DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 3     <-- 3 -->        PDF

OSNOVANO JE POSEBNO MINISTARSTVO ŠUMARSTVA FNRJ


Ukazom -Prezidijuma Narodne Skupštine FNRJ od 8. siječnja 1947. god.,
a na prijedlog pretsjednika Vlade FNRJ, maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita,
osnovano je posebno Ministarstvo šumarstva Vlade FNRJ, kao savezno-republikansko
ministarstvo.


U svojem obrazloženju prijedloga o rekonstrukciji i reorganizaciji resornih
ministarstava rekao je maršal Tito među ostalim:


»Naša poljoprivreda i šumarstvo pretstavljaju ogroman privredni aparat.
Do sada se pokazalo vrlo teško da se vodi pravilna privredna politika u našem
šumarstvu u sklopu sa poljoprivredom. Zbog toga je moje mišljenje da šumarstvo
treba odvojiti od poljoprivrede. Poljoprivreda sama za sebe pretstavlja
ogroman zadatak jednog resornog ministarstva, tim više što je zaostala


i što je treba dići na viši stepen. Šumarstvo pak, kao jedna od na.


važnijih grana naše privrede, naročito sada u Petogodišnjem
planu, isto tako zahtijeva da se o njemu vođi
velika briga, da se vodi jedna politika šumarstva. Sume


/
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 4     <-- 4 -->        PDF

se kod nas sada eksploatišu četverostruko, jer to zahtijevaju potrebe našeg
plana. Ali to se radi prilično neracionalno: vrlo se malo radi na pošumljavanju
naših terena, a u pogledu same eksploatacije ne vodi se dovoljno pravilna politika.
Sve to zahtijeva osnivanje jednog resornog ministarstva šuma, koje će


jer će kroz njega moći biti izvršene zadaće, koje je naglasio drug Tito


na tome raditi«.
Za ministra šumarstva savezne vlade, imenovandosadanji ministar poljoprivrede i šumarstva.
je dr. Vaso Čubrilović,
Mi šumari toplo pozdravljamo osnivanje posebnog ministarstva šumarstva,


one u
svojem obrazloženju prijedloga. Te zadaće su dane u Petogodišnjem planu, i
traže veliko zalaganje svega stručnoga osoblja, a osnivanjem posebnog ministarstva
će biti naročito olakšane.


Na pragu Novog godišta


Nastupila je godina 1948., druga godina našeg prvog petogodišnjeg plana
razvitka narodne privrede. Ulazeći tako u 72. godište neprekinutoga izdavanjaŠumarskog lista, moramo se, barem letimično, kritički osvrnuti na räd´Šumarskog
lista u prošloj 1947. godini, da u isto vrijeme zacrtamo osnovni smjernice
za rad u novoj 1948. godini. *


Ne možemo kazati da je rad Šumarskog lista u godini 1947., bio bez grješaka.
Učinjeno je mnogo grješaka i propusta u radu i to koliko u suštini toliko
u samoj organizaciji i tehnici rada, počam od osnovnih, grješaka u izboru
članaka, pa sve do najsitnijih štamparskih grješaka.


Pokušajmo, barem u glavnim crtama, promotriti koji su glavni propusti
učinjeni prilikom izdavanja-Šumarskog lista u godini 1947. pa ćemo na tom,
materijalu sakupiti dovoljno potrebnog iskustva za bolji i plodonosniji rad v
novoj 1948. godini.


Osnovne mane Šumarskog lista u suštini bile su: nepostojanje jasno određenog
plana rada, vrlo slaba, skoro nikakova suradnja drugova sa terena,
i, osim nekoliko iznimaka, slab kvalitei, i onako škrto, dostavljenih članaka.


2