DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1/1948 str. 12     <-- 12 -->        PDF

(1223) — Znježnik (1610) — Plješivica (1633) — Vučjak (1045) — Gromovača
(1875) — Goli vrh (1670) — Zećjak (1628) — Satorina (1624) — Lisac (1430) —
Budakovo (1318) — Velika Basača i dalje rukovima Velebita do Dalmacije.


Preborne šume ove zone su mješovite sastojine bukve i jele, smreka i
javor rijetko dolaze. Oborine umjerene, prirast slab (uski godovi), sastojine
zdrave, suhara i izvala malo. Visina sastojina je slaba, prirodno pomlađenje
dobro. Djelovanje vjetra snažno ali zbog niskih sastojina i tvrdog drva čini
malo štete. U ovoj zoni naročito se ističe bukva sa širokom bijeli i uskim
crvenim srcem. Izradba bukovih pragova oteščana radi teškog tesanja tvrdog
drva. Jelova građa za tesani materijal, slabi pilanski trupci.


2. Granična zona:
Glavna karakteristika te zone je, da se s jedne strane ne nalazi izravno
pod utjecaj primorske klime, a s druge strane ograničena je unutarnjom zonom,
koja je kosama i lancima potpuno zaštićena od svakog utjecaja mora. I ova
zona kao i Primorska prodire na sjeveru dublje u unutrašnjost radi rascjepkanosti
Velike Kapele dok se u južnom dijelu Primorja gubi, radi oštre kose
Velebita tako da tu postoje samo prva i treća zona.


Granica ove zone ide sve većim kotama: Smrekovac (1364) — Medvejci
(1482) — Guslica (1490) — Snježnik (1506) — Risnjak (1528) — Oštra (1234) —
Tisovac (1172) — Sljeme (1067) — Rogozno (1065) — Blatnik (984) — Slavica
(1088) — Bitoraj (1385) — Vukova kosa (1277) — Veliki smolnik (1279) —
Javorova kosa (1168) — Jelovi vrh (1169) — Nedrug (1046) — Bijela greda (1105)


— Vidina greda (1014) — Crni vrh (782) — Debeli vrh (1157) — Stažišće (703)
— Nilcio vrh (782) —i Crni vrh (786), gdje se veže na prvu zonu.
Preborne šume ove zone jesu mješovite ili čiste sastojine bukve, jele i
smreke sa dosta javorovih stabala. Naročito su značajni za ovu zonu jaki
vjetrovi i velike oborine. Zbog sukobljavanja morskih i gorskih zračnih struja
jaki su vjetrovi bura i jugo, a katkada i vjetrovi snage ciklona. Iz istih razloga
dolazi do jakih oborina. Uslijed jakih oborina tlo svježe naročito u kraškim
dolinama što mjestimično dovodi do stvaranja kiselog humusa. U ovoj se zoni
primjećuje jača pojava insekata i zaraznika. U gušćim sklopovima javlja se
jelov rak, izvale i mnogo suhara. Prirodna izmjena vrsta drveća jele i bukve,
koja je tako karakteristična za sve naše preborne šume, ima naročito brz i
snažan tok u ovoj zoni. Veoma se često može vidjeti u jednoj čistoj jelovoj
sastojini gust bukov pomladak buduće čiste bukove sastojine, te kopišta od
paljenja ugljena ranije bukove sastojine.


Svi ovi elementi, jaki vjetar, obilje oborina, pojava insekata i zaraza,
jaka i brza izmjena vrsti drveća uvjetuje uzgajaču naročito poznavanje tih
sastojina i oprez kod uzgojnih radova. Potreba čišćenja, proreda i umjetnog
pošumljavanja naročito je velika u toj zoni.


U to] zoni je bukovina mekana sposobna za sve Sortimente dok je jela i
smreka visoka sa velikim postotkom građe. Drvo širokih godova.


3. Unutarnja zona:
Glavna karakteristika te zone jest, da su joj klimatski elementi umjereni,
oslobođeni od svakog izravnog utjecaja mora i time vezanih estremnih utjecaja
vjetra i oborina. U sjevernom dijelu veže se uz graničnu zonu dok u južnom
dijelu izravno na primorsku zonu.


10