DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Čišćenje prebornih šuma od naročite je važnosti u stadiju izmjene vrsti
drveća, pogotovo kad čista jelova sastojina sa jakim bukovim pomlatkom prelazi
u čistu bukovu sastojinu. Veoma gust bukov pomladak sa pojedinačnim
jelovim stabalcima i bukovim predrastom, treba pročistiti tako, da se u prvom
redu oslobode sva sposobna jelova stabalca i time poveća postotak jele u
budućoj sastojim, a u drugom redu da se ukloni bukov predrast i za daljnji
rad nesposobna bukova stabalca. U obratnom slučaju to jest u prelazu bukove
sastojine u jelovu nije obično čišćenje od veće važnosti. Prema tome čišćenje
prebornih sastojina, bilo bi vezano ophodnjicom kao i sječa.


3. Pošumljavanje ili popunjavanje ne pošumljenih
ili nedovoljno pošumljenih površina u sastojini sadnjom
biljaka ili sjetvom sjemena.
U sastojini imamo 3 vrste tla, jedno koje je sposobno da se prirodno pošumi,
drugo koje se može pošumiti sjetvom sjemena uz malu obradu tla i treće
koje se može pošumiti samo sadnjom biljki.


Pošumljavanje prebornih šuma sjetvom sjemena veoma se malo provodilo,
i ako ono daje mjestimično dobre rezultate, a naročito za pošumljavanje
manjih zakorovljenih površina i sastojina, a dolazi u obzir sjeme jele, smreke
i javora. Kod te sjetve potrebna je tek mala obradba tla.


Da se radovi na pošumljavanju mogu ispravno i točno predvidjeti treba
da točno poznaju sve šumske predjele i upravitelj šumarije i lugarsko osoblje


o
čemu se uvijek ne vodi dovoljno brige.
Zbog Domanikania sadnica u rasadniku nakon rata oristunilo se pošunVHavanju
prenosom sadnica iz prirodnog mladika. Taj rad daje dobre rezultate
samo onda, ako se provodi sa dovoljno pažnje, a pogodan je za pošumljavanje
udaljenih šumskih
predjela.
Unos stranih vrsta drveća u naše preborne šume još nije ispitan.


4. Uzgoj sadnica u šumskom rasadniku za pošumljavanje
ili popunjavanje sječina.
Da bi se plan uzgoja i njege sastojine mogao uspješno provesti treba da
svako šumsko gospodarstvo ili Kotarski N. O. ima svoj rasadnik. Prenos sadnica
iz Primorja u Gorski Kotar ili obratno nije preporučljiv.


Planirati rad u šumskom rasadniku mora ista ona osoba, koja rukovodi
radovima pošumljavanja.


5. Sakupi javanje sjemena za sjetvu u rasadniku i
šumi.
Sakupljavanje sjemena u većim količinama započelo je tek zadnjih godina
i treba nastaviti plansko sakupljanje i spremanje sjemena. Kada se stekne
dovoljno iskustva za taj rad kao i za samo pošumljavanje sjemenom bit će
to brz i jeftin način obnove naših prebornih šuma.


B) Osiguranje sretstava, radne snage i materijala
za izvršenje samih radova.


Svi napred navedeni uzgojni radovi u prebornim šumama po svojoj biti
spadaju planu obnove i njege sastojine. Prema tome sredstva za taj rad imaju
se osigurati financijskim planovima Kotarskih N. O-a i Šumskih gospodarstava.
U prošlim godinama ta su sredstva bila daleko premala, prema onima, koja bi
morala biti za potpuno uzgojno uređenje šuma u kojima se vrše sječe. Najveći


13