DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1947 str. 66     <-- 66 -->        PDF

REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDINSTVENIH PRODAJNIH CENA
PROIZVOĐAČA ZA PARKET
(Savezni ured za cene III br. 15.639 od 1. septembra 1947 god. — Službena saopštenja
Saveznog ureda za cene br. 35 od 6. avgusta 1947 god.).
Ovim se rešenjem odredu iu jedinstvene prodajne cene proizvođača za parkete
sa važnošću na celoj teritoriji FNRJ.


REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDINSTVENIH PRODAJNIH CENA
KOD KUPLJAČA NA VELIKO ZA KOŽE PITOMOG I DIVLJEG ZECA
(Savezni ured za cene IV br. 16.073 od 6. septembra 1947. god. — Službena saopštemja
Saveznog ureda za cene br. 36 od 13. septembra 1947 god.).
Ovi mse rešenjem određuju jedinstvene prodajne cene skupljača na veliko za
kože pitomog i divljeg zeca, sa važnošću na celoj teritoriji FNRJ.


REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDINSTVENE PRODAJNE CENE PROIZVOĐAČA
ZA HRASTOVE PANEL PLOČE
(Savezni ured za cene III br. 15.923 od 30. avgusta 1947 god. — Službena saopštenja
Saveznog ureda za cene br. 36 od 13. septembra 1947 god.).
Ovim se rešenje modređuju jedinstvene prodajne cene proizvođača za hrastove
panel ploče, sa važnošću na celoj teritoriji FNRJ.


REŠENJE O ODREĐIVANJU PRIVREMENIH PRODAJNIH CENA
PROIZVOĐAČA ZA HRASTOVU ŠIŠKU
(Savezni ured za cene III br. 16.760 od 16. septebmra 1947 god. — Službena saopštenja
Saveznog ureda za cene br. 37 od 20. septembra 1947 god.).
Ovim se rešenjem određuju privremene prodajne cene proizvođača sa hrastovu
šišku, sa važnošću na celoj teritoriji FNRJ.


REŠENJE O ODREĐIVANJU JEDINSTVENE PRODAJNE CENE PROIZVOĐAČA
ZA JELOVE PANEL PLOČE
(Savezni ured za cene III br. 16.894 od 19. septembra 1947 god. — Službena saopštenja
Saveznog ureda za cene br. 38 od 27. septembra 1947 god.).
Ovim se rešenjem određuju jedinstvene prodajne cene proizvođača za jelove
panel ploče, sa važnošću na celoj teritoriji FNRJ.


r9n str uliti Unjikioitosti


SMOLARSKI PRIRUČNIK OD Ing. M. ČOKLA
Izdanje Ministarstva poljoprivrede i šumarstva NR Slovenije — Ljubljana


U knjižici od 70 stranica prikazan, je istoriski razvoj, ekonomska važnost, tehnološki
postupak kod prikupljanja smole i bfloške osnove smolarenja, uz kratak pregled
hemisko-tehnološke prerade sirove smole u njezine derivate. Knjižica je pisana
lako razumljivim stilom na slovenskom jeziku, tako da je pristupačna najširim slojevima.
Iz nje će svako uvideti velike mogućnosti smolarenja kod nas, kao i važne
ekonomske koristi ove, do sada skoro potpuno zanemarene, privredne grane


U PRIPREMI ZA ŠTAMPU SE NALAZE:
a) »Rad u šumarskim rasadnicima« od Dr. Dragoljuba S Petrovića;
b) »Važnija oboljenja biljaka u šumskim rasadnicima — zaštitne mjere« od ing.
Mihaila Krotića.


PREVODI SE ZA ŠTAMPU:
a) »Poljozaštitni šumski pojasevi« od M. K. Vladiševskog;
b) »Vještačka pošumljivanja« od Žana Purtea.


Šumarski list izlazi svakog mjeseca i pretplata za 1947 godinu iznosi 180.— Din.
Uprava i uredništvo lista nalazi se u »Šumarskom domu« u Zagrebu, Vukotinovićeva
ul. 2.


Tipografija, Zagreb, Trg Bratstva i Jedinstva br. 6, telefon 53-46.