DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Na vrlo laki i jednostavni način možemo za svaku sječinu ustanoviti, dali
je pravovremeno obilježena za sječu pregledom paniev? n.osiečenih stabala.
Iz godova na istim se veoma često vidi da je na pr. zadnjih 20 godina jelova
sastojina slabo priraščivala (uski godovi), i ako bacimo pogled na susjedna
stabla vidimo da je pomladak trebao biti ranije oslobođen iz čega slijedi da je
konsignacija prekasno provedena. Na ovaj se način stiče potreban korektiv
rada naročito potreban još neiskusnom osoblju u prebornoj šumi.


Preborna šuma Gorskog kotara


2. Čišćenje sastojine oslobađanjem vrednijeg pomladka
i vrsta.
Taj rad može se predvidjeti prije ili poslije same sječe stabala. Obzirom
na velike površine na kojima se sada vrše sječe, rad će se odvijati nakon sječe.
Najbolji i najuspješniji način uzgoja naših šuma bio bi taj, da se najprije izvrši
sječa šume, a potom sastojina uzgojno potpuno uredi čišćenjem iste te pošumljavanjem
i popunjavanjem plješina. U izvjesnim slučajevima poprima
čišćenje karakter prorede.


12