DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 30     <-- 30 -->        PDF

površine neproduktivnih zemljišta, te je samo u gaskonjskim Landama šumom
pokriveno oko milijun hektara površine. Italija i druge mediteranske zemlje
na osnovu naučnih istraživanja vršile su forsirano pošumljavanje sa stranim i
domaćim brzo rastućim vrstama drveća. Amerika je ubrzano pošumljavala.
prvenstveno ugrožena i devastirana zemljišta, i vršila istraživanja vrsta brzoga
rasta. U Južnoj Africi je posljednjih pedeset godina podignuto oko pol milijuna
hektara novih šuma, i to većim dijelom uzgojem stranih vrsta drveća.
kolonijalne zemlje su izvršile masovna pošumljavanja. Tako je samo New
Zeeland u posljednjih pedeset godina podigao preko tri sto hiljada ha šuma
za industrijsko šumarstvo, spec, u svrhu dobivanja rudničkog drveta i tanina;
prvo mjesto u tom zauzima Pinus insigniis, čiji je prirast iznosio u 20—25
godišnjoj ophodnji 25—35 m3 po ha.3


Šumarstvo Sovjetskog Saveza postavilo si je još u II pjatiljetki jedan od
prvih zadataka: pošumljavanje brzorastućim vrstama drveća i razradu problema
stvaranja novih križanaca i rasa. Direktor Centralnog šumarskog instituta
Narkomlesa Sukačev smatra, da jedno od prvih mjesta u tome treba da
zauzima topola. Trepetljika, primjerice, raste do dva puta brže negoli smreka,
a druge neke vrste, podvrste i križanci topola do četiri puta brže.4 Čehoslovačko
šumarstvo može pokriti tek mali dio potreba na drvnoj sirovini za domaće
tvornice furnira i celuloze. Stoga ona poklanja veliku pažnju stručnoj
selekciji i pravilnom rasprostranjenju pojedinih vrsta, podvrsta i rasa topole,
koja je tamo do nedavno bila smatrana šumskim korovom. Ratnim pustošenjem
drvna zaliha Cehoslovačke je vrlo smanjena, pa se nastoji manjak hitno namiriti
skraćivanjem proizvodnih rokova t. j . ubrzanim pošumljavanjem današnjih
goleti otpornim i brzorastućim drvećem.5


Problem* proizvodnje i potrošnje te izvoza drveta u
Jugoslavij i stupio je u vezi sa socijalizacijom i provedbom petogodišnjeg
plana u vrlo aktuelnu fazu. Već na I kongresu inženjera i tehničara FNR Jugoslavije
u maju 1946. sakupljeni šumarski i šumsko-industrijski stručnjaci,
kritički se osvrćući na dotadašnji svoj rad u šumskom gospodarstvu,´jednodušno
su se složili i zaključili među ostalim i ovo: Založiti se svima svojim


stručnim sposobnostima, da se izvrši racionalizacija šumske proizvodnje i
potrošnje šumskih proizvoda: «
a) štednjom i zamjenom ogrjevnog drveta,
b) zamjenom građevnog drveta,


c) uvećavanjem proizvodnosti naših šuma i povećanjem pošumljenih


površina,
d) organskim povezivanjem šumske industrije sa šumskom proizvodnjom.
e) iskorišćavanjem manje vrijednog drva i otpadaka,
f) sprovođenjem standardizacije i normizacije.


Te osnovne zadatke naprednog šumskog gospodarstva detaljnije je razradilo
I. Savjetovanje šum. inženjera i tehničara FNRJ u junu 1947.


3 Pavari-De Philippis: La sperimentazione di specie forestall esotiche ta Italia.
Roma 1941.
4 Bogdanov P. L.: Topolja i ih kultura, Leningrad 1936; Selekcija topoljei, Leningrad
1940.
5 Vincent G.: Rychle rostouci dreviny v lesich stredni Evropy, Banska Stiaveica.
1946; Topoly drevini budoucnosti, Bmo 1946.


292