DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 38     <-- 38 -->        PDF

DR. ING. NIKOLA NEIDHARDT: OSNOVI GEODEZIJE II. DIO — OPTIČKO


MJERENJE DULJINA — MJERENJE KUTEVA, ZAGREB 1947.
Izdala Poljoprivredna naklada kao 3. svezak Šumarske knjižnice. Cijena 110 Din


Godinu dana nakon izlaska prvog sveska »Osnova geodezije« izašao je iz štampe
i drugi, za´nastavu i praksu još važniji, svezak istog djela prof. Dr. Neidhardta. Ovaj
svezak, koji obasiže oko 240 stranica, sa 226 slike u tekstu, pretstavlja jednu zaokruženu
cjelinu za sebe. Dok je prvi svezak upoznao čitaoca sa nekim osnovnim geodetskim
problemima i spravama, dotle drugi zalazi svestrano u geodetske instrumente;
u njihovu građu, upotrebu, rektifikaciju i uzdržavanje. On upoznaje čitaoca najprije
sa jednostavnim, pa onda sa sve složenijim djelovima instrumenata. I tek kad su
djelovi upoznati onda se prelazi na cjelinu — na geodetske instrumente.


Pisac je iscrpno prikazao teodolite starijih i novijih konstrukcija. Razrađeni su
precizni i autoredukcioni daljinomjeri od Tichy-Starke-ovog do Bosshardtovog~, pä
onda moderni teodoliti Wilda, Kerna, Zeissa i mnogi drugi.


Poglavlju o daljinomjerima prethodi teorija optičkog mjerenja duljina. U posebnom
poglavlju izloženi su busolni instrumenti od Bezard busole do Wildovog TO,
nadalje geodetski stol (sa raznim konstrukcijama kipregla) te rad sa njima i napokon
jedna važna novost u našoj geodetskoj literaturi: poglavlje o uzdržavanju geodetskih
instrumenata. Pojedini mehaničari ljubomorno su znali čuvati »tajne« i »recepte« o
posebnim popravcima i uzdržavanju instrumenata. U drugom dijelu »Osnova geodezije
« pruža se čitaocu mogućnost da upozna tehniku uzdržavanja i čuvanja raznih
geodetskih instrumenata.


Drugi svezak obuhvaća ova poglavlja: Optički dijelovi složenijih geodetskih
instrumenata — Optičko mjerenje dužina — Teodolit kao sprava za mjerenje horizontalnih
kuteva — Busolni instrumenti — Geodetski stol — Uzdržavanje instrumenata.
Ing. Z. T.


ŠUMARSKA BIBLIOGRAFIJA


izdana o Proslavi stote godišnjice šumarstva


i pred Prvo savjetovanje šumarskih inženjera i tehničara FNR Jugoslavije, izašla
je iz štampe. Knjiga sadrži preko 8.000 naslova radnji, članaka, rasprava i bilježaka
iz područja šumarstva i šumske privrede, koji su objelodanjeni u proteklih
100 godina.


»Šumarsku biografiju« treba da nabavi svaki šumarski inžinjer i tehničar,
kao i stručnjak drvne industrije. Knjiga je štampana na srednje´ finom papiru
i obuhvata 26.5 stranica.


Cijena knjizi je 90.— dinara, sa poštarinom 100.— dinara i naručuje se kod:
Šumarske sekcije Društva inženjera i tehničara Hrvatske, Zagreb, Vukotinovićeva
ulica 2, ček: 4—704.578.


List je namjenjen na prvom mjestu drugovima na terenu.
Prema tome članci i dopisi trebaju da sačinjavaju njegovu
jezgru. Surađujte stoga u listu,
da mu uzmognemo dati sadržaj i izgled,
kakav svi želimo1.


Šumarski list izlazi svakog mjeseca i pretplata za 1947 godinu iznosi 180.— Din.
Uprava i uredništvo lista nalazi se u »Šumarskom domu« u Zagrebu, Vukotinovićeva
ul. 2.


Tipografija, Zagreb, Trg Bratstva i Jedinstva br. 6, telefon 53-46.