DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 29     <-- 29 -->        PDF

III. Uprava i nadzor nad šumama
Cl. 28.


Ministar poljoprivrede i šumarstva FNRJ vrši opće rukovodstvo i opći nadzor
nad šumarskom službom na području Federativne Narodne Republike Jugoslavije,
priprema prijedlog općedržavnog privrednog plana podizanja, gajenja, uređenja i
iskorišćavanja šuma, melioracije šumskih zemljišta, izgradnje šumskih saobraćajnih
sredstava i drvno-industrijskih postrojenja i neposredno upravlja šumskim gospodarstvima
općedržavnog značaja.


Ministar šumarstva narodne republike rukovodi i vrši nadzor nad svim organima
šumarske službe na području narodne republike, neposredno upravlja šumskim gospodarstvima
republikanskog značaja i daje narodnim odborima uputstva za upravljanje
šumama i šumskim gospodarstvima pod njihovom upravom.


Glavni izvršni odbor narodne skupštine autonomne pokrajine i izvršni odbor
oblasnog odbora autonomne oblasti neposredno upravlja šumskim gospodarstvima f
drvno-industrijskim postrojenjima pokrajinskog odnosno oblasnog značaja, staraju
se o unapređenju, gajenju i zaštiti šuma i vrše nadzor nad organima šumarske službe
na području autonomne pokrajine odnosno autonomne oblasti.


Narodni odbori neposredno upravljaju šumskim gospodarstvima i drvno-industrijskim
postrojenjima lokalnog značaja, staraju se o pošurnljivanju, melioraciji šumskog
zemljišta, podmirenju potreba naroda u šumskim proizvodima, ispaši, žirenju,
čuvanju šuma od oštećivanja i nepravilnog ili bespravnog iskorišćivanja i vrše neposredan
nadzor nad zadružnim i onim privatnim šumama koje nisu stavljene pod
državni stručni nadzor.


Cl. 29.


Šumama lokalnog značaja koje nisu u sastavu šumskog gospodarstva neposredno
upravljaju narodni odbori na način koji će zakonom propisati narodne republike.


Cl. 30.


Osnovni organ za upravljanje državnim šumama je šumsko gospodarstvo
Šumsko gospodarstvo je državno privredno poduzeće a osniva se po propisima
Osnovnog zakona o državnim privrednim poduzećima
Po značaju šumska gospodarstva mogu biti općedržavnog, republikanskog, pokrajinskog,
oblasnog i lokalnog značaja.


Cl. 31.


Šumsko gospodarstvo ima naročito za zadatak podizanje, gajenje, uređenje i
iskorišćivanje šuma, melioraciju šumskog zemljišta, izgradnju i obnovu šumskih
saobraćajnih sredstava i drvno-industrijskih postrojenja, preradbu šumskih proizvoda,
kao i njihovu distribuciju u lokalnom snabdjevanju.


CI. 32.
Za administrativno i operativno rukovodstvo šumskim gospodarstvima mogu se
pri Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva FNRJ i ministarstvima šumarstva narodnih
republika osnivati glavne direkcije šumskih gospodarstava.


Cl. 33.


U svrhu trajnog snabdjevanja šumskim proizvodima, šumska gospodarstva upravljaju
državnim šumama po načelu trajnosti prinosa u okviru šumsko-privrednih područja
i oblasti.


27