DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Čl. 13.


Skupljanje šušnja i mahovine kao i kresanje lisnika, nije dozvoljeno.


Iznimno, u slučaju opravdane potrebe, može se dozvoliti ovo skupljanje i kresanje,
ali samo na određenim površinama i na način koji ne ugrožava pravilno podmlađivanje
i gajenje šuma.


01. 14.
U svrhu zaštite privrednih zdravstvenih i drugih interesa ili interesa pojedinih
osoba, određene šume ili mjhovi dijelovi mogu biti proglašeni za stalno zaštitne ili
za privremeno zaštitne šume.


Čl. 15.


Kao stalno zaštitne šume mogu biti proglašene šume:


1. koje zaštićuju zemljište od odronjavania. spiiranja i otiskivanja, a nalaze
se na obroncima ili na obalama voda ili na zemljištu izloženom raznošenju vjetrom;
2. koje zaštićuju vrela i zemljišta od poplava i usova sprečavanjem naglog
otjecanja vode u bujničnim područjima;
3. koje služe kao šumski pojasevi za zaštitu od vjetra, pijeska i valova;
4. koje se nalaze na gornjoj granici šumske vegetacije;
5. koje služe zdravstvenim svrhama; i
6. koje služe obrani zemlje.
Čl. (16.


Kao privremeno zaštitne šume mogu biti proglašene one šume koje zaštićuju
objekte izvan svoga staništa.


Čl. 17.


, Proglašenje šuma za stalno ili privremeno zaštitne vrši:


1. Ministar poljoprivrede i šumarstva FNRJ za državne šume općenarodnog
značaja, a u suglasnosti sa Ministarstvom narodne obrane za sve šume koje služe
obrani zemlje;
2. ministar šumarstva narodne republike u suglasnosti sa predsjednikom narodne
republike za sve ostale šume na području narodne republike.
Čl. 18.


U zaštitnim šumama ne smije se vršiti čista sječa, izuzev sječe sitnih bagremovih


Suma.


Ministar poljoprivrede i šumarstva FNRJ propisat će pravilnikom postupak za


proglašavanje šuma stalno ili privremeno zaštitnim, način njihovog evidentiranja i


upravljanja, kao i postupak za utvrđenje jednokratne naknade koju su vlasnicima


šuma dužne platiti osobe u čijem su privatnom interesu određene šume proglašene za


privremeno zaštitne.


Čl. 19.


Svaka sječa šume mora se vršiti na način kojim se ne ugrožava racionalno
podmlađivanje i gajenje šume. ,


ČL 20.


Sječa dubećih stabala može se vršiti samo u vremenu od 1. listopada do 1. travnja.


Sječu izvan ovog vremena može dozvoliti Ministar poljoprivrede i šumarstva


FNRJ u šumama općedržavnog značaja, a ministar narodne republike u ostalim šuma


ma, i to samo: ,


25