DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 2     <-- 2 -->        PDF

»ŠUMARSKI LIST«


GLASILO ŠUMARSKIH SEKQIJA DRUŠTAVA INŽENJERA I TEHNIČARA FNRJ


Izdavač: Šumarska sekcija Društva inženjera i tehničara Hrvatske u Zagrebu,
Uprava i uredništvo: Zagreb. Vukotinovićeva ulica 2, telefon 64-73.
Godišnja pretplata na Šumarski list iznosi 180.— diuaia. Studenti šumarstva, kao
i učenici Srednjih i nižih šumarskih škola plaćaju 90.— dinara. Pojedini broj 15.— din.
Čekovni račun: 956034


UREDNIŠTVO »ŠUMARSKOG LISTA«


Urednik:


Ing. Zlatko Bunjevčević


Pomoć-., urednika: lag. Roko Benić


Članovi Redakcionog odbora u Zagrebu:


Dr. Milan Anić, ing. August Horvat, ing. Dušan Klepac, ing. c. Branko Matić,


, Dr. Aleksandar Ugrenović.


Upozorenje sarodnicima!


Rukopisi neka su pisani što čitljivije, po mogućnosti pisaćim strojem. Pisati
treba samo na jednoj strani i sa strane ostaviti slobodan prostör od tri prsta širine.
I/.bor dijalekta i pisma prepušta se piscu, jer će se rukopisi štampati onim dijalektom
i pismom kojim su napfsaiii. Slike neka ne budu uljepljene u tekst nego zasebno
priložene. Crteži neka budu izvedeni tušem na bijelom risaćem papiru. Mjerilo na
kartama označiti samo olovkom.


Radovi se honoriraju. Separati i otisci moraju se zasebno naručiti, pravovremeno
prije izlaska članka. Trošak snosi naručitelj.


. Cjenik oglašivanja u Š. L.


1/1 stranica 1.200— din.


1/2 „ ...... 600.— „


1/4 „ 300.— „


i t. d.


Kod višekratnog oglašivanja poseban popust!


»v


(JJretftlatm cei S


List nije štampan besplatno!


Jesi li izvršio svoju ob avezu i podmirio pretplatu?


Ukoliko nisi, učini to odmah!


Broj našeg čekovnog računa je 956.034 (novi broj)