DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


GLASILO ŠUMARSKIH SEKCIJA DRUŠTAVA INŽENJERA
I TEHNIČARA FNR JUGOSLAVIJE


GODIŠTE 71. SEPTEMBAR GODINA 1947


.... ...... ..... (.......) :


...... .......... . ..... .. ........ .....


..... ......... . ..... .. ........... ......


... .... ........... .... ........ je .... ......... . .....
.......... ...... .......... ......., .. .. .. .......... ....... ..
...... .......... ..... ....... ..... ........., ............, .......,
........... . .......... .........., ..........., ..............,
...... ......, .......... .. ...... ........, ...... . ...... .........
.... ..... .... ..... ......... . ...... ........... .. ..... ........
....... . ....... ....... ......, ... ..... .. .. .... .......... ....
......... ........ . .... .................. .... ......


.......... ....... ......... . ..... .......... ........... ...
...... ....., ....... ...... .. .... .... ......... ......... .............
... ..... ......... ....., .... je ..... .... ..... ..... ........,
......... . ........, .. ........... ........ ...... «....... ....
........ ...... ........ . .....-............ ....... ... je .... ... .
.... ...... .... ......... .. ........... ...... ...... ...........


. aiKo je ... ... ....... ... .... ...... ....... ........... ......
.......... — ....... je .......... .. ..... ... ......... ....... ....
... ......... ..... TOKOM .... ......, ......... .......... . .....
........ — ... .. .......... ...... .......... ..... ........ .......
....... ........, .... .......... .. .... ........... ... ...... ........
je ..... ......... .. 95,1°/. ... .... .. ....... ......... .........
.... .. 114,8% a ............. ......... .. 94,1% (.. .. .........
110,8%, ........ 100,2°/., .... .... 96%, ..... . ........... 77,2%,
...... 71,8°/. . .......... 57,3°/.). ... ...... ............ ..... .........
. .... ....... ...... .... je ... ..... ..... ........ . ..... ........
..... .... .......... .. ...... ......... .... je ........ . .......
.... .......... ... ........... ..... . ........... ... ...........
........... ......... ......., .......... .... ......... . .....
........... .. ..... ........... ... ...... je ...... ..... ..... ....,


265
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 4     <-- 4 -->        PDF

..... ........... ........... .... ....... .. ..... ........... . .»
.... ... ...... ...... ........... . ...... je .......... ........ .........,
........ ..... .......... ..... ..... .. ...... ....... .....
.... .. ......... 4 ...... ... ...... .... ......... ....... .... .......
.. ........... ....., .... ..... ......... .. ......... ..... ..........
.... .. .... ........... ...... ..... ............ ..... je, .. je
........ ...... .... ........ ..... .. ......... ..... . ...........
cse .......... .. .. .. ........ ....... ...... .. ..... ....... ...
.... je, ......., ..... ..... ........ ... ........ ........... . ............
.......... . . ..... ...., ...... .. ..... .. ... .... .. ....
........ ....... . ......... ..... ...........


..«........... ...... .........., . .... .. ......... .............
.. ..... .......... . ......... ........ ............
..... ......... ... ......... ....... . ... «........ ........ . ............
. ..... ............, .... . ..... .... ...... . . ......
....... .. ......... ....... ..... .......... ....... ............ ir
........ ......... ............, .... ... ............ ....... ...........
..... ...... .. ........ .... ..... ........ ........, ...... .........
..... ....... .........., ............... ..... ..... .........
........ . ......... ..... .. ......... . ............ ........ ......
........ .......... .. ........ .........., .......... .. .. »..............
« .......... ........ ..........., .. ....... ......... ........
.. ...... (...... .......... ..... ... ...... .......... ......)
. .. ........... ..... ..... . ...... (...... .......... .... ... ......
........ ......).


. .... ......... ..... ..... ........... ..... ......... .. ........
......... .. »........ .....« .... .. ....... .... .... .. .......
..... ......... ..... .........., ............. ... .... ..
....... ...... ..... ............ ..... . ..... ...... . ...... ....
.. .... ...... ....... . .... .. ... ....... .. ...... ........ octroa.....


.... .... .... ........ .......... ..... ............ ......
.... .. ...... . .. ......... . ..... .......... ...... .........., .
.... .. ..... .... ...>. ..... a ........-...... .... . .... ....., ....
... .. .. ...... ....... ...... ... ..... ... .. .... .... .... ...
.... ........ .. ............. ......... ............ ...... . ............
......... ».........«, .... .. ....... ........ .... ........
.. .......... .. .... ........... ........ .... ......... ...........
..... ........ ........, ...... ......... .. ........ ........


. ........, .......... ..... .. .......... ......... ........... ..........
....... .......... ..... ........, ... .. .. ....... .. je ..........
............... ..... . .. .. ....... ......... .......


....... .......... .......... . ......... ..... ......... .....
...... ..........., ... .... .. .... ....... .. .. ..... ....... . ...........
.......... ........... ........... ..... ....... ...........,
a .. .. .... ...... ........... .........>. ...... . ....... ........
................ ........., .... .. ....... ....... ........... .......
........... ... .. .. ........ ....... ......... Bmmi . .... ..


266
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 5     <-- 5 -->        PDF

......... ..... .. ..... . ...... ........, .. ... ..... .......... ..........
.... ...... .........., .. je ........ ......... .......... ........
. ........ ........ ........ . .. je ........ ......... .........
..........., .... je .. ......... ... .... .... .. ...... ........ ............


....... ....... ......... .......... ........... ....... ...*
........ .... .......... ........... ..... ...., .... .. .. ...... ..........
.. ..... ...... .......... . .. ... ...... ..... ........ (......
......., ...... ............, ......... ........., ........., ....... ....).......
.. je ....... ...... .... .........., ... joui .. ....... .........
.......... ......... ......... . ..... ........... ........ ..........
.... ...., ........... .. .... ......... .. .......... .:< .......... .
........ ...., ..... .... .......... ...... ...., a npoi ...... ......
.« .. ......... ............., ............ . .......... ...... .. ..
.... ........ ........, .... .. .... ........ ........ ........, .. ..
oiaifcvje ...... ............ ..... . ..... ............ ..........
«.......... ..... .... ...... ....... .......... .... je ......... ........
..... ...... ^..... .... ... . .......... ......... . ..... .........,
........... .. ..... .... .......... ...... .......... .. .... ..
..... ....... . .......... ...... je ........ ... ........... ..... ....
.... . ........ .......«... .. ............ ...... ...... . ............
.......... ....... ... . ...... ... .. ....... .......... ..... ..
......... ......... ......... ............ ........., ... .... .........
....... .......... . ....., .... je ........ >ia ..... .... ..... ......
.......... ..... ......... je .... ....... ....... ...>....... . ......
.... .. 65°/., .......... ..... ...; ...... ...... ..........,
... je .... .. .... .... .... ........... ....... ...... ........,
... ........... je ..... 220 ....... ........, .... je ........ .....
.. ...... ...>. ...... ......, ... .. .. ... .... ..... .. ...... .........
.... ............... . .......... ..... .........., ...... .. .............
........... ..... .... .......... . .. .......... .............
. .......... ...... ..... . ......... ..........., .... ... ..... .....1...
.. .... .......... .......... ..... ..... ..........


............... ........, .... .. ...... ... .......... ......
.........., .... ......... ..... ........ ......, .... je . ...........
....... .......... .,... ....... ...... .... ..... ....... ........
...... ......... ......., ..... .. .......... joni . ...... .. ...........,
......, ........... ......, ........ .........., ..............,
.... ...... .... .... ....... ........ ..... .. ........... ... .. cea
70% ..... ..... ........ .. ....... .........., a .... ..... .. .....
............ ..... .. ........ ...>... ........ .... .. ... .... . .....
.. .... .......... ..........; ... ..... ........ . ....... .........., ....
je .. ...... .... . ...... ........ ..... 100 .. 200 .........., .... je
..... .. .. .. .... ......... .. .. .. ....... .... ........... .......,
..... .. ...... ........... .... ..... ........... . ............ ....
........... ...... .. ..... .. ....... ...., ......, .......... . .....
...... .......... .. ..... ......... . ...... ............ .... . ......
... je .......... ........... . ....., ... .. .. ............ .........


267
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 6     <-- 6 -->        PDF

...... .... ........ .... .. ........ ............ ... .. .. ........


.... ...... ... ......... ... je ...>. ....... .. ............ ....... .


........ ...... .......... . ........... ........ . ... .. ....... ......


.......... ............... ..... .............


....... ........ ....... ........ .. ......... ......... .....


....., ... ........ ....... ...... .......... .......... TMiC .......


.. ...... ....... ........, .. ......... ......... .. ........, ....


...... . ....... ..... He ....... ...... .. .. ....... ........ .....


...... ....... .. ..... ...... ..........., .... .. .. ......... ........


Ma ...... .. je ........... ....... ..... . ......... .........
.......... ....., .... je . ....... .... ........ ........ .......
......, .... je ... .... ...... ......... . ........... ...... .....
... .... ...... ............ . ... ........ .......... Ha ....... .........
....... .......... . ........ .. ....... .. ..... .... ........ ......
. .... .........., ..... .. ......... .. ....... ...... ....... ....
.... .... ... ... ....... .......... . .... ..... ........ .......
..... ........, .... ...... ........, .... ... 75 ....... .... .... ..........
....... .. ........ .. .......... ....... .... . ...... ......
.. ...... .. .. ..... ..... ..... ...... 75 ...... ...... ... .... .........
....., .. ....... .. .... .. ......... .. .. 11 ...., a ...... ..
.. ....... .. .... no ........ ...., ........ .. ...... ......


......... .......... .. ...... .. ....... . ..... .... .. .....
...... ... .. ...... ...... ...... . ............ .... ... ........ .
... ..... no 8 ...., ........... ........ ......... ............ . .....
...... ........., ..... na ...... ...... . ...... .... .... . ......
....., a ...... ...... . ... ....., .... ..... ....... .......... ..........
..... .... ............ ....... .. ....... .. . ......... ........
........... ......., .... .. ....... .......... ......... ..........


...... ......... ....... .... ....... . ......... ..... ..........
.......... . ..... .......... ..... ......... ........... ..... ....,
..... je ........ ...... ....... .... ....... ..... ....... ...........
. .........>. ..... ....., .... .... . . ...... ..).... .......... .....,
... je .... ....... ....... .... .. ..... ........, ... .. ....... .....
........ ......... .. ....... ............, .... .. ..... ....... ........
...... ........ ...... .. .......... ...... .......... .. .... ... ......
...... ... ...... . ......... ........... ..... ..... ... .... ..........
........., ... .. .... ....... ...... .... ......... .........
....... .. ........ ...... ... ........ . ............ .......... ..
......... ........ .... ......... ....... .... .. .. ... .........
...... ... .........., .... .. . ........ ........ .. ..... .. ........
....... .... je ... ...., ... . ... ...... ........... ....., ........
............. ........ ...... .. ...... ........... ....... . .....
....... ....... ........


........ .. .., . ......... ...., ...... ...... ........... ........
..... ..... ......... ....... .. ......... ........ ........
...... ..... ....... ..... je . .... .... ..... ........, a ..........
. ...... .... (...... .......... ....., ...., ........ . ...). . ......
...... .... ...... ..... .. ....... ............ ....... ....... ...


268
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 7     <-- 7 -->        PDF

..., .......... ............ . ... ..... ....... ............... ............,
Kiao ... je ... ....... ........ ........... ....... ........
....... ............ .. ...... .... ..... ......... ........ je ...........
... ...... ..... ....., ......... .. .... ..... .......... ....
..... ...... ..... ...... ....... ... ... ...... .... .... .... .. .....
....... ........ ... . ........ — ...... .......... ......, ..... .......
.........., ........., ...... . ....... ...... ...... ..........,
....... ...... .. ....... ....... ............, ....... ...... ..
...... .... ........... .. .......... .... ....... .. .. .. .... upeeft......
..... ............... ............, no .......... ...........
.. ........... .. ............ ............. ...., ...... .. ..... .....
......... ........ ........ . .......... ,..... qy ..... ... ..... .......
............. .... . ....., ...... .. ....... . .... . .. ........


(.........., ......). ........ ...... .........., ..... ...... .......
. .........., .... .......... .......... ...... ..... ....., ...... ..
............ ............ (...... v .........., ........... .........
. ...).


.... .. ..... .......... ....... .. .. ........ ... ........, ....
je ....... ...... ............ ....... ........ . .. ... ..... .........
.. ... .. ...... ......... ......... . ..... .........., ... ....
.... .... ......... .. ..... ..... ....., .... . .. ........., ... je ........
..... .... ........ ....... .......... ........ ....... .....
........ . ....... .. ........ ..... ....., .. .. ....... ....... .......
..... ..... .. ............ ......... ........ ......., .... .. .......
..... ..... ...... . ......... ...... ...... .....


........ ....... . ...... ......... je ...... .... ..... ....
....... ........ je .. ....... ......... . ....... ......... ......, no
.... ............ ...... .......... ..... .... ..... ........ 4500
....... ......., a ...... je .. .. ........ ....... ... .... .. 100 .......
. .......... .... ...... .......... ......... je ........ .. ..
.... ........... ....... .......... ......... ..... .......... .......
...... ........ ....... ..... ........ .. ...... ....... ............,
... .. ...... ...... ........ .. ........ ....... ...... .. ....... ........
........


.... ......... ......... ..... .... ....... .. ....... «. .......
.......... . .......|..... ......., ... je ........ ........ .......
...... ... .... . ......... .... .......... ..... ........ . .....*
...... ....... ............ . ........... ........ ... ..... .. .......
........ .. ........ ..... ....... ......., .......... .. ............
......... . ......, ......... ......... . ..... . .. .. ..... .... .. .......
.......... ......., a .. ......... ........ .......... ............
.......... (.. ....... ... ....... .......... ..... ........ .. .........
........ ............ ....... . ......... ...., ........;... ........
.... ........ ... .. ..... ........., a ....... je ........« .. irpo....
jap .... .... ....... ........ .... . ......). ....... ..................
.... ...... ..... ....... ........ .. ... . .... ...........


Jour .... .. ....... ...... ............. ......., ....... ..........
....... .... .. .. ...... ........ ... ...|.... ............ .........


269
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 8     <-- 8 -->        PDF

....... .......... TOKOM .... ....... .. 1.400.— ...... ... je ....
.... ... .... .. ........... .......... . ....... ...... ... »a ....
........... ....... ......... .. ......., ... .. ...... CiHO ......,,
.... ........ .. .. .......... .. ....... .... .... ....... .. 300.—
......, .. .. ...... .......... ...... ..... 90.— ...... no ... ....
..... .......... .......... ...... ..... je .. ......... ...... .....
..... .. ....... ...... . ....... ......... .. ........... .......


..... .... .... ........ .. ...... ......... a ..... .. .........
... ....... .«... ..... .......... . ........ ........... Ha ........ .
............, .......... . ......, ...... ...... ........ .. .......
... ........ ...... .... ........... ....... ... ......, ..... .... .. ..
.... .......... ........ ..... .. ........ .............. .... . .........
.. ........... ...... .... ...... ........ ....... .........
. .......... ..... ....... ........ ......... ......... .... ..........
. ......... ..... . ......... .. .. ....... ...... ........... ............
......... .......... Kao ..... .. ........., ........ je ........>
. ........, ........ . ............... . ...... ..... ...... .......


. ......., ... ..... ........ .. .. ..... .. ....... .. ......., jep je
... ..... .. ..... ........... . ........ .......... ......
.... .... .... mije ... ...... ........ ........... .... ......
........... ..... ........, ..... ......., mije ...... ....... .. ...........
........ . ...... ...., a .... ........... .... ..... .... ....>
... .. ...... ............ ...... .... . ..... .. ......... ..... ...
.......... ....... He ......... .. ..... .......... .. «.... ............,
... .. ...... ........... . ... .............. ....... .......... .
..... ......... .. ....... ....... ...... . ......... ........ .....]).
. ........, ... ..... ....... ...........


.......... ............ .... ... .......... .. ........ .......
........ .............. ..... ..... .... ...... .......... ..^..... ....
..... je ..... a ..... . ........ ........... 0|..........>. ....... .....
.. .. . .. ...... ..... ...... ...... ............ .... je .......... .....
.... ....... .. ........... . .......... ...>. ..... .. ...... .. .......
........ ...... ....... ... .. ...... . ....... .......... Ha ......
. ............ ..... .. ... ........ ........ ....... .. ........., ............,
........... . .......... ....... ...........


..... ..... .......- .......... .. ......... ..... ..........
..... . ....... .... .. ...... ..... .. .......... ........... .........
... ...... ...... .......... ....... je ......... .... ....., ...... je
.... ....) ........ ........., .. ... .... ...... .. ....... ..... .. .....>
... ......., .... .....´ ....... ......, .... ......... ........ .
....... ...... ......... .. ..».. ......... ...... .......1...>.. .......
....... .......... . ......... ....... . ........., .... ...... ....
.... ... ...... ........ ....... ......., ..... . .......... .. «....
........... .... ...... .......... . ...... .... ........ .. .......
....., .... je ... ......... ........ .. ...... ....... . ...........
........... ......., ......... ...... ....(...... .. ... .... .........
....... .. ..... .......... .. ..... ...... . ......., .. ....... .
............, .. ........... .. .......... ........... ............, Hert»


270
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 9     <-- 9 -->        PDF

ce ..... ..... ..... .. ....... ......&.... ........ ......... ......
........... .......... ... .. .. ......... . ....... ........ .....
............ . ...... .............. ...... .... je .. ...... ......
.......... .......... ........... ......... . ....>... 54 KI6M ..........
..... I/II ..... ...... 4 ....., ....... 30 .. . ...... 30 .. . ...
....... je ....... .. je, ......... .............-......... ........ ..
..... . .... .... .. ... ............. .......... ........ ...... .....
...... .. ...... .... je ... .......... ..... ........ .. ........
....... .. ....... ...., .... .. ........ .. ........... .......... ....
«. .... ....., .... .. .... ..... .... .........., ... ...... .... ....
........... ........ ...... .. ......... .... ....., ... .. .... .......
..^ ....... .... ........ ...... .......... ...... .. 11. VIII. .. ., .
...... ..«...... . ........ ...... ..... ..... ........... . ............
..........
......... ...... ......... ......... . ..... .......... ...... ........
..... .. ........^ ........., ... .... ..... ......... .....
............ .. ............ .. ....... ........... .. ......, ... ..
......., ......., ......... . ............... ......., ......... ........>
. . ......... ...... .. ........., . ...... .. ........... ..... ..
...... ....... ........... .......... .......... ........., ..... ........
........... ......... . ............. ......... ..........


.....1. ...... .... je ..... ...... cyme ..... ......... .. ....
...., ... BHnie ... je .... .... ....... ........... ....... .......
........, ..... ....... .......... . ....... ...... ........ ......
. ......... ...... ... je ... .... ...... . ........ ...... ........
...... .......>.... ...... .. ... ...... ...... ..... .. ........1).(..
....... ...... . ......... ....... .........., 1.*......... .... .....
........., ... .... .. je ....... ........ ...., .. .. ...... .........
.... ....... ..... ..... ...... . ..... ...... .......... ........


.. .. ....... ...... ...... .....«., ..... . ......... ........, ......
........ ........ ..... ....... ........ . .......... ........
........ ...... .......... je ........... ...... ...... .......... ..
.. ...... .. ............
. ..1.. ........ .......... .. ...... ..... .... ....... je 12—16


VIII. .. .. .. ........ ............ ............. . ......... ............
........... .... ........ ......... . ........ .. ......... .
............ ........ ...^... . ...... ........ ......., .... .....|>
.»... ........ ........ ....>.... .......
.........
...... .......... HMiajiy ....... .. ....... .......... ...... ..........
......... . ......... ......., ........... ..... .....©.........
. ....... ....... ......., . ..... .. .. ...... ........ ...;.. ......
............. ......, a ........ ...... .......... ...... .. ..... ..........,
.. ......... .. ....... ....:... ..... ......... ......... ..........
. ......... ....... .. ........ ..... ........ 1......´...>.
...... .......... . .. je ............ ....... ............. ..........
........... ....... . ....... ..........., ....... ........... ...........
......... . ...


271
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 10     <-- 10 -->        PDF

. ......... ......., a .. ....., . ........ ........ .. ......... .
......... ........ ....... ......, ........, ...... . ....... ....,
....... ........ ........., ........ ..... ....... . .... ..... ..........,
.......... ........... ....... . ..... .............. ........., .. ..
.......... ..... ....... ....... ....... . .. ........ ....... .
..... ............... ....., ....... ............ ice .. ..... .......
..... .. .. ......... ...............-........... ............, a .....
.. .. ............ ............. ........ .. ...., no ...... .. ......
......... ....... ........... HP ........., ....... ...... ............
. ........ .... ............... ......, .... . ...... .......... . ..........,
jep je .. ... ......... ....... ......... .... . .........
....... ...... ...... .. ... join .... . .... ...., no .......... ......,
........ ........ .... To .. .... ........... .. ....... ........ .......
je ..... ... ....... ...... ...... ............, ... ....... . .......,
na .. .. .. ..... .... ...... ... . ............ .......... ...... ......
a .. ...... ... ........, . ... (.... ... ............ .. ...........
.......... . ...... ... .......... ............


.... ........ ............ ..... ... ...... ...... .. ..... .......
.... je ........ ......... ........ ..... .. ......... ..... .. ... ....
...... . .........., .......... ...... . .......... . ...., ...... ..
...... ...... ............... ...... ..... ........ ........, ......
....... «..........., ......... . .............., a .. ......... ...........
........ .. .... .......... ........... ..... .... . ..... ..........
.........., .. ....... ....., ......... . ........... ......
...., ea ....... ............. .......... ............. .......... .
............. ........., .. ......... ......... .......... ..........,.
............. .. ........ .......... ............ . ......... .......
.........., .. ....... ........... .......... ..... ..........., .. .........
........... ..... . ....... ........... . ......... ........., ..
.. ..... ......... ...... .... . .. ........ ........ ........


Ha ...... .......... ......... ..... .. . ...... ......... .. ......
...... ....... .......... .. .., .......... ....... ............, a no.......
........... ........... .............. .........., ..........
..!... ...., . ..... .... ...... . ..... ............ ......., .. .. ..
........... ........ ........, ...... .. ...... .. ........... ........
........, ......... . ......... .... ... ....... .........1.... ......


.......... : ..... .......... ........ ...... ............... ...........
. ....... ....... ......... . ............ ............ ........ ........... ....
........


..................,
.... .... z ...... ...... . ..... . pa
u .....za pa
u .... .. .. ............ c . o j .. ........
. . a . u . a »ZfiT ........ .... a«,
u. ,


272