DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Br. 9, Trajne žičnice na Tolminskem (ing. V. Klanjšček); Za odpravo steljarjenja
v gozdu (ing. V. Beltram); Nova raziskovanja vegetacije na Marsu (Dr. V. Tregubov);
Br. 10, Normalne žičnice na Tolminskem (ing. V. Klanjšček); Bukov prag (ing.


D. Karba).
Gozdarski list nije namijenjen samo šumarima, nego ga u Sloveniji drže kako
pomoćno osoblje tako i vlasnici sitnih šuma. Prema tome njegova važnost za Sloveniju
je vrlo velika. Ipak list je donio mnogo članaka, koji bi bili interesantni ne samo za
Sloveniju, nego za sve šumarske inženjere i tehničare širom cijele FNR Jugoslavije.


Mnogo se je u njemu pisalo o pitanju smolarenja u Sloveniji. Ovo je vrlo važno
pitanje. Naš novi opći zakon o šumama izričito nalaže da se borova stabla u pravilu
obaraju nakon smolarenja. Drugovima iz Slovenije koji se bave smolarenjem i koji
su o njemu već pisali u Gozdarskom vestniku bili bi vrlo zahvalni da nam prikažu
svoje uspjehe iz područja smolarenja i u Šumarskom listu, jer bi to dovelo do življe
izmjene iskustava. Pitanje smolarenja nije danas pitanje samo ove ili one republike»
nego je to naše zajedničko pitanje.


Isto tako list je donio interesantne prikaze o žičarama na području Tolmina iz
pera druga ing. V. Klanjščeka. Mislimo da pitanje žičara interesuje ne samo Slovence
nego i sve ostale šumare, pa bi bilo vrlo dobro da drug Klanjšček napiše o tome jedan
prikaz za Šumarski list.


Svim drugovima preporučamo da se pretplate na časopis Gozdarski vestnik. Pretplata
se šalje na »Gozdarski vestnik«, uprava, Ljubljana, Beethovenova 6, na čekovni
račun 6j9O125-0, a iznosi za "cijelu godinu 100. dinara.


R. Benić
Sitana stručna štampa:


»POL´ANA«


Pol´ana , časopis za šumsko gospodarstvo i drvnu industriju. Izdaje ga Šumarska
i drvarska centrala u Bratislavi.


Evo nekoliko važnijih članaka izašlih u III godištu toga časopisa u god. 1947.


U broju 1—2 Ing. A. M o r i c piše članak: »Dvogodišnji plan u šumskom gospodarstvu
i drvnoj industriji«. Pisac podvlači, da je između šumskog gospodarstva i
drvne industrije potrebna potpuna harmonija, jer su to dvije grane narodnog gospodarstva
koje su usko povezane i međusobno ovisne. Dr. ing. F. Papane k u članku
»Naučno putovanje u USA« iznosi svoje utiske sa puta po USA, koji je organizovala
»Slovačka državna uprava šuma« u godini 1(94.. U članku se podvlači važnost mehanizacije
u šumarstvu i drvnoj industriji i mogućnost ove mehanizacije u Slovačkoj.


A. Františe k u članku »Izrada lakih građevnih ploča iz drvene vune« daje opis
produkcije tih ploča po metodi Gaspary, M. Schneidera, K. Hengerera i metodi »Heraklit
«. Ja n Kana k u članku »K problemu pošumljavanja živih pijeskova« preporuča
mehanizaciju radova na pošumljavanju. F. Turče k u članku »Crtice iz zaštite šuma«
govori o šumskim štetama.
U broju 3 Dr. Mila n Mičur a u članku »Slovačka pilanska industrija i njezina
organizacija« govori o pilanskoj industriji i organizaciji te industrijt u Slovačkoj.
Slovačka je razdijeljena u četiri gospodarska područja: zapadno-slovačko sa sjedištem
u Bratislavi, sjeverno slovačko sa sjedištem u Žilini, centralno-slovačko sa sjedištem
u Ban. Bistrici i istočno slovačko sa sjedištem u Košicama. Ing. L. Hetwic k u članku
»Suha destilacija drveta kao novi snažan izvor fenola) daje pregled današnje tehnike
dobivanja fenola u Americi. Autor donosi po Ronadl Fleck-u analizu kreozotove frakcije
bukovog katrana: fenol 5,2%; o-krezol 10,4%; m-p-krezol 11,6%; O-etylfenol 3?.%;
l:3:4-xylenol 2,0%; l:3:5-xylenol 1,0%; viši fenoli 6,2%; kreozol i homolozi 35,0%;
guajakol 25,0%.


U broju 4 Dr. ing. F. Papane k u članku »Forest Products Laboratory« daje
neke podatke o organizaciji i radu centralnog američkog instituta za istraživanje


36