DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 18     <-- 18 -->        PDF

.... .. .... .. ......, ....... ......... .. ...... . ...... ...... .... ..... .........
..... .. ..... ....... ............ je .. ...... ....... .... .. .......
..... . .. .. ..... ....... ....... ... .. ..... ......... .... .... ........., . .........
....... .... .... ......., ............ ........... (........). ....... ...
.. ........ ........ .......... je .. ..... .........


. ..... .... .. ..... 75 .. 90 ... ......... ... ...... ........... ..... 5 .. 6
«.... .....^... ....-....^. ........ . ..... ............ ..,. .... .. na .............
..... .. 150°..


........ ........., .... .. ...... . ....... .......... (........) . .............
... .. .......:


1. ..... ...... ..... ..... .. .... .... .... .. ........ .... . ........ ...
......... .. .. ..... ... ...... .... ... ......
2. ......... ..., ..... ............... ......, .... .... .. ....... .........
....... . ............. ....
.... ...... .... .. .... . ...... .. ...... ..... na .... ...... ....... ....
........ .. . .... ........ ........ ...... .. . ........... ... .. .......... . ........


"1


. kajaci


... ........ ....... ........ je .. ..... .... .. .. .>... ......... .... . .............
..... ......... ... ... ..... .. .... ...... .. ...... ..... ....... . ........
..., .... ........ ....... .... ......... ..... ......... ........ .... .....
....... ............., .. .. .... .... .... ........ ......... Ha ........ ..... ..
......... ....... . ...... .......... ....... ...... .... .. ......... .... ......
........ ... .. ...... .... ....... ...... .. .. .. ........ ......... ........ .......
...... .. .... ....... ....... ..... ........ ..... .... ......... .... ..........
... ....... .. .. .. .. ......... .... .... ......... . ......... ......... .......
....... ... ......... ...... ...... .. .. .... ......... ....... ...... ..... .............
a .... ...., ... ..... .... .. ..... ....... ............. ....... ........
.. je ...... .... ..... ........ ....... ........ (........) ....... ....... ......


... ............ ....., ......... ..... . ... ............


..... .. .. ........... ....... .. ...... ... ......... ..., ... .... .....
... (..... .. .. 100 ... ...... ....... .. 10 ... .......... ...) .. .. ....... ....
......... ...... .............


...... ..... ............. ........ je ......., .. 100 ... ........ ...... .. 20
.. 22 ... ...... ....... . 8 .. 10 ... .......... .... ... ......... ... ....... .. .......
....... . .......... ........ .... . ...... ......... .... ... ..............


16