... . .... .......... ..., ......
..... .. .. ...... . ..... .. ....... ...... ...., . ....... . .... ......
........ . .........´ ... .. ...... .. ....... .... ....... ........ ...
.. .. .. ..... ..... .........


... je ....... ..... ....... . . ...... . . ...... ....... (...........
. .........) .......... ......... .......... ...... .........´


54
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 17     <-- 17 -->        PDF

..... ........... . ...... ....... .......... ........ ... .... .....
..... ....... .. 20 .. 25 .^... . ... .. ....... ... 50.000 ......... ......
.. .......... ........ .... ......... ...... .. ....... ....... .
....., .. ... .. .. .... ........ ....... ..... . ..... .. ... ........
........ ..... ........ .... .... ........... ........ ...... .......
je .. .. ..... .... .. ........ .. ...... ... ... ......... ......... ..
.. ........ ........ ............. .... .... ... .. .... .... ..... .........,
........ .. ......... ......... ........ .... .... ......... ............
.... .. .. ......., ......... ... ..........., . ... .. ......
..... ... ...... .. ......... ..... (........ . ...). ..... ..... ......
....... ........ .. ......., .. . . ....... ..... ..... .... ...... ..
.... .... ... ... .... ...... ......... ........ ........ ...... ..
..... .... ........., ....... ......... ....... .... .. ......, ... ..
.. ´...... .. .......... .........., ........ ... je ..... ........
... 15 ... a ..... .. 60 ... ... .... ......... ......., ......... ...
........ ....... .... ...... ...... 20, 30 .. 40 .., ... ...... .. ...."
.... ...... a ...... no ....... .... ..... 40 ... ... .... .......


...... .... .... ...... ,.. ...... .... .. .... ........ .... .......>...
. ...«>.. .... ...... (.. ...... .. 1.8 .. 2 .) ... ... ... ....... ...
.. ... ... ..... ........ . .... ...... .... .. ....... .. ..... ....
. ..... ........ ...... . ......... ....... no ...... ......... . ...
....... .... .. .. ........ . ....... ........ ...... .. .............
........ ..... ............. ...... .. 8—9 ... ........ ....... ..
..... ........, ... ....... ...... ........, . ... ....... .... ..
........ . ...... ......... ........ .. ........ .. ....... ......
....... ...... ..... .. .. ........ .. ...... ........ .. no 10 ... ......
........ .... .. ....... ......, .... .. .. ........ ........ ........
10X12 .., ... ... .. ....... .... . 8—10 ... . .... ...... ....
........ .. .. ......... ..... ......... .... ... je ..... .......,
...... .. .... ........ .. .. ...... . ...... ......, .. .. .......
.... ..... ........ ........ .. .. ....... . .... ...... ´...., .... ..
.. no ....... ...... . ... ...... .. ......... ............ . .....
..... ........ ........ . ........ .... .. .. ... ....... ........ ...
..... ......... ...... .... .. .. ....... ...... ....-... Ha ....
..... .. ........ .... . ..... . ............ ... ...... ...... ..
.... .. ....... (......., ......... . ........). . .......... 1... ....
. ........ ......... ...., .... .. ............. ........, ........
.. .... ......... ...... .. ........ ........ ...... a .. ........
........ .... ........ ........... .. ...... .... ......... ........
.. . . ...... .... .. na ..., ...... ... ... .... ... ...... .. ..... ..
..... .. .... ....... .. ......... .. ......... ...... ........ . ........
.... . ...... no ........ .... . ...... .. ......... ........ ........
........ (..2) . ....... ....... ...>.... . .... ....... .... .
..... .. ..... .. ..... .. .......... ......... ... ............. ......
. ...... . .... 1947 ...... .... ........ . ...... .........., .......
.... .. .. .... ........ ..... ...... . ...... je ........ 3.400 ........
..... .... no .....,..... ....... ...... .. je . .... ...... .... ..
...... .... a .. .... .. ......... .. ... .... .. .. .. ..... .. .....
...... ...... .. ...... ..... ..... .. je ........ ...... ...... 850 ..
55
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 18     <-- 18 -->        PDF

1.130 ......... .. ........ ........ je ........ 580 ... «a ........ ..
600 ..2. . ...... .. ...... ....... ...... no 1.980 ... ...... . ..... .
.&......... ........ je ........ .. ..... .... ... ......... ......
.... no 380 ... ... .. . ......... .. ..... .... no ........ ...... ......
1.1 .. 1.2 ... ..... .. ........ .. 600 .. 900 ..2. .. . .... 1947 ......
. ......... ....... .. .... ..... ......... . ....... ...... (.... .
...... ....), . .... ...... . .. ...... .... .... je ... ... 14/15 .......,
.... .. je ..... ...........
........ ..... .... .. no ....... ... .. ....... ......, a .. je
........ .. ... .... ....... ..... .... ..... je ..... ....... . ..........
............. .. ......... ....... ......., .... .. .......
...... ......... ........ ... ........ 3 .... ...... . ......... ..
...... ............. ....... ....... .. ......... ....... ......, ..
...... ....... .... ... ......., ....... 5 .. 6 ...... ...... . .....
. ........... . .... 1947 ...... .......... .. ...... ...... .. ........
. (........ .. .............. ......... ........ . ... ....... ....
........ .... ....... .... .. .. je ..... .......... . . ... ..... ...
......... ......... je ............. .. .. ............. .. .........
........, ... .. ... ..... ..... ... .... ......... (...., ....., ......,
......) .... ........ .... ....... . ..... ... je .......... ..... ..
.. ....... ....... . ..... ...... ... ...... ....., .. .. .. ..... ......
. .... ..... ....... ......... ... ..... ..... .... .... ..........
...... . ........, .. ..... ...... ...... . ....... ............ ..
......... ..... .. ...... .. ....... ..... .. ......... .... . .......
.... . ........ (..........) ......... . .......... .............
...... ..... ........ .. 340 ... . .... .. .......... .. ....... .......
. ..... .. .......... ...... ....., .. ........ .. .. .... ..... .....,
.. .. ....... ..... .. ..... ........ .. ...... ........ .... .. ..........
. ......... ....., .. . ... ....... ... ........ ...... .. ....
......... (. ....... ........) .. .. «.... ...... ... ... .. .. .......


.......... ...... .. ..... ...... ...... 25 ... . ....., .. .... .. ..
.. ......... .... ..... .......... ...... ........... ......... .....
.. ...... ..... .......... ... ... ..... ........ .... . ....... ......
. ......... . .... .. .. ........ ...... ........ .. .. ........ ....
........ ......... ..... ..... .... . ......... ..... .. ....... ...
...... .. ....<... .. 25 .. 30 ... .... .. .... ..... .......... ... ............
. ....... ...... ..... .... .......... ....... ....... .. ........
... .... .......... ... ......... .. ........ ........... ......"
... ..... .. .... .. ... .. .. ......... ........ ..... .... .. .. ....
..... ... ........
...... ... .. ........>. .. .... ....... ......... ..... .... .........
...... ...... ........, ... .... ..... ... .... ......... .. .....>
. ..... ......... .......... ......


........ . .... . ...... .. ......... ....... .. ...........
........ ... je ..... ....... ....... .. ... ...... . ..... ... .......
.... ......... .. ..... ...... .... .... . .......... .........


........... ..... .... ..... ..... .. ... ..... ...... .... je ......
......... . ..... ......., .... .. .. ...., .... .... .. .. .........,
.. .. ........ ... .... ......... .... .. .... .. .... ......... .. ....
56
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 19     <-- 19 -->        PDF

. ..... ..... .. . . ...... .............. .... ... ...... .... ......


........ .. . ......... . ..... .. .. .... ............ .. .. ....... .


..... . ...... .. .... . ...... .... ........ .. . ...... .........


. ...... ....... . ..... ........ .......... ....... .. ....... .......


...... .. ......... .... .. ........ . ...... ..... ... ......... ..


...... ..... .... .. .... .. .... ......... ......, .. ....... .. .. ...


. ........ .... ... .... ......... . .. ..... .........


. .... ....... ......... .......... (Oudin-Biquet-Salvat, de Monchy)
.... .. ".......... .... .... . .. ..... . ........ .... .... .. .........
.. ...... ..... .. ..... ...... ....... . .... .. je ... ..........
..... . .......:


1. .. ........ ... ........... ....... ... ........ .. .... .........
........ ... . ....... (.............) ........
2. .. ........ ...... ..... ... ........ ........ ..... .......,
.>..... ..........., ......... ......, ....... ........... ......., ........
......., ...... ........, .........., ........... ..... ........,
...... ........, ....... ....., ...... ........., .. ..... . ..... ......
3. .. ........ ...... ...... ..... ........., ....... .........,
.... ......, ..... ..........-........
4. .. ........ ....... ......... .. ....... . ........ ........
.......
5. .. ........ ...... ......... ... ...... ..... ...... .......
.. .... ...... ..... no ........ ......... ........ (..2).
....... .......... .. ....., ..... .... . 1...... ..... je . .........
..... .... .. ........., .... je ....... ........ ..»... .. .......
........: ......... ...... ......... . ........... ......., ...."
..... ........ ......., ......... ......, .............. ......., ......
......, ...... ....... .... .. ......, ...... ..... . ....... .......
....... ..... ... .... . .......... ..... je ....... ........ ..
...........-......... ......... . ...... ..... X. .., a . ........ ....
. ..... ... ......... . ..........*


..... .. .... .. .. ..... ......... no ....... .... ....... .. .
......... ........... . ...... .......... ..... .. ... ......... .......
...... .. ..... .... . .........., ........., ........, ......, .......
.. .. ..... ........, a ......... ..... .. .... ... .. ..... .. .....
. ...., ........, ........... ....... ....... . .. .... ......... ..
..... ...... ....... .. je ... .. ..... .... ....... .... je ..........


—t—__


* . .... ........... ........ ........ .......... ...... ...... ........ ..
.........., .. je ..... ......... .... . ...... ........... ..... .......... .........
.... .. ......, .... . .. ......... ....... . .... .......... ......... .....
......... je 1927 ....... ......... ......... ........ . ....., .. ..... .........
. ...... ...... ......... . .... . ....... .. 1929 .. 1934 ., ...... ..... ..........
.. ........ ......... .. ...... . ......... .... ......... ......: ......... . ......
..... ...., .. JI. 1928 .... 71—83; ......... . .........., .. JI. 1928 ....
113—133; ........... . ........... ...... ...... . ........ ...... ..... P. nigra
. .. silvestris, (. ......... .. ..... .......), .. .. ., 1931, .... 29—90; Recherches
sur le gemage du P. nigra et P. silvestris, Nancy 1932 (....... .. .......); ...........
. ....... ........>. .. . ..... ..... P. nigra . P. silvestris (. ......... .. .....
.......), .. .. .. 1936, ..., 1—200; . Unification des methodes de recherches sur le
gemage, .... 1-—7, Budapest 1936 (....... .. .......).
57
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 20     <-- 20 -->        PDF

ca ....... .......... rpaijoM (...... ...., ..... .... (......). .........
....... . ...... .... ca ....... ......, ..... .... . ..........
......... .. ........ .... .... .. .. ... . .... 1947 ...... ......... ...
...... ...., .. ..... ... .. ..... .... a, ..... .. ....... .... .......
.... . ........ ...... .. .... ...... ...., .... .. .. .. .... ......
........... ..... .. .... HP ...........


. ..... ....... ...... .. ... ..... ..... ...... a .. je ..........
......... ..... ....... ....... ..... ... .... ......... ........ ..
.. ...... ... .... .... ........ . .... ..... ..... .. ........ ca
....... Ha .... ..... ........ ..... je .... ....... ....., .... ... je
..... .. ...... .... ......., a . .... ............ ca .... je ....
........... . ..... .. .... .. .. .... ..... ....., ....... no 8 ...... no
......, . .... ......... ...., .. .... .... ..... ...... ........ ..
ca ..... ...... .. .......... .... .. .. .. ...... ....... .......... .


....... ....... .... .... ....... ..... .. .. «........ . ........
...... (.... ... 6).
.^ = -«-#. L

.., 6. Tun ..... ....... ....... .. .....


......... .... ... ...... . ....... ...... .... .. .. ... .......
.. .... ............. ....... ....... .... .. ... ...... .... . ......
... ......... ...... ... .. ..... .... .. .......... ........ .. 600
..2, .... je 820 pp. ..... .. ......... ....... .. ........ .... je .......
580 ... ....... je 240 ... ....... .. je ...... ....... . ..... .... ...
je ... . ....... ...... ....... ........ . ....... .. ..... .........
.... ... ...... .. ...... ... ......... .... .... .. ...............
.... ... [......... ....... ........ . .. ..... ... je ... ......... ..
...... .. 1.80 .. 2 .. . ...... .. .. ...., a ..... ... ........ .......»..
je ... ... ca ..... ...... .. .... .. ..... ........ ........ ........
je 400 .. 420 ..2 . ...... ... ........ ...... no ........ .. 400 ...
........ je .... no 20 up. .. ... je . .......... ... .. ´........ .....
.. ..... ..... .......... (.... ........ .........). ..... ... .....
.... je ......, .. ............, .... .. ....... .. .. .. .... ..........
... ............ ....... ..... ......... ........ ............ ... ...
».... ..... ... ........ ....... . ........, ... .... ....... .. ......


58
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 21     <-- 21 -->        PDF

............ ........., .... .. ...... .. ....... ...... ..... .....
.. ............, ..... .......... (.......) . ..... ........ ... ......
.. .. ..... ... ..... ». .... ......... .... ..... ........... ....
....., ... .. ......... ..... ... ... . . ..........


...... ....... ......... ......... ......... a ........ .......
.... ...... ........ ......... je ...... ..... .. .. .... .... .......
.. .. ........... ........ .......... ......... ..... no ..... .. ..
......... ..... ...... ......>. . ...... .......... ... .. .. ..... ...
... ........ Ha ... ..... .. ...... . ...... ........ .. ....... ......
.. ...... .. .... ......... .......... .. ....... ....... .........
...... . ......... ........ .. .... ............ ... . ...... ... ..
........... .... ........ .... .. ........... Ca ..... ...... .........
....... ..... .. .. ...... .... .... ... ... ... ... ...... . .. caiMe
....... .... . ....... ....... ..... ... . ...... ..... . ...... ..
....... . ............ .... .... .. ....... ........ .. .... ..........
........ ..... . ....... ........ ............ .. ....... ........ ......
............. ......... .......... .. ......... ......... .... ......
.. ...... . ............ .... ......., .. ... ... ............ .... ..........
.. ..... .......... ...... ......... .... . .... 1947 ......
. ............. ...... . ...... ........ ......... .. .... .......:


....... 68—69»/.
............ ... ... . 16—17°/.
...... ......... ... . 7—8%
.... . ........ 9—6°/.


... ...... .. ...... .. ...... ..... ..... ...., .... ... ...........
. ........ .... . ... ........... . ......... ......., .... ... je
... ...... . ....... ..... .... ........ ...... ........., ..... . ........
....... .. .... no ............ ...... (........ ..... .. .....
...... nape). ........... .. .......... . ..... ........... .. . .......
.... .. ............ ....... ..... .. ........ .........


.... ... .... ... ..... ....... .. ..... .. .. ......... . .....


..... .......... .. .... ........., . .......... ........... «........


..... . ...... .... .. .......... . ...... ......... To je ....... ....


.... ........ ...... .... . ...... ..... ...... .......:


1. ........ ........ ........ .. .. ...«.. .......... ..... ....
.. .... ...... .... ... je ... ...... .....
2. .. ......... ....... ........ .. ........ ..... ....., .......
.. .. ...... ......... .. ... ...... ......
.. ..... .. ..... .... ... .. ..... .. .......... ........ .........
. .... ...... ..... .. ......... ........ ... ...... ....... ;.. . .......
. ........:


1. .....«. ..... .. .. .... ...... 3 .. 4 ...., ......... .. ....
...... 10 .........4 ..... ... . ....... ...... ..... .. je ...... ........
. .... ..... ...... ..... .... .......... ........ .. 40 ...... .
.... ...... ....... ...... .. 60 ... a ........ ... .... ...... ......
.. ........ 20 .., ... .. .. ........ ... 12 ....... .... je ...... . ...
...... ..... ........, To ..... .. .. ........ ......... ..... .........
. ...... ...... .. ... je .. ...... .... .. .. .......... ....... .........
59
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 22     <-- 22 -->        PDF

2. ..... .. ...... .... .. .... ..... ..... ...... . ..... ..........
.... .... .. ....... .... .... ........, ....... ...... no .......
je .... .. ... 50%.
..... ....... ........ ......... . ....... ......... je .......
........ ... .. Hessenland .... je ..... .. ...... ....... .. ..... ....
. ....... .... je ......... . ........... ...... ........ ..... .
Eberswalde-u . ......... . ........ ....... ... ...... 1937 ........
.. ......... ........... A. Splitter-a, .... je ......... ... ...... ........
. .... ......... ......... . .... ....... ..... je ....... ...........
..... .. ......... ...... ........ .. je ..... .. ........ ..
.. ....... ......... .... ....... 33°/. .............. ..... ........ .
.. 50°/. .............. ...... ......... ...... je ...... ...... ........
.....


........ G- Brus .... je ... .... ... ........ L´Institut du Pin .
Borde´aux-y ...... .. ... .... ...... .. ..... .... ........ .... . .........
........ ... je ....... ..... .... ..... .. .. .. ......... .........
.. ......... .... ........ ........


......., ..... .... je ...... Southeastern Forest Experiment Station


— Florida y ....... .... cy ....... ............ ........ .... je .........
... .... ...... ... . ...... .......... ...... ........ .... je
......... ....... .. .......... ........, .. je ............ ..... G.
Brus-a .. .. .... .... ......... . . ........ ...... ........... ..........
.. .......... ........ ........, .... .. ........ .. .......
.... ........ .. ..... ...., .... .. ...... .... .. ......... .......
...... ......, ..... ..... ...... . ........
....... .. lie .. .......... ... .... ...... ......... .... . ......
.... . . ........ ............ je .. .. . ....... ...... ...... .>...
....... .... .. .. ........ .......... . ..... .......... . .. .....
........ (.... ..., ....... ..., ......), ...... .. .. ......... .........
...... .. ....... ........ ..... .... . .. ........ ..... .......


.. .......... ........ ..... ........ . ......€
. . .... ...... |.! . . a . . . . a . . . . . . . . ............
............ . . . . ´. ., .... .. ..... ....... . ........ ....
........ ....... ...... ...... .... ..... .. ...... .. ........ ....
. ....... .......... ... ............. ........ ........ je .....
.................. ... . ....... ......... .. .... .... .... .. ....
....... ........ ....... .. ....... .......... .......... ... . ....
.... ... ......... ............ ....... ...... .. . ........, ... .......
........, .... .. ... ....1.. .... ... ........ .. .... ......... .
... .... ... ...... .... .. ... ........ ............ ....... .... ..
.. ........ ...... .......... ......... ... .... ............ ...... ........
.. ......... ..... . ...... .............. .. .........., ........
. ............ ........ . ..&.. .. ...... ............ .......
............ ...... .. .... .. ..... .......... .... ....... ..... ..
.. .......... . .......... .......... .... .. ... .... .... ...... .....
. ....... ...... ............. ........ . .. ..... ....... ...........:


1. .......... ....... Richard (.. .............).
2. ..........., ...... Bellani, .. ............ ........ ........
3. .......... . ......... ...........
60
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 23     <-- 23 -->        PDF

4. ..........
5. ......... ........
Ha ...... ....... ..... ...., .... .. ...... ........ ........>. .....
......... ........ . ....... .... . ....... .......... Ca ..........
........ .... ..... ...... ...... ......... ...... .... .......... ........
.......... ....... ....... ....»... ....... .. ... ...... ... ..........


...... .......... . .......... ...... je ........ ..
.. ....... ............ ..... . .. .. ... ....... ... ....... ....,
.... .. je ...... .... je .... .. ...... .... ........ ......, .... .. .*.
.... .... ....... ...... ...... .... .. ..... .......... ..... .. ..
.... . . ....... ...>.>.., .... ... ...... ........... ......... .......
............ .... ... ..... ....... .......... .. ..... .. .. ....
........, a .... .. ... .. ..... .... .. . .. .... ...........


.......... .. ..-. ....... ...... ... ....... ......... .. ...
.... ......, ... ... ... ... .. ...... .......... ... ......... .........
.. ........... ........ ..... .. ....... ...... . .... .... ....
.... .... ....... ..... .. ............ .... . .... ....... .......


...... .... .. ... .. . .......... ........ ....... .... ....
.............. ........ .. ...... .. ........... ... ....... ... ....
......-......... ..... ... .... .... .... .. .. .. .. . .... ........
... ..... .. ....... ............, ... .. .. .... ........ ...... ....
. ....... ... .. ........ ..... .. ... ....... ......... ... ....... ..
... ............. ......., ... ..... .......


........ ........ .........


....... .. .............. .......... .. . ..... .... .......... ..


........ ........ ....... .... .. ..... ........ .. ... .....:


.) ........... ............. ...... ........., .


.) ......... .....


.... ... .... .... .. ......... ..... ...... ......... .. ......
............, ... .. .... .... . ...... ..... .......... ...........
............ .. .. ........ .... .. .. .... .... ........>..... ... ...
.. .. ..... .... .. .. ..... ...... . .......... ....., a . ...... ........
.. ..... ....... .... ........ .. .. ... ........ ...... CLMO .. ..
«a ... ......... ...... .. ..... .... .... .. .... ............. . ..........
. ..... . ..........., ......... . .............. ...... .....
........... ........ ..... a ..... ......... ........ ..... .....
........ . . ...... . . ...... ....... ..-........ (10 .. X 60 ..). ...
........ ........ .... .... ... ........., .. . ....... .... -.. .... ..
..... .....-....... ......, .. . . ........ ... ......... ....... ..........,
. ....... .... .......... ....... . ......, .. .. ...... ..... .
...... ........ . ..:


1. ......... ........., ... .. ..... . ..... ...., .... .. .......
...... a .... ........ ..... ............ ......... ......, . .. .. .........
...... . ....... ...... ......... . ...... ..... ...... .........
........ .. je ...., ..... ... .... .... .. ... je ... .........
.........
61
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 24     <-- 24 -->        PDF

2. .. ..... ......... .. .. ....... ........ .. ......... . ......
.... .. ......... .......... . .......
.. ...... ..... .. ......... ....... ..........
...... .... .. ...... .. 18 .. 30 ... 40 .., ... je ......... ..
.. .. .. ...... ........... ... .......... ... .......... ........." ..........>
. ........ ...... ...... ...... ...... .. ... ...... .........
.... .... ......., .. .... ....... ......... ......... .. 18 .. 20 .......
..... .... ...... ....... .. ...... ........ . ........, ....... .....
......, ...... .. ... .. . .......... ....... . ........... .... .. ...
... ...... .. ...... ........ .... 20 ... . ... . .......... .......
......... .... .......... ... ........, .. ......... ...... ...... ........
.. 20 ©., (...... je ....... ........) .... .. .... ........ ... 120
.. DITO ........ ...... .. 40 .., ... ..... .. .. ...... ....... 40 .. .
..... .... .... ..... . ....... no ... ........, a ..... ...... .... ..
.. ......... ......... .......... . ...... .........


. ...... .. .... ...... ..... ...... . ..... ........ .. ..........
Kao ... ... .... ...... ..... ........ .. .... a ..... ..., .. ......
...... . ....... .. 18 .. .. 30 ...


.... .. ...... .... ..... ..... .. ....... ..... ..... je .. ......
........ .... .. .. .... .... .. ....... ... ............. ...... no
......... ....... . .... .. ... ...... ...... . ..... ...... ......
.... .... .... .... .. 0.7 .. .. 1 .., .., ...... .. .. ...... ........
. .... «... ...... ..... Kao .......... .... ... ...... .. 3 .... ....
.. ......... .. 40 ....... ..... .... ...... ........ .. .. ....... ..
30 ,.. .. 40 ... ....... ....... .. 35 ... ........ ... ........ .........
...... .... ...... .. ...... ...... .. 1.80 .. .. .. na .. ...... .. 2
.. ..... je ... ......... a ..... .. ...... ...... .. .......... ......
...... . ..... ....... ..... .. .......... ...... .. 5 ...... .... ..


1.75 ... a .. 6 ...... ...... .. 2.10 .. .... je ...... ......... ........
.. .. lie .. ........ ...... .. .... .. .... ... ... .. .... .. .... ....
.. .... ..... . ........, ....... .... .. .... . ........ . .... .......
..... .. ......... ......... .......... .. ....... 15 ...... .. ...
........, ....... 20 ...... .. ...... ........, a ... .. .... .. 6 ......
. ...... ...... .... .. ... ...... 18 ....... 24 ....... . ..... .........
... .. .. ..... ........, ... .. ..... .... .. ...... ........ ...
.......... a .. ..... ... ............ ........., ... ........ ..... ....
........ ... .... ......, .... .. .......... ......... ......... .. ...
........ . .. ... ..... ...... ..... .. .. .... ...........
. ........ no ..... ...... .... je ........ .. .. ..... . .... .....


.... ....... ..... ..... ......, .... .. .. .. ......... ........ ..
1.200 .. 1.400 ..2 ...... ........ .. ..... .... no 1.4 ... a .. ..... ....
. .. 2 ... ....., ... ... ........ .. .. ........ ... ...... . .... .......
...... . ......... . ..... . ............ . ......... .. ..... ....
......... je .... ...... ....... ...... — ............ ...... — ....
je .... .... .... .............. ..........
... ..... ........... .... .... ...... ........ je . .... ........
. ....... a . .... .. .... . ......., ..... .......... ...... ..... ....
.... ......, .. je ... .... ..... ... .. npebe .. ....... ..... .. .....


62
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 25     <-- 25 -->        PDF

....... ..... ..... .... .. ... ......... ........, ....... je .... .
...>. je ....... ............ Ca ..... ...... ......... ...... ...
...... ........... ... je ...., .... .. .... .... .. ..... ...... ........
...... .... ....... .. ....... ........ no .... ...... (... ... . ..........
.. 1.200 ........ ...... a . .......... ...... 1.500 ........).
...... ........ ......... .... ....... .... .. ...... ..... ......
.... <.. ........ 600 .. 800 ......... *


Koje .. .. ...... .... ........, ....... .... ....... .......... ..
...... ........ ........ . ..... ....... .. .... ..... ...., ...... ....,
..... .......-....... . ...... ....... .... ..... .. ......... ........


...... .......... ..... ..... ......... ....... ..... . .... ....
.... .. ........... ..........-....... .. .. ...... .... ...... .......
.. ..... ...... ....... ......, ...... ... ... ... ...... .........
...... ......... ..... ........ ......... .. ...... ....... ..... je
......... ....... .... ......, ...... .. ....... no ........ .......
........, ........ je . .... ..... .... .... ......... ....... ........
....... ..........


........ ........ ..... .......... .. . ...... ... ........ .."
.... »....« . ...... .. je .......... a .... ..... . ...... ........
.. ...... ....... ........ ........ je ........ ».....« .. ......... .
.... .. ........ .. ........... .......... . ....... .. .. .... .. ........
.. .. ... ........ .... ..... .. ...... . ... ......... ....., ....
.. .. ........ ... ....... .... .... ....... . ....... .... ...... ......
... ...... .......... amiio-a .... je ......., .... .. .. ..... ........
...... ...... ....... ........ >.. .. ......... . ...... ..... no ...........
...... .. ...... . ... ..... ..... .. ....... .... ..1»..... ....
.. ..... ........ ........ . ...... .... .. ..... .... . . ..... ....
.. ... ........ .. ......... ...... ........... «.........


... 7, .... ......... ..... .. .......


. ...... ......... .... ....... ....... ...... ...... ...... .......,
......, ........, ..... . ....... ..... . ........ ...... ... ...
...... ...... ..... je ......... ......... . .......... ..... .... ...
je ........ .. .... ........ ...., .. ............. ........... ..... ..
......


........


. ...... ...... . ....... .......... je .......... .......... .........
......... . ......... ...., .... je ....... . ....... 6—7 ....
1947 ...... ... je ......:


63
ŠUMARSKI LIST 2-3/1948 str. 26     <-- 26 -->        PDF

»........ ..... ......... ............. ..... .. ....... .......
...., .. .. . ........ .... ..... ...... ......... .. ..... ...... .....
.......... ........., ......... .... .... . ...... ......«.


... .... ........... n.iaii ......... je ....... ..... . .......
.......... ...... ...... ..... ............ .......... ........., .........
........ .......-......., .... ..... ...... ... ..... .........-
.......... ......., ...... ........ ....... ..... ........., .."
..... .. ...... .. .. ........ .... ..... ...... .......... ..... .............
..... .. ........ .... .... ...... ... .. .. ... ..........
.......


.... ...... ........ .. .. ........ ......... .. .... ...........
.... .. .......... .... ....... . ......... .......... ... .. ...... ..
.. ..... .... ......, .... .. .. ......... ... ..... ....... ...... ...
... je .. ....... . . ...... ........ (...., ........., ...... . ...)....
.. ....».. ......... ...... .... ...... ........ ......... ... .
........ ......, .... .. . . .... ....... .... .. ............ ... .
..... ........... . ..... ........... ......... . ..... ........ .....
.... ......... .......... .... ..... .... ..... ............ . .......
.... .. .. ........ ..... ......... .. .. ........ ........... ..
..... ........ ..... ........ . ............. ... .... .. .... ........
..... ........ .......... . .... je ..... ....... ..... . ......... .......
. ........ . ............. ... ....... .. .. .... .... ... ..........,
... ..... .. .. . .......... ..... .... .......... .... ............
........ .... ... ........ . ..... ........ .......... .. ...
... .... ..... . § 20 .... ..... ....... ........., ...... .. .. ......
iiiysre ....... .... .. .... .......... ....., . .. ........, .. .. .. ........
». . .... ..... . ...... .......... ....... ....... .. .......
......, .. .......... . ... ...... .. ....... ......... ........


.......... : ..... .... ....... ........1 ........ .... .. ..
............... . ..........., ....... ........... ......... ........
........ . 1947 ..


..........:


1.
........-.......... ............. ....... ....... ...... 1944.
2. ......-........ ..... ......... 1930.
3.
Intersylva 1943./I.
4.
......-....... ........ .. .... ...... . .. ........... ........ ..........
...... 1938.
5. .......... ...... ...... 1942./I.
6.
Courret-Distillation des gemmes de pin en inarche continue. Bordeaux 1947.
7. Müller-Aufbau, Wuchs und Verjüngung Sud-ost europaischer Urwalder. 1929.
8. Raports et Communications sur le pin maritime et ses derives. Bordeaux 1939.
9. CTOHHOB B.—llpiiiiori, KbMb ......... ......... .. .............. .. .............
..... ...... 1938,
10. Splitter .. — Ein Weg zur Eigenversorgung Deutschland mit Naturharzen 1937.
11. Vorraiter — Handbuch der Holzabfallwirtschaft, 1943. Neudam.
12. Šef F. — Tehnologija smolarenja. 1947, Zagreb.
13. Čokl. M. — Smolarski priručnik. 1947., Ljubljana.
14. Ugrenović — Kemisko iskorišćavanje i konz. drveta. 1947., Zagreb.
15. W. P. Everard — Modern turpentining practices. 1947., Washington.
64