DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Zadružne organizacije preuzet će na sebe tešku zadaću sabiranja proizvodnih
podataka, te organizacije otkupa šumskih proizvoda privatnog sektora, a to će biti
veliko olakšanje dispečerskoj službi i evidenciji. U provođenju ovih zadataka, zadružne
organizacije moraju biti najtješnje povezane sa narodnim odborima i frontovskim
organizacijama.


Organiziranjem »Uprave nedržavnih šuma NR Slovenije« zadružni i privatni
sektor šumarstva Slovenije, je organizirano uključen u plansko gospodarstvo te povezan
sa državnim sektorom šumarstva u jedinstvenu gospodarsku cjelinu. R. Benić


....... ............ O ............. .......
........


. ..... ....... ...... ....... . ........ ............ ............ . .........
....... je ............ . ............. ....... ........, ..... .. .............
............ ......... .............. ............. ............ . .........,
........., ....... ......... . .......


. .......... .... .. ........ .. ... ............ .......... je ...... .......
.............. ....... .. .... ...... ......... ..... . .... .......... ........
.. ...... . ......... .... .. ........ ............. ........ . ...... ......., ....
.. ... .... ....... .... ............. .... ......, ... . ....... ..... ..........
. ..... ....... ......... ........ .... ... .... ..... . ......... ......... ....
......


.. .... ........ ..... .. .. ....... ...... ....... ........:


1) Ha .... ..... ......... .......... .... .. ...... ....... ......... ........
....... ...... ....... ...... ....., ... .. ..., no ........ ....... .... ........
....., ......... .. ...... . ........ .......... ..... .......... ...... ...
.... ........ .. ....... . ...... ..... ..... .. ...... ....... ....... ...... .....
....... ...... .. ........ ....... ............... ......., ... je ........ .. ..
..........., a . .... . .... . .......... ........ . ......., ....... .. .........
...... ......


2) ....,..... ...... ..... ........ .. ... ....... ....... ........ .. .......
........ ......, .... ........ ............. ....... . ...... .......... .. ...........
.......... . .. ..... ....., a .. ......... ..... ...... ....... .....
.. ...... ........


´ 3) ... ..... je* .. .. ........ ...... ....., ..... .... . ..... ...., .......
.... . .......... . .......... ....: ....... .. .......... a ........ ..... . ........
...... ............. ..... ....... .. . .......... ......... ..... .. ......
. ....... ......... ...... .... . ..., ... ...... .. ........ ...... ..^........


4) . ..... ...... ....... ...... .. .. ...... ......... .... ...... .......
......... ....... . .. .. .. ... ..... ....... ... ....>. ........ .. ...., ....
..... ........ ....... . ......... .... .. ........ ........ ..... ...... ...... je
......... .........


... ..... .... .......... ........, ......... .......... ........... .. ....
.... ..... .. ........ .. je ....... ......... ..... ..... ...... . .. ... .... .......
.......... ........ ......., .. ..... ...... ...... ......... ..... .. .......,
...... ..... ........ . ......... ...... .. .. ..... .......... ..... .. ....... Hi´
.... ..... ....... ........... ..... .... . ........ .... .. ....... ... ...... ..........
......... .. .... .. ........... ......... . ..... ..........


.. .... ....... .... ........ .. .. ... .... ... .. ........ ........ ..........
.......,. ............. ..... . ...... ............, ........ ..... .....
......., .... .... ..... ...... .. .... ....


Ha ..... ..... .... ........ .. .. ........ ..... . ...... je ...... .......
...... ........ ... .... .... ........ .... je ........ ..... .. .. ........ .......>
. ....... .. ..... ........ ...... . ...... ......., ...... ..... .. ..... .......
.. ...... ....... ........ ............ ......... ..... .... .. .. ......... . .....
......... .. .......


... ............ ....... ......... ........ .... .. .... .. ....., .... .. ......
... ........ ..... ...... .... . .... ........ ....... . ..... ..... ......
. ...... .... ... .... ....... ...... .. ........ ......... ......., .. je ........
.. .. ..... ..... .... . ......... ..........;


IH