DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 36     <-- 36 -->        PDF

.?. sfatiene ttitpikemwMi


Domaća stručna štampa


TEHNIKA


Do danas je u 1947. god. izašlo 7 brojeva ovoga zbilja vrijednoga stručnoga lista
Saveza društava iženjera i tehničara Jugoslavije.


Iz područja šumarstva donijela je »Tehnika« slijedeće prikaze.


Propagandna izložba »Sume i šumarstvo Bosne i Hercegovine« od ing. H a j r u-
din a Bujukalić a (Br. 1); »Jedan nov model klijalice za šumsko seme« od
ing. Ivan a Soljanik a (Br. 4—5); »Prvo savetovanje šumarskih inženjera i tehničara
FNRJ« — u kojem je došene prikaz sa ovog našeg savjetovanja i rezolucije sa
istoga (Br. 6), »Povodom izložbe šumarstva Srbije« (»Stanje šumarstva Srbije i njegove
perspektive u Petogodišnjem planu razvitka narodne privrede«) — od ing. Do rđ a J o-
v i ć a (Br. 6):


Osim ostalih članaka koji se nalaze u listu smatramo da su naročito vrijedni članci
od općeg značaja za sve stručnjake slijedeći.


»O lokaciji industrijskih postrojenja« od ing. Branislava Stefano vica
(Broj 2—3); »Tipizacija i njena važnost u planskoj izgradnji« od dr. ing. Boris a
Prikril a (Broj 4—5); »Operativno planiranje s osvrtom na opšte planiranje« —
od ing. Zivka Vladisavljevića (Br. 4—5); »O nacrtu invest´ciiskih del« —
od ing. Brnčić Hrvoja (Br. 4—5); »Tehničko normiranje rada« od Miroslava
P i n t a r a: »Naša industrija i Petogodišnji plan« — od ing. Milenka Filipovića


.... 6): »Oktobarska revolucija i napredak tehnike u Sovjetskom Savezu« od ing.


V. Nenadovića (Br. 7) i »Tehnička štampa u službi monopola« od A. Spi rta
(Br. 7).
Prema zaključcima proširenog plenuma Uprave Saveza DIT Jugoslavije održanog
9., 10. i 11. II. ´194(7. u Beogradu (vidi u broju 1. »Tehnike«), Tehnika treba da bude
organizator i mobilizator naših tehničkih stručnjaka na izvršenju zadataka koje je
Savez postavio. Ona treba da bude naš tehničko-privredno-direktivni časopis i stručno
reprezentativni časopis naših tehničkih stručnjaka u zemlji i inostranstvu.


Stručni časopisi pojedinih struka obrađuju probleme uže svoje struke, a Tehnika
treba da donosi i rješava onakove probleme, koji su zajednički svima strukama odnosno
one koji traže saradnju sviju struka.


Prema tome smatramo da u Tehniku, iz šumarstva, treba da uđu problemi, koji
su vezani uz druge struke, te upoznavaju druge struke sa aktuelnim problemima
šumarstva. Na osnovi izloženoga mislimo, da članak ing. T. Soljanika — »Jedan nov
model klijalice za šumsko some«, ne obrađuie ovakove aktuelne probleme i ne spada
po svome sadržaju u »Tehniku« već u stručni Šumarski list. gdje je i obiavljen.


Radi upoznavanja drugih struka sa našim šumarskim problemima saradnja šumara
U «T«h*iic!´< je naročito poželjna i preporučljiva, ali samo onakova, kako smo je
gore izložili.


Preporučujemo svima drugovima da se pretplate na »Tehniku«. Pretplatu prima
Savez društava inženjera i tehničara Jugoslavije — redakcija »Tehnike« Beograd, Kneza
.Miloša 7/TII. Tekući račun br. 10-704542. Godišnja pretplata iznosi 240.— Dinara.


R. Benić
NARODNI ŠUMAR


Sa brojem 5-6 »Narodni šumar«, završio je prvu godinu svojega izlaženja. Kaošto
smo to već svojevremeno pisali i kako to list i u naslovu iznosi glavni zadatak
lista je stručno usavršavanje pomoćnog šumarskog osoblja i propaganda šumarstva.


34