DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 17     <-- 17 -->        PDF

.1. nale ..<....


............. ............. .. ..........
....... . .......... ...


....... je .. ..... .... .. ...... ..... ......... ....... .... ...... . ....
.... ... ...>. ......... ........-......... ........ ......., ... ...... .. . ...-
BuoH ......, ......, ...., ....., ....... . ...... .... .. ..... . ..... ........
............ .. ..... ....... . .. .... ... .. .... ............ ..... .... .........
... ...... ............. ...... . Kaminu .. ..... .. ..... .... . 1947. .... ... je;


....... .......... 68—69°/.
............ ... 16—17°/.
...... ......... 7-—8 °/.
.... . ........ ." . 9-—6 ´/. ´°


.... ........ ...... ......... .... . ....... ...... .. ........... .... ........


.... ........... ... je .... .. ..... .. . .. ............ ........ .. ....., ......


.. .. ....... .... ........ . .. 10.000 ... .... ........, a ..... . ...., . ....


1946 ...... .......... ... no .... ... .. ....... ..... .... ........... .. ....


......... ... ......., . ....... .. ........ ....... ........


. ..... .............. ..... ........, .... je . ....... .... ....., ...... ..
........ .. .... .... ....... ......., ... .. .......... ..... ..... .......... ......
......... ....... ... . . . ...... ........ ........... ... ... ........ ......
.. ... .... .. .. ...... .... .. .. ...... ... ....... ..... .. .. ......, ........
...... ........ .... .. .. .... .. ...... . ...... . ........... ........ .....
...... .... .... .... ............ ... .. ........ .... ......... . ............
.... ... .. .. ........ .... ........ ...... ....., .. .. ..... ... .... . ....
.........


.. ........ ..... ...... .. .. ....... ...... ... .. ... .. ....... .. ............
..... . .».... .........>.. . ....... .... ........ ....... . ............
..., ..... ...... ........ .. .... ......... . ........ ........ ... ... .. ......,
....., ...., ......, ......., ..... . ....... ............ .. ...... .... . ....
...... .......... . .... ......... .... .. ...... ..... .... .. .......... (.......
.......) ..... ........ ........... .. .. 70°.. ........... ......... .. .... .......
.... ..... ...... nape, .... .............. ...... ........ ......, ... ...........
... ... je ...... . ............. ...... . ....... ... ..... ....... ....... ...
........ ......... .... je ..... ..... .. ........, ...... .. .... ........... .......
....... ..... ... .... ......... (.....) .... .. ... ......... ...... .. .....
....... ....... ... .... ... .. ..... .......... ..... ..... . .........., ......
.. ........ .... ..... ...... .......... ...., .... .. .. ... .... ........... ..
....... ............ ...... . ....... .... ....... ........ ........, .. . . .... ..
.. .... ....... ....... .........


Ha .... ..... ......... ...... ...... .. . ....-...... . .... .. .......... ..
.... ............ ............. .... ........ ...... .. .. .... .. .. ..... .....
...... . ..... . ..... ....... ........., ....... .. .. ..... ..... . ..... .. .......
.... ....... ........... .......... ....... . ....... .. .... ..... (».....«, ....
.. ....... ........). .... .. ......... . ....... .. ....... ......, .. ........
........... je ..... .... ..... ....... ..... ...... . .......... ....... .......»
...... (.........., ........ . ...).


. .... .... ........... ......... je ..... ....... ..... ............ .......,
........ ....... .. ....... .. ...... ..... (.... .....). .......... .......... ..
........... ..... je . ..... ......... ....., .... ............. .. .......... Ca
..... ......, .... .. .... ........ .... ....... ...... .......... ... ........ ......
.... .... ... ............ . ..... .... .. ..... ....... .. ..... ........ ..... .. ..
...... ........ .. .... ...... a .. .. .. .... ..... ......... ....... ..... ........
....... je ..... ....... OMOT .... je ... ... ....... .... ....... .......... . .....
.. .... ......... 16 .. 20 ....., ... ...... .. ........ . ..... .... .....,


.... .. ....... ..... . ..... .... .. .. ..... ...... ....... . ........... ..
.......... ......... je .......... ...... .. je .......... ....... (.........). ..


15