DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 24     <-- 24 -->        PDF

prudom i muljem, ako se sa šumama u dotičnom oborinskom području ne bude pravilno
gazdovalo. Poznat je konkretan slučaj, gde samo jedna bujica donaša u korito
jedne naše reke godišnje oko 100.000 m3 pruda. Izgradnji velike projektirane vodene
brane se ne srne pristupiti, dok ova bujica ne bude uređena i smirena. Razumljiva je,
dakle, parola koja je postavljena u okviru planiranja vodnog gospodarenja, da su
šumari prvi pozvani da startaju u takmičenju za realizaciju plana elektrifikacije
zemlje.


I dok celokupna naša javnost priznaje posrednu i ogromnu važnost šuma za
režim vode, dotle nam Ing. Postniko v nudi »temu za razmišljanje«, putem koje
bi trebali doći do toga da priznamo opravdanost i prednost čistih seča u brdskim
šumama.


U istom broju Šumarskog lista, gde je štampan apel Ing. Postniko v a, štampan
je i članak: »Poljezaštitni šumski pojasevi«.
Taj nam članak belodano demonstrira štete koje prouzrokuje za poljoprivredu
neracionalno gazdovanje šumama. Baš zbog toga što se ranije nije vodilo računa


o posrednom uticaju šuma na poljoprivredu, što su naročito u Americi šume nemilosrdno
uništavane čistim sečama i paljenjem šuma» danas je došlo do toga, da se
moraju osnivati veštački šumski pojasevi, da se zaštiti, a možda i spasi poljoprivreda
u prostranim oblastima. Šuma nije samo važan faktor režima vode, već je također
i najefikasnija odbrana od vetra.
I članak Ing. Beltrama u istom broju Šumarskog lista demonstrira nam
štete koje nastaju za poljoprivredu i šumarstvo zbog neracionalnog i protuprirodnog
postupka sa šumama.


U tom istom broju objavljen je i to na uvodnom mestu, članak Ing. Postnikova,
u kojem je istaknut apel: neka se čiste seče ne ograniče samo na nizinske šume, već
ih treba primenjivati i u brdskim šumama. U zemlji gde su bujice u mnogim predelima
prava narodna nesreća, u zemlji gde se pozitivno zna da je ogromna većina tih bujica
nastala baš zbog čistih seča, našao se šumarski stručnjak koji smatra da treba povesti
rat protiv »tradicionalnog načela«, o prednostima prebornih seča.


Izvesno je da bi izvoz drva bio nešto jeftiniji, kada bi se brdske šume sekle
čistom sečom. U glavnom bi se nešto smanjili samo troškovi privlačenja drva do
stalnijih prometnih naprava. No tom dobitku stoje nasuprot povećani izdaci za
veštačko pošumljavanje, sav rizik takvih radova na većim površinama čistih seča,
povećani izdaci za uređivanje bujica i osiguranja terena. Nadalje, takav način seče
na velikim površinama direktno ugrožava plan elektrifikacije zemlje, a na drugoj
strani nužno prouzrokuje znatno smanjenje prihoda poljoprivrede.


Suštinu predloga »racionalizacije« prema tome treba tražiti u nastojanju da se
olakša izvršenje zadatka u jednom užem sektoru, u nastojanju da se pokaže bolji uspeh
kod izvoza drva, pa se u tom cilju preporuča ignorisati sve obzire na ostale grane
šumarske delatnosti, kao i na sve ostale grane opšte državne privrede.


Pita se sada da li zaslužuje naziv »racionalizacija« postupak, koji zaista donaša
izvesnu manju korisit, ako se posmatra, sa jednog usko ograničenog gledišta, a koji postupak
sa gledišta opšte privrede prouzrokuje mnogostruko veće štete nego što je
iznosila korist. Ovakove postupke treba žigosati kao prividnu i lažnu racionalizaciju.


Dr. ing. R. Pipan *


PRIMJEDBA UREDNIŠTVA:


Uredništvo je povodom članka ing. Postnikova »Racionalizacija izvoza drveta«
primilo kritike Dr. ing. Pipana i Dr. ing. Tregubova, koje smo naprijed objavili. Nama
je drago da je članak izazvao pažnju naših stručnjaka sa terena, ali i ovaj puta naglašavamo,
da će »Šumarski list« vrlo rado i u buduće donositi sve prijedloge, koji imaju
za cilj da doprinesu raščišćavanju gledišta u pitanjima naše prakse. Uredništvo stoga
smatra da je ispravno postupilo donošenjem članka Ing. Postnikova, jer je njegov
čili jasan — racionalizacija izvoza — iako njegovo gledište na sječu u brdsikim
šumama ne mora da bude ispravno.


22 .