DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 19     <-- 19 -->        PDF

... ......... ... ...... .. ...... ..». (........ .....), .... .... . ........ ...........
. . .......... ...... ............. ... .... ... ........ . .............
........ ...... ... .... .. ......... .. ............. ... no .... . ....... .... je
........ . ... ..... .. ......, ... je ............ ... ........ .. ..... ........
....... . ......... .......


. ..... ............. ...... ........ ... ..... .. ......... ......... . ..
....... ......... ... ...... ...... ...... rpafce. . ..... ....... ........... je ......
........ ........ ... ....... ....... .. ............ .......... .. ....... ........
... ... ....... ........ je ...... .. ... ........ .. .. . ........ ..........
......... .... ......... .. ........ ........ .......... ......... .. .... .... .. ..
.. .... .. .... ..... . ..... .... ..... ............. ......... .... je ........
....... ... .... ........... ...... . ........ ......... ... ...... ....... ...........
........ ......... . ... .. ....... ........ .. 4% .. 6°/.. ... ... ..... ........ ..
... ..-...... ....... . ....... .......... ........ .... .... . ..... ....... ....
..... .... ........ ..... . ...., ... . ...... je ........ .... ........ .. .... .........
.....


.... ..... ....... .... ........... ... ............ ... ........... ........,
a .. ..... ...... ........... ........ .. ....... ........., .... .. . .. ..... .............
....... .... .......... .. ...... ............ ... ........ .... .. ........
....:


1. ............ ......... ... ......... ..... ...... . ......... ... (.... .
......).
2. ........ ......... .... ... ......... .... .. ...... ....... ..... .......
..... ......... .... .......
3. .... .. ...... ....... ........ ....... ....
... je ... ........ ......... .........., ..... ....., ..... ..........., ...........
. .......... ... .. .... ...... .. ........ .. ..........., . ..... .......
.. ........ .. ..... ... .... .... ........ ... ..... .... ...... ...... . .........
........... ...... .. .. ..... .. .... .......... ............


.... ......... .......


ORGANIZmANJE »UPRAVE NEDRŽAVNIH ŠUMA« U NR SLOVENIJI


Koncem mieseca prosinca 1947. god. osnovana ie odredbom Mm´stra noliormvrede
i šumarstva NR Slovenije »Uprava nedržavnih šuma« kao organ navedenog
ministarstva.


Privatne seljačke šume, čiji su vlasnici mali i srednji posjednici zauzimaju gotovo
70"/o površine svih šuma Slovenije, te je prema tome zadatak novo osnovane »Uprave
nedržavnih šuma« vrlo velik.


Glavne njene zadaće su slijedeće: Postavljanje plana, te organiziranje, provođenje
i evidentiranje njegovog izvršenja u nedržavnom sektoru; neposredna i operativna
briga za slovensku seljačku šumu; organiziranje akcija čišćenja, pošumljavanja i uzgoja
šuma; čuvarska služba; projektiranje i građenje šumskih cesta i saobraćajnih sredstava
u šumama zadružnog i privatnog sektora; posredovanje u svim dobavama i
kupnjama u nedržavnom sektoru; organiziranje akcija za poboljšanje šumarstva te
usmjeravanje planske produkcije.


Pri izvođenju ovih zadaća, upravi će pomagati novo obrazovane šumske uprave
na kotarevima i odgovarajući organi kotarskih izvršnih odbora.


Seljačke zadružne organizacije su one, koje će svestrano pomoći upravi nedržavnih
šuma u izvršenju plnaa i svim ostalim zadaćama u privatnom sektoru šumarstva.
Iskustvo je pokazalo, da se plan u privatnom sektoru šumarstva, lakše izvršavao
ondje, gdje su seljački šumovlasnici bili povezani u zadružnim organizacijama i to
bilo u šumsko-prođuktivnim zadrugama, bilo u seljačkim radnim zadrugama sa posebnim
odjelima za šumarstvo.


Zadružni poslovni savezi sa svojim poduzećima za preradu i otkup šumskih i
drugih proizvoda, postat će važna središta zadružnog i gospodarskog života na selu.


17