DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Od svih tih zadataka najmanje je učinjeno u dijelu pod c): uvećava nje
proizvodnosti šuma. Dosadašnja tehnika rada pošumljavanja
i pristupanje problemu brzog povećanja prirasta ne može nas zadovoljiti. Problem
pronalaženja i izbora brzorastućih vrsta drveća, njihova selekcija, križanje
i uzgoj, pronalaženje odgovarajućih zemljišta i tehnika sadnje ima već
danas i dobiva sve više toliko akutno značenje u našoj zemlji, da je već krajnje
vrijeme da se rješavanju toga dijela zadatka, postavljenog i po našoj privredi
i po DIT-u, pristupi sa puno ozbiljnosti, sistematski i ubrzano. Pravilne
se pak to pitanje može riješiti tako, da se čitavi problem postavi na naučnu
osnovicu, strogo planski i sustavno: da se prouči prvenstveno teoretska strana
toga problema, po tom daN se utvrdi metodika rada te izvrše potrebna istraživanja
na terenu i obave pokusi, pa konačno da se pristupi organizaciji rada
masovnog pošumljavanja. Dakako da su za to potrebna materijalna sredstva


i duže vrijeme, no da smo tim i takvim radovima u većem opsegu pristupili
prije, imali bismo već danas veća iskustva i podatke, na kojima bi se mogli
osnivati dalnji uspjesi prakse i istraživanja. Praksa međutim ne bi smjela
čekati rezultate tih istraživanja, već treba ubrzano na osnovu dosadašnjih iskustava
i novih saznanja planski proširivati područja brzorastućih vrsta drveća.


Da bi se moglo u cijelosti udovoljiti zadatku pod o) zaključka šumarskih
stručnjaka u rezoluciji DIT-a Jugoslavije, trebalo bi temeljito razmotriti i
sustavno rješavati ova pitanja:


1. Uvođenje domaćih brzorastućih vrsta drveća, njihova selekcija i hibridacija
na naučnoj osnovici;
2. uvođenje stranih brzorastućih drveća uz prethodna objektivna ispitivanja;
3. pronalaženje zemljišta, pogodnih i potrebnih za uzgoj pojedinih brzorastućih
Vrsta;
4. proučiti za naše prilike tehniku pošumljavanja i uzgoja za brzo podizanje
šuma i njihovog prirasta;
5. pretvaranje sitnih (niskih) šuma i šikara u srednje šume i srednjih šuma
u visoke, te pošumljavanje golih šumskih i zapuštenih poljoprivrednih zemljišta;
6. zaštitne mjere za očuvanje postojećih šuma,
7. čuvanje i podizanje proizvodne snage tla, napose podržavanjem posebne
sastojinske klime povoljnim sklopom i zaštitnim plaštevima, odnosno
8. pravilnim uzgojnim zahvatima u sastojinama podržavati biološku ravnotežu
šume; podizanjem mješovitih sastojina stepeničaste strukture, selekcijom,
čišćenjem, prorjeđivanjem i prebiranjem u svrhu stvaranja kvalitativno
bolje i otpornije šume i većeg prirasta;
9. uređenje paše na poljoprivrednim, šumskim i pošumljavanim zemljištima.
Zakonom o petogodišnjem planu razvitka narodne privrede FNR Jugoslavije
u godinama 1947 do 1951 propisano je za šumarstvo među ostalim pod


L1. 10 i 12 racionalizacija iskorištavanja i štednja drvne sirovine, zamjena drva
i tipizacija šumskih proizvoda, zatim povećanje proizvodnje celuloze u god.
1951 za 240°/o i papira za 290<°/o više nego li u god. 1939. Članom 12 određeno je,
da se ima izvršiti pošumljavanje 100.000 ha starih sjecišta, paljevina, goleti
i krša te melioracije zapuštenih šuma na najmanje 150.000 ha-površine. Istim je


293