DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 20     <-- 20 -->        PDF

Cijeneći realno stanje stvari kao i sve one elemente, koji uslovljavaju
ovaj posao, mi dolazimo do zaključka, da se u Istri sav ovaj rad može sprovesti
u vremenu od četiri petogodišta, dakle u idućih 20 godina.


U prvo petogodište došlo bi slijedeće:


1. Svi pripremni radovi, u što spadaju:
a) osnivanje i osposobljavanje šumskih rasadnika za uzgajanje dovoljnog
broja punovrijednih sadnica svih potrebnih vrsti drveta;
b) Osiguranje izvora i dobave dovoljne množine prvovrsnog sjemenja
šumskog i voćno-šumskog drveća kako za pošumljavanje na terenu tako i za
šumske rasadnike;


c) stalno stručno i praktično usavršavanje kadra osoblja, neophodno potrebnog
za ove radove,
d) najintenzivnija priprema čitavoga naroda a naročito narodne omladine
za ovaj veliki zadatak privrednoga preporoda i obnove naše zemlje.


2. izbor i utvrđenje onih objekata i radova pošumljavanja, melioracije
itd., koje treba prvenstveno izvršiti i koji se mogu, u okviru i skladu sa generalnim
planom šumsko-kulturnih radova u Istri sprovesti u toku idućih pet
godina.
Kod izbora objekata rada za ovo prvo petogodište trebalo bi se upravljati
po ovim općim smjernicama:


a) radove treba predviđeti u svim kotarevima, a u istima naročito takve,
koji su tipični za dotični kotar odnosno kraj, da bi se za dalje radove dobila
potrebna iskustva i uvježbanost;


b) ova radna mjesta ne suviše rasparčavati, već ih po mogućnosti koncentrirati
na pojedine važnije i tipičnije objekte i radove; ´


c) kod pošumljavanja prvenstvo dati onim površinama, na kojima su bile
ratom opustošene šume, kao i onim terenima koji su naročito izvrgnuti propadanju
odronjavanjem, klizanjem, odnošenjem rodne zemlje, a to pogotovo
na područjima bujica gdje treba zaštititi već podignute uređajne objekte.


U isto vrijeme ne pustiti s vida podizanje vjetrobranih pojaseva, gdje su
oni najpotrebniji (Čepić, Mrlera-osolica i druga slična mjesta), zatim sadnjom
kanadske topole radi zamjene lisnika, cijepljenje divljaka i t. d.


Kod svega toga moramo napokon da nas vodi ono poznato načelo:, prvo
treba sačuvati ono što nam je dobara ostalo, drugo popraviti i ponovno podići
oštećeno i upropašteno, i — na kraju, i jedno i drugo i sve ostalo unaprijediti
i podići do najviših visina.


.......... : ..... ........ . ........ ...... ....... ....... .................,,


List nije štampan besplatno.


Jesi li izvršio svoju obavezu i dostavio pretplatu?


U koliko nisi učini to odmah! Treba da znaš da financijska


sretstva lista čine jedino pretplate!


282