DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Za sve nabrojene mane, grješke i propuste, snose zajedničku odgovornost
urednik, centralni redakcioni odbor, redakcioni odbori narodnih republika,
kao i najšire članstvo Društava inženjera i tehničara (Šumarskih sejkcija).


Analiziramo li, barem letimično, osnovne mane i propuste učinjene u
godini 1947. konstatirat ćemo slijedeće:


Prvo. Sadržaj (tematika članaka) kao i njihov redoslijed izlaženja, odaju
skrajnju spontanost i gotovo bi se moglo reći anarhiju, koja je u tom pogledu
vladala. Članci su stizali sa raznih strana, obrađivali raznovrsnu problematiku,
koja u dobrom dijelu nije odražavala u cjelini problematiku današnje stvarnosti,
nego su bili okrenuti po liniji manjeg otpora, put manje odgovornih
tema, t. zv. čiste stručnosti.


Aktuelna problematika sadašnjice premalo se je razrađivala unatoč činjenice,
da je stručna šumarska problematika današnjice u vezi s izvršenjem
zadataka prvog 5-godišnjeg plana toliko bogata i interesantna, da upravo vapi
za detaljnom stručnom analizom i razradom.


Drugo. Obzirom na broj, sastav i redoslijed rubrika, Šumarski list u
cijelosti nije zadovoljavao, jer su, broj rubrika, njihov stvarni sadržaj, kao
i njihova oprema bili više nego mršavi. Rubrike pod nazivom: »Saovćenja«,
»Iz stručne književnosti« i »Iz našeg zakonodavstva«, bile su u pojedinim brojevima
skoro potpuno prazne ili se uopće nisu pojavljivale, a sve to, radi
pomanjkanja dovoljnog prostora u pojedinim brojevima Šumarskog lista. (Treba
imati na umu da je još za sada odredbom Narodnih vlasti broj stranica Šumarskog
lista limitiran na 32 stranice oktav-formata).


Za rubriku »Iz stručne književnosti« (Bibliografski prikazi stručne literature,
iz naše zemlje i inozemstva) nije uspjelo pronaći pogodnih odgovornih
suradnika, koji bi se specijalno posvetiti studiranju naše i strane stručne izdavačke
djelatnosti, pa se jedino tome može pripisati činjenica, da je jedno od
kavitalnih djela iz novije naše šumarske literature »šumarski priručnik« ostalo
bez solidnije stručne recenzije. Jedino tako, zahvaljujući pomenutoj činjenici,
moalo se je i dogoditi, da je u godini 1947. izašlo iz štampe i štamvano u
velikoj nakladi nekoliko stručnih knjiga i brošura, koje su u izvjesnoj mjeri,
neuspjele, a da o tome, u Šumarskom listu nije bila napisana ni jedna riječ.


Rubrika »Iz stručne književnosti« u godini 1947. nije ispunila svoj zadatak.


Kao bitan manjak šumarskog Usta možemo smatrati i potvuni nedostatak
jedne, aktuelne rubrike, koja bi se mogla zvati »Iz prakse za praksu«, ili »Naša
iskustva« ili tome slično, koja bi u kratkim, sažetim i konkretnim saopćenjima
sa terena iznosila u kratkim crtama rezultate rada pojedinih drugova, niihove
uspjehe i iskustva, koja su stekli u radu, kako bi se iznošenjem tih iskustava
u velikoj, mjeri pomoglo drugovima na terenu za momentanu orijentaciju u
pojedinim sličnim prilikama, va bi na taj način šumarski list postao neophodno
potrebni votsetnik za razne prilike i situacije.


Analizirajući ovako, letimično, rad Šumarskog lista u godini 1947. mogli
smo nažalost konstatirati i jednu značajnu činjenicu, a ta je, potpuno odsustvo
suradnje, u listu, drugova tehničara i stručnjaka iz drvne industrije, što je
bilo na veliku štetu Šumarskog lista, jer je on na taj način mimo i protiv
volje uredništva pstao i opet list specifično šumarski i samo šumarski.


Toliko o Šumarskom listu u godini 1947.


3