DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 17     <-- 17 -->        PDF

.1. nale ..<....


............. ............. .. ..........
....... . .......... ...


....... je .. ..... .... .. ...... ..... ......... ....... .... ...... . ....
.... ... ...>. ......... ........-......... ........ ......., ... ...... .. . ...-
BuoH ......, ......, ...., ....., ....... . ...... .... .. ..... . ..... ........
............ .. ..... ....... . .. .... ... .. .... ............ ..... .... .........
... ...... ............. ...... . Kaminu .. ..... .. ..... .... . 1947. .... ... je;


....... .......... 68—69°/.
............ ... 16—17°/.
...... ......... 7-—8 °/.
.... . ........ ." . 9-—6 ´/. ´°


.... ........ ...... ......... .... . ....... ...... .. ........... .... ........


.... ........... ... je .... .. ..... .. . .. ............ ........ .. ....., ......


.. .. ....... .... ........ . .. 10.000 ... .... ........, a ..... . ...., . ....


1946 ...... .......... ... no .... ... .. ....... ..... .... ........... .. ....


......... ... ......., . ....... .. ........ ....... ........


. ..... .............. ..... ........, .... je . ....... .... ....., ...... ..
........ .. .... .... ....... ......., ... .. .......... ..... ..... .......... ......
......... ....... ... . . . ...... ........ ........... ... ... ........ ......
.. ... .... .. .. ...... .... .. .. ...... ... ....... ..... .. .. ......, ........
...... ........ .... .. .. .... .. ...... . ...... . ........... ........ .....
...... .... .... .... ............ ... .. ........ .... ......... . ............
.... ... .. .. ........ .... ........ ...... ....., .. .. ..... ... .... . ....
.........


.. ........ ..... ...... .. .. ....... ...... ... .. ... .. ....... .. ............
..... . .».... .........>.. . ....... .... ........ ....... . ............
..., ..... ...... ........ .. .... ......... . ........ ........ ... ... .. ......,
....., ...., ......, ......., ..... . ....... ............ .. ...... .... . ....
...... .......... . .... ......... .... .. ...... ..... .... .. .......... (.......
.......) ..... ........ ........... .. .. 70°.. ........... ......... .. .... .......
.... ..... ...... nape, .... .............. ...... ........ ......, ... ...........
... ... je ...... . ............. ...... . ....... ... ..... ....... ....... ...
........ ......... .... je ..... ..... .. ........, ...... .. .... ........... .......
....... ..... ... .... ......... (.....) .... .. ... ......... ...... .. .....
....... ....... ... .... ... .. ..... .......... ..... ..... . .........., ......
.. ........ .... ..... ...... .......... ...., .... .. .. ... .... ........... ..
....... ............ ...... . ....... .... ....... ........ ........, .. . . .... ..
.. .... ....... ....... .........


Ha .... ..... ......... ...... ...... .. . ....-...... . .... .. .......... ..
.... ............ ............. .... ........ ...... .. .. .... .. .. ..... .....
...... . ..... . ..... ....... ........., ....... .. .. ..... ..... . ..... .. .......
.... ....... ........... .......... ....... . ....... .. .... ..... (».....«, ....
.. ....... ........). .... .. ......... . ....... .. ....... ......, .. ........
........... je ..... .... ..... ....... ..... ...... . .......... ....... .......»
...... (.........., ........ . ...).


. .... .... ........... ......... je ..... ....... ..... ............ .......,
........ ....... .. ....... .. ...... ..... (.... .....). .......... .......... ..
........... ..... je . ..... ......... ....., .... ............. .. .......... Ca
..... ......, .... .. .... ........ .... ....... ...... .......... ... ........ ......
.... .... ... ............ . ..... .... .. ..... ....... .. ..... ........ ..... .. ..
...... ........ .. .... ...... a .. .. .. .... ..... ......... ....... ..... ........
....... je ..... ....... OMOT .... je ... ... ....... .... ....... .......... . .....
.. .... ......... 16 .. 20 ....., ... ...... .. ........ . ..... .... .....,


.... .. ....... ..... . ..... .... .. .. ..... ...... ....... . ........... ..
.......... ......... je .......... ...... .. je .......... ....... (.........). ..


15
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 18     <-- 18 -->        PDF

.... .. .... .. ......, ....... ......... .. ...... . ...... ...... .... ..... .........
..... .. ..... ....... ............ je .. ...... ....... .... .. .......
..... . .. .. ..... ....... ....... ... .. ..... ......... .... .... ........., . .........
....... .... .... ......., ............ ........... (........). ....... ...
.. ........ ........ .......... je .. ..... .........


. ..... .... .. ..... 75 .. 90 ... ......... ... ...... ........... ..... 5 .. 6
«.... .....^... ....-....^. ........ . ..... ............ ..,. .... .. na .............
..... .. 150°..


........ ........., .... .. ...... . ....... .......... (........) . .............
... .. .......:


1. ..... ...... ..... ..... .. .... .... .... .. ........ .... . ........ ...
......... .. .. ..... ... ...... .... ... ......
2. ......... ..., ..... ............... ......, .... .... .. ....... .........
....... . ............. ....
.... ...... .... .. .... . ...... .. ...... ..... na .... ...... ....... ....
........ .. . .... ........ ........ ...... .. . ........... ... .. .......... . ........


"1


. kajaci


... ........ ....... ........ je .. ..... .... .. .. .>... ......... .... . .............
..... ......... ... ... ..... .. .... ...... .. ...... ..... ....... . ........
..., .... ........ ....... .... ......... ..... ......... ........ .... .....
....... ............., .. .. .... .... .... ........ ......... Ha ........ ..... ..
......... ....... . ...... .......... ....... ...... .... .. ......... .... ......
........ ... .. ...... .... ....... ...... .. .. .. ........ ......... ........ .......
...... .. .... ....... ....... ..... ........ ..... .... ......... .... ..........
... ....... .. .. .. .. ......... .... .... ......... . ......... ......... .......
....... ... ......... ...... ...... .. .. .... ......... ....... ...... ..... .............
a .... ...., ... ..... .... .. ..... ....... ............. ....... ........
.. je ...... .... ..... ........ ....... ........ (........) ....... ....... ......


... ............ ....., ......... ..... . ... ............


..... .. .. ........... ....... .. ...... ... ......... ..., ... .... .....
... (..... .. .. 100 ... ...... ....... .. 10 ... .......... ...) .. .. ....... ....
......... ...... .............


...... ..... ............. ........ je ......., .. 100 ... ........ ...... .. 20
.. 22 ... ...... ....... . 8 .. 10 ... .......... .... ... ......... ... ....... .. .......
....... . .......... ........ .... . ...... ......... .... ... ..............


16