DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Prema tome list je zamišljen na širokoj osnovi. On bi trebao da prodre ne
samo među naše pomoćno šumarsko osoblje, nego i u široke narodne mase, medu
šumske radnike, zemljoradnike i si., te da oni kroz ovaj list dođu do općeg znanja


o šumi i šumarstvu.
Sada nakon završetka prve godine lista možemo se osvrnuti na njega i zapitati
se. da li je list u tome uspio. Bez ikakvog okolišanja treba priznati da nije uspio.
Nije uspio unatoč nastojanja uredništva lista, koje se stalno opaža, a razlog tome leži
u svima nama. List je dobio nekako možemo reći lokalni kolorit. Na našem savjetovanju
u Ljubljani zaključeno je da će list imati savezni značaj i biti organ stručnoga
pomoćnog osoblja cijele FNR Jugoslavije, ali po saradnji u listu on je zadržao karakter
lista NR Bosne i Hercegovine. Krivnja zato leži na svima nama. Trebamo se zapitati
da li smo dovoljno truda uložili u propagandu lista, da li smo poticali naše pomoćno
osoblje na pisanje u listu, da li smo i sami štogod doprinjeli da list u tome pogledu
pođe naprijed.
Otvoreno treba priznati da nismo. Sve dotle dok list bude dobivao saradniu
samo sa područja B. i H., neće se moći otresti pečata regionalnosti. Radi toga moramo
svi nastojati da list dobije što više saradnika i to prvenstveno među pomoćnim
osobljem u ostalim našim republikama, jer će samo tako moći otpasti i ovaj pr´govor


o
regionalnosti lista.
Drugovima sa područja B. i H. koji su uložili mnogo truda u saradnju u listu.
zahvalni smo zato, te se nadamo da će u novoj godini 1948. list dobiti još bolji izgled
i biti pravi organ stručnog pomoćnog osoblja i sredstvo za propagnndu šumarstva.
Premda je list organ stručnog pomoćnog osoblja, ipak će dobro doći i svakom
šumaru i šumskom tehničaru kao pomagalo kod propagande šumarstva.
List izdaje Ministarstvo šumarstva NR B. i H., a pretplata mu iznosi 80.— Din.
godišnje. Pretplata se šalje putem Narodne banke u korist čekovnog računa broj
7-404004. R. Ben:ć


GOZDARSKI VESTNIK


Sa 10. brojem završena je šesta godina »Gozdarskog vestnika«, što ga izdaje
Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo NR Slovenije.


U godini 1947 list je bio aktivan i donio je mnogo članaka i rasprava iz područja
šumarstva, ali osobitu pažnju zaslužuje rubrika »Gozdarska in lesna posvetovalnica«
so pitanjima i odgovorima.


U godini 1947 list je donio slijedeće članke:
Br. 1—2; Gozdno bogatstvo SSSR — (ing. S. Sotošek); O zalubnikih — (ing. V.
Novak); Zatiranje lubadarjev — (ing. Joža Slander); Gozdni požari v letu 1946 v
Sloveniji — (ing. B. Žagar); Praktične izmere stojećih dreves — (ing. V. Beltram);
Rak na jelki (Aecidium elatinum) — (Viljem Kindler); Pridobivanje borove smole
v Slov. Primorju — (Ivan Gašperčič).
Br. 3>—4, Lovna drevesa (ing. J. Slander); O pridobivanju borove smole (ing.


M. Čokl); Računanje kubature žaganega lesa (ing. M. Šter); Predelava in uporaba
borove smole (Dr. Bogdan Ditrich);
Br. 5´—6 Smolarjenje in vprašanje bora (ing. V. Beltram); Po prvem letu smolarjenja
v Sloveniji (ing. M. Čokl); O pogozdovanju za vsako ceno (ing. V. Beltram);
Gospodarski pomen brusničevja v dravograjsikem okraju (M. Potočnik); Žične drče
in žičnice na Tolminskem (ing. V. Klanjšček);


Br. 7, Žične drče na Tolminskem (ing. V. Kilanjšček); Inventarizacija gozdov
(ing. J. Jerman);


Br. 8, Enojne žičnioe na Tolminskem (ing. V. Klanjšček); O kontrolirani prebirani
sečmji (E. Pogačnik); Obnova slovenskega Krasa in vprašanje pašnika (V. Orel);
Podiranje drevja ob javnih cestah (ing. F. Sotošek);


35