DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 13     <-- 13 -->        PDF

U ovu zonu spada najveći dio šuma Gorskog Kotara i Like. To su čiste
ili mješovite sastojine jele, smreke i bukve sa većim ili manjim brojem pojedinačnih
javorovih stabala. Proces pretvorbe sastojina iz jedne vrsti stabala
u drugu vidljiv je ali spor. Prema ekspoziciji, inklinaciji, nadmorskoj visini,
dubini i svježini tla dolaze najrazličitiji tipovi šuma od prebornih sastojina do
jednodobnih sa oplodnom sječom. Izvala i suhara malo, pojava zaraznika i
insekata umjerena. Kvaliteta drveta različita prema stojbini.


Zbog laganog procesa uzgoja, tim je šumama najlakše gospodariti, od svih
naših prebornih šuma. Unos stranih novih vrsta drveća izgleda da bi se u ovoj
zoni dao najlakše provesti. Za osnivanje šumskih rasadnika ovo je najpogodnija
zona.


Da bi se rad na uzgoju prebornih šuma mogao odvijati uspješno i bez


zapreke potrebno je slijedeće:


A) Ustanoviti sredstva, radne snage i materijal za izvršenje samih radova.


B) Osigurati sredstva, radnu snagu i materijal za izvršenje samih radova.


C) Provesti radove na terenu a u vezi sa stavkom A) i B).


Razmotrit ćemo svaku od navedenih tačaka napose.


A) Ustanovljenje na samom terenu gdje, koji i kakovi
radovi se imadu provesti t. j. sastav đrvosječnih´
i uzgojnih planova.


Kod tog razmatranja držat ćemo se redosljeda, koji smo naveli kad smo
nabrojili, koji se radovi u uzgoju prebornih šuma imadu provesti (1—5).


1. Obilježba, konsignacija stabala.
Prigodom realizacije proizvodnog zadatka, najčešće je uzgojni moment podvrgnut
potrebi za izvjesnim drvnim masama (sortimentima), i uzgoj šuma
provodi se harmonično sa iskorištenjem, ali ima i slučajeva, u kojima uzgoj
šuma traži hitnu sječu preborne šume, kada sječa nije prikladna s financijskog
i eksploatacionog gledišta kao na pr. oslobađanje jelovog pomlatka od prestarih
za gradnju nesposobnih, i od izvoznog puta udaljenih stabala.
U takvim slučajevima treba vršiti sječu šume, a eventualni financijski
gubitak eksploatacije izravnati na trošak uzgoja šume osiguranjem u tu svrhu
potrebnih sredstava.
Pa i sama sječa prašume, koja se otvara novoizgrađenim putem često je
uglavnom uzgojnog karaktera, prva masa daje lošu građu i mali postotak iste,
a tek nove sastojine biti će od prave vrijednosti.
1946. godine bio je odličan urod sjemena svih vrsta drveća jele, bukve,
smreke i javora. Klijavost sjemena bila je zbog suše nešto slabija, ali su naplođene
znatne površine. U toj godini pružila se stručnjacima, koji služe u tim
šumama jedinstvena prilika, da motre sposobnost raznih vrsta tla u klijanje,
obzirom na ekspoziciju, na otvaranje sklopa, na korov, na vlagu u tlu itd. i to
za sve glavne vrste drveća i u svim vrstama sastojina. Ovom su se prilikom
točno označila ona tla, koja nisu sposobna za klijanje, te se i razlog toga
može lako ustanoviti.
Stanje sastojina i njena struktura na tim tlima najbolje pokazuje uzgajaču
što dovodi do nesposobnosti tla za prirodno naplođenje, a to nam može
služiti kao putokaz kod konsignacije stabala.


;/