DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 40     <-- 40 -->        PDF

D) Kolaboracija (sa sektorom poljoprivrede — i sa šumarskom nastavom u pomaganju
studenata, koji se žele specijalizirati na pokusnim stanicama i centralama
znanstvenih sekcija). Institut se dijeli u 8 znanstvenih centrala a te su: I. Uzgoj
i iskorišćavanje šuma; II. šumarska botanika, ekologija, genetika i fitopatologija; III.
Zaštita šuma i lov; IV. šumarska pedologija; V. Uređivanje šuma; VI. Tehnologija
drveta, drvna industrija i ostali šumski proizvodi; VII. Gradnja šumskih prometala
i VIII. šumarska politika, ekonomija i administracija te izučavanje rada. Sekcije se
dijele na podsekcije i ´laboratorije. Institut raspolaže sa 6 stanica za šumske pokuse
u raznim krajevima zemlje. Za 14 godina svoga opstanka Institut je izdao 70 originalnih
naučnih radova, publikovanih u 10 svezaka godišnjaka instituta, 70 brošura
i saopćenja, 10 propagandnih brošura, 5 instrukcija i t. d.


I n g. N. St. Dumitresc u prikazao je u svome članku »Zakon o zaštiti državnih
šuma«, ovaj rumunjski zakon. Glavne njegove odredbe jesu: 1) Proširenje propisa
o šumarstvu na sve šume iznad 0,25 ha površine; 2) uređenje sviju šuma Rumunije
tokom 4 godine bez obzira na vlasništvo, u gospodarske cjeline za područja ravnica,
brežuljaka te visokih bregova i planina, 3) Zabrana krčenja uz izuzetak nekih
ograničenih slučajeva, 4) Likvidacija enklava, ustanovljenjem dužnosti izmjene sa
drugim poljoprivrednim zemljištem; 5) Pošumljavanje svih nepošumljenih sječina iz
prošlosti koje do danas nisu regenerirane; 6) Dužnost melioracije degradiranog zemljišta:
7) Nedjeljivost vlasništva šumskih nekretnina; 8) Ustanovljenje prava prvokupa
države na sve prodaje šuma; 9) Organizacija borbe protiv požara sankcioniranjem
strogih kazni do 10 godina teškog rada; 10) organizacija obligatnog nadzora sviju
sfumsofuiBTi ouz3ABq<~) (. : (uaijeoioj ........ BUIBZBJIS IH pilim od Buins muiBAuđ
stručnog osoblja: jedan šumarski inženjer za maksimalno 6000 ha ili jedan podinženjer
za maksimalno 3OO0 ha, a pod kontrolom šefa šumarske službe departmana.


R. Benić
Iz NR Hrvatske


Šumarska sekcija DIT NR Hrvatske saziva redovni godišnji


PLENUM


članstva zagrebačkog područja za 15. veljaču 1948. g. u 9 sati u »Šumarskom domu«,
Vukotinoviceva ul. 2 sa slijedećim dnevnim redom:


1; Otvaranje Plenuma


2. Biranje zapisničara i ovjerovitelja
3. Izvještaji: tajnika, blagajnika i urednika Šumarskog lista
4. Izvještaj Financijske kontrole i davanje razriješnice
5. Izbor nove uprave
6. Izbor delegata za skupštinu DIT Hrvatske
7. Pitanja i prijedlozi
8. Razno.
´ Napomen a : Prema čl. II? »Poslovnika« godišnjem Plenumu mogu prisustvovati,
uiz članove zagrebačkog područja, i članovi DITH-a šumarske struke sa čitavog područja
NR Hrvatske. Oni imaju,pravo stavljati prijedloge i raspravljati.


38