DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Kod izrade toga generalnoga plana šumsko-kulturnih radova naši će se
stručnjaci trebati upravljati po svim gore izloženim vidicima, pa bi njihove
zadatke, pored intenzivnog staranja za očuvanje svih preostalih nam šuma i
njihova stanja, mogli da svrstamo u ove tri grupe:


1. najintenzivnija saradnja sa Narodnim vlastima i kod svih narodnih
masovnih organizacija, narodno prosvjećivanje i propaganda šumarstva. Reorganizacije
Odbora za pošumljavanje u svrhu pripreme naroda za ove velike
zadatke;
2. Istovremeno poduzimanje mjera za uređenje, unapređenje i oplemenjenje
— racionalizaciju i melioraciju — naših postojećih šuma u gore označenim
pravcima;
3. pošumljavanje krša i goleti, sa pravovremenim poduzimanjem svih
pripremnih radova.
Naš generalni plan pošumljavanja treba da konkretno obuhvati i razradi
ovu 3. točku. Pri tome trebalo bi da se upravljamo po ovim načelima:


1. Plan treba da obuhvati sve šume i šumska zemljišta Istre, koja su već
toliko degradirana, da ih jedino šuma može vratiti i sačuvati privredi, kao i
ostale šumske i kraške goleti i nedovoljno zašumljene površine, bez obzira na
njihovo vlasništvo, jer je njihovo pošumljenje -u velikom općem javnom
interesu;
2. sva ta zemljišta, po kotarevima i poreznim općinama, treba popisati
i stručno opisati sa svim onim katastarskim, terenskim, biološkim i ekonomskim
momentima, koji su neophodno potrebni za izvođenje najracionalnijeg
pošumljavanja, na jednoj strani, a na drugoj utvrditi šta, kako, kada, čime
i uz čije ili kolike troškove, da se u svrhu pošumljenja uradi na svakom pojedinom
od tih zemljišta. Ova zemljišta trebat će, ukoliko još nisu, i u terenu
točno trajno obilježiti, kao i kartirati, a sve to opet ne šablonski, birokratski,
već praktično samo u toliko, koliko je neophodno potrebno za sam rad u
budućnosti.
3. kod izlučivanja pašnjaka za ovce trebat će, pored toga, jednako tačno
fiksirati i opisati kako one arondirane, najbolje sačuvane i položene te najlakše
pristupačne djelove, koji će i dalje ostati pašnjacima, u odnosu prema realnoj
potrebi ispasišta, te propisati sve potrebne mjere za njihovu melioraciju, koja
bi se morala sprovesti prije nego se pristupi pošumljavanju za ovo izdvojenih
djelova, kao i ovih potonjih, ovo u smislu gornje tačke 2. Ovim se načinom
mora narodu obezbijediti najmanje onoliko paše, koliko je imao na ranijoj
cijeloj površini, a svakako bolje kvalitete, te nastojati da se ovi pašnjaci i
pašarenje na njima što prije privedu na zdravu zadružnu osnovu. Kod toga
će se morati uzeti u razmatranje i ograničenje broja sitne stoke kod onih
gospodarstava, koja ovu drže prekobrojno na opći, dakle narodni račun u
svrhu bogaćenja, kao i eliminiranje one, koju drže nepoljoprivrednici.
Od presudne je važnosti kod ovoga najuža saradnja sa narodom kao i sa
poljoprivrednim stručnjacima, naročito u ovoj osnovnoj, pripremnoj fazi radova.
U tehničkom pogledu trebati će da´ se za pošumljavanje određene površine
osiguraju obzidavanjem suhozidom, sa osiguranim pristupima stoke na
pašnjake i pojila.


Sve ovo: sa što manje utroška sredstava, kloneći se suvišnog i štetnog
birokratizma. Jasno je da za to treba vrlo mnogo stručnoga znanja, mnogo
požrtvovnosti, savjetovanja, danonoćnoga staranja rada i vrlo mnogo ljubavi.


281