DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 41     <-- 41 -->        PDF

(Dvultiwiie &ifie$ti


.. HP ......


.... .......... ......... ........ u lexituzapa HP ......


. ........ 11 ....... ....... je .... .......... ......... ........ . .........,
.... je ............ ........ ....... ....... ........ . ......... — ..........
......., a . .... .......... . ..... .......... I. .......... .........
........ . ......... ...., . .............. ......... ......... ....... .......
........ . ......... .. ........ .......


.......... .. ............. ........ ........ ......... .... .... .....
......, ........ ........ ......... HP ...... .... ..... .........., .....
............ ............ .......... ........ . ..... . ..........., ............
....... ...... ............ ......... ......, ....... ........ . ......... ......
a ......


.. ........ .......... . .......... ......... ........, ....... .. .........
......... ........... ..... HP ...... ... ....... ......... . ........ .........
HP ...... ...... ........, a ..... je ........ ...... ...... ............., na ..
...... .. ...... ....


Ha .......... .. ...... ....... ........:


1) .......... . ..... .......... I. .......... ......, ............. ........


....... . ...... . 1948 ......;


2) .............-........ ........ .. II. .......... ........ . ......... ....;


3) ......... ...... .......... ............. . ...... ......;


4) .... ..... .. .......... ......... ......... . .....


. ..... ........ ....... je ........ ......, ... . ...... ....... ........ .
......... .. .......... .. ....., a ..... .. ....... .. ....... ...... ..... ....
...... .. ........ .. .... ...... ........, a .... .. .......... ...........´ I. ..........
..... .....>. .. .... .. .. ..... .........., . ... ..... .. ....... ........
........&. je .... .......... ....... ....... je . .. ........ ............ . .......,
....... 6 . 7 XII 1947, .... . ...... ........ .......... . .... ..... ...
. ........ .... .............. . ........... ......... . HP ......, .. .... .......>
. ..... .. .. ....... ... .... ......... .... . ............. ........


..... .... .......... ........ .... .. .......... .... ........ .........
......... .. . ..... ...... ......... ......... . ........ ............., a .. ..:
1) .........-......... ........ ......... .........; 2) .......-........ . ......
.......>. ......... .........: 3) ............ ......... ......... .. ........ ........
............ ..... . .... 1948 ......, .... ...... .. ...... .......... . ......
.. ........ ......... ......; 4) ............. .......... .......... . .......
....... ........ . .......... Ha ..... je ......... .......: »...... ..... ...........
. ......... ...... ... ..........., BIB ..... . ......... .. ....... .........
........... . ..... ......., ..... ..... ........ ........... ........... .. .....
ji ......... .......«


.. ........ .. ....... .... . ....... ........., na .. ...... ....... ............
..... .. ........ .. ...... ....... .. ..... ..... ... ............ .....
«.......


. ........ no ...... ..... ....... .... ..... je .... ........ ....... .......
........ . ......... ........ .........., ......., .... je ......... .. .... .......
.. .......... .. .......... . .... je ............. ...... .... ........ ... . .......
.. ........ ..... ........-............. ........ ..... .......... ...... ....
....... .. .... ... .. ..... ...... ....... . ...... . ........ . .... ............,
... ..... .. je ono ......... ..... .........., ....... ......... .. ...........
.. ..... ..... ...... .. . ....... .... ..... .........>., ...... ...... ......, .....
.. ......... .. .. ...........


39
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 42     <-- 42 -->        PDF

........... .... ........ ... ..... .. ........ ........ ........... .........
. ........ ..........., a . ....... ......... .......... ............. .... .
............ . ............... .... ........... ....... .......... .... ........
........... .... ...... ........, .... ........ ..... ....., .... ... ...... .....
.........&. .. ..........., ......... ....... — ......., ......>. je .. .. ......
........ ........... . ......... — ..... ............ . ............... — .....
.. ....... ...... .... II. ...........


Ha ... ...... .... ......... .. ....., ....... ... .. .. ......... .. ........
........ . ...... .. .. .......... ........... ........ ........... . .........
....... ......... .........


..... ..... ........ ......... . ........ .. ........ ............. ........
......., a ... .... ...... ....... .... .. .. .......... ........ ........ .......


— ....... ......, .. .. .. .... ....... ....... ........ ..... ......, ... . .... ...
...... . ........ .. .. ....... II. ....... ........ . ......... ..........., .. ....
.. ........... . ........ ......... .. .... .......... ..... .... ... ...... .
..... .. ....... ............ ......... ......... .... .......... ......, .. .....
.. ....1>. ........... . .... ........., a . ..... ......, .. .. .. ........ ........
.... ........ ......., a .... .......... ........... . ............. ....... .....
......... — ........... ........ ........... — .. .... .. ....... .......... . ..
........ ......... . ........... ........., .... ...... ..... . .. ...... .....
Ca .... je ........ ........... ........ .........., . ... .. .. ... .....
... ..... ....... .... ....... ........
. ........ ». .......... ........ .......... ............. . ...... ......«


........ je ....... ............ ........... ....... . ............ ... .. ....
............ .......... .. ........ .............. ...., .. ......... .... . .......
..... ..... ..... . .............
. ........ je ......... ....... ............ ... ...., ......, ......., ........


...... ....... ......... je .... ......... ............, ... je ......... .........
....... .... ......... . ......... ......... ......., a ......... . .....
. ........ . ...... ....... .. .......... ......... ......... . ....« ......
je ............ ....... ..... . ......... . ...; ......... je ineby ....... . .....
............ ........-........ ......... .. ...... .... ......... ........., ......
..... ....... ... ..... ... ..............


Ha ..... .. ...... ........ . ...... .. ...... .......: ....... ....... .......
.. ........ ........, ........ .............. . ....... .......... je ......... .......
......>. . ....... . ........ ......, . . .. ..... ...... ....... .. .. ........
...... .. ....... ....... .... .. . ....... .... ......... .. ....... ........ I. Ca........
...... .... . .. .. .,... ........ ..... ....... . .. .. ... ... ........
. ...... Kao ....... ....... ........ .. .... ........ ......... ........ ..............
............ .. ........ ... ........ .......... ....... ......... je .......
...... ....... ....... — ........ ...... .........., ..... ...... ......... ......
..... ............ .........., .. .. ...... ..... . ...... . .. .. ........ .........>
... ..... .......... . .......... . ........., ... je ........ . .... .... . ....
...... .... .... .......


Ha ..... ........ .......... HP ...... ........... ...... ........... .......
......... .... . .......... ........... ............ ......... ...., .......
.. .. ».. ...... ......... ..... ........ ........ .... ..... .... ....... ..........


]. ........


Šumarski list izlazi svakog mjeseca i pretplata za 1947 godinu iznosi 180.— Din.
Uprava i uredništvo lista nalazi se u »Šumarskom domu« u Zagrebu, Vukotinovićeva
ul. 2.


Tipografija, Zagreb, Trg Bratstva i Jedinstva br. 6, telefon 35^346.


40