DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 2     <-- 2 -->        PDF

»ŠUMARSKI LIST«


GLASILO ŠUMARSKIH SEKCIJA DRUŠTAVA INŽENJERA I TEHNIČARA FNRJ


Izdavač: Šumarska sekcija Društva inženjera i tehničara Hrvatske u Zagrebu.´
Uprava i uredništvo: Zagreb,, Vukotinovićeva ulica 2, telefon 64-73.
Godišnja pretplata na Šumarski list iznosi 180.— dinara. Studenti šumarstva, kao
i učenici Srednjih i nižih šumarskih škola plaćaju 90.— dinara. Pojedini broj 15.—i din.
Čekovni račun: 4—704.578.


UREDNIŠTVO. »ŠUMARSKOG LISTA«
Urednik:
. - Ing. Zlatko Bunjevčević
Članovi Redakcionog odbora u4 Zagrebu;
Dr. Milan Anić, ing. August Horvat, ing. Dušan Klepac, ing. c. Branko Matić,
Dr. Aleksandar Ugrenović.


Upozorenje saradnicimct!


Rukopisi neka su pisani što čitljivije, po mogućnosti pisaćim strojem. Pisati
treba samo na jednoj strani i sa strane ostaviti slobodan prostor od tri prsta širine.
Izbor dijalekta i pisma prepušta se piscu, jer će se rukopisi štampati onim dijalektom
i pismom kojim su napisani. Slike neka ne budu uljepljene u tekst nego zasebno
priložene. Crteži neka budu izvedeni tušem na bijelom risaćem papiru. Mjerilo na
kartama označiti samo olovkom.


Radovi se honoriraju: izvorni članci 80.— din., prevodi 50.— din. i preštampavanja
po 30.— dinara po stranici. Separati i otisci moraju ee zasebno naručiti, pravovremeno
prije izlaska članka. Trošak sndsi naručitelj.


Cjenik oglašavanja u Š. L.


1/1 stranica 1.200.— din.
1/2 „ 600.— „
1/4 „ 300.— „
i t. d.


Kod višekratnog oglašivanja poseban popust


VAŽNO UPOZORENJE PRETPLATNICIMA LISTA!


Uslijed čestih premeštaja, a u posljednje vrijeme u vezi sa reorganizacijom
šumarske službe, uprava je »Šumarskog lista« ostala bez točnih adres a svojih
pretplatnika.


U posljednje vrijeme veliki se broj listova zagubio, a mnogi su se povratili
sa oznakom »nepoznat«, »otselio«, »ne prima« i si. Jasno je da je uprava lista na
ovaj način imala velike gubitke i nepotrebne izdatke. Velike izdatke su povećali
i oni prilično brojni nemarni pretplatnici, koji još nisu doznačili dužnu pretplatu na
li»t još za 1946. godinu.


Pozivaju se pretplatnici da re-dovno javljaju promjenu
svoje adrese, kao i sve neurednosti ko j« zapaze u vezi sa p r imanjem
lista.


Napominjemo pretplatnicima, da pretplata na list u 1947. g. iznosi 180.— dinara.
Ovo je povišenje pretplate na »Šumarski list« odobrio Zemaljski ured za cijene Predsjedništva
vlade NRH pod brjjjem 4217 od 24. III. 1947. na temelju podnesene kalkulacije
izdataka uprave i uredništva »Šumarskog lista«.


Pozivamo pretplatnike lista da na vrijeme uplate dužnu pretplatu putem čekovne
uplatnice 4—704578 (pazi novi broj).
UPRAVA