DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 3     <-- 3 -->        PDF

OSNOVANO JE POSEBNO MINISTARSTVO ŠUMARSTVA FNRJ


Ukazom -Prezidijuma Narodne Skupštine FNRJ od 8. siječnja 1947. god.,
a na prijedlog pretsjednika Vlade FNRJ, maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita,
osnovano je posebno Ministarstvo šumarstva Vlade FNRJ, kao savezno-republikansko
ministarstvo.


U svojem obrazloženju prijedloga o rekonstrukciji i reorganizaciji resornih
ministarstava rekao je maršal Tito među ostalim:


»Naša poljoprivreda i šumarstvo pretstavljaju ogroman privredni aparat.
Do sada se pokazalo vrlo teško da se vodi pravilna privredna politika u našem
šumarstvu u sklopu sa poljoprivredom. Zbog toga je moje mišljenje da šumarstvo
treba odvojiti od poljoprivrede. Poljoprivreda sama za sebe pretstavlja
ogroman zadatak jednog resornog ministarstva, tim više što je zaostala


i što je treba dići na viši stepen. Šumarstvo pak, kao jedna od na.


važnijih grana naše privrede, naročito sada u Petogodišnjem
planu, isto tako zahtijeva da se o njemu vođi
velika briga, da se vodi jedna politika šumarstva. Sume


/