DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Ovdje podvlačimo i činjenicu, da je na suhim i vrućim kraškim terenima na
zašumljenim mjestima u svako doba godine paša obilnija i bolja nego li na
golim pašnjacima-kamenjarima.


U ranija se vremena kod ovoga uzimao u obzir prvenstveno tehnički problem,
bez obzira na potrebe i želje naroda. Danas je međutim taj tehnički
problem već posve prečišćen, mi znamo kako i čime možemo uspješno pošumiti
svaki ovakav teren, pa je zato od prvenstvene važnosti gospodarsko pitanje na
kršu. Paša stoke na tim površinama gotovo je svuda glavni, a često i jedini
način izdržavanja naroda, dok se na mjestima, koja se privode pošumljenju.
mora za duži ili kraći niz godina zabraniti svaka paša. — Tamo, gdje ima
inače dovoljno pašnjaka za stoku, ne će biti poteškoća. No tamo, gdje toga
nema, moramo svakako misliti na punu nadoknadu paše. To će se postići
intenzivnom melioracijom boljih djelova postojećih pašnjaka, koja se
mora izvršiti prethodno ili bar istovremeno sa izdvajanjem djelova za pošumljavanje.
U ove radove spada: čišćenje od mrtvog kamenja i od štetnog korova,
zasijavanje plješina pogodnim travama, pognojavanje, izgradnja puteva, napajališta
i skloništa za stoku, sadnja prikladnih stablašica na stanovitim razdaljinama
kao i vjetrobranih pojaseva za što bi došle u obzir pored ostalog i divlje
voćke, koje bi se poslije cijepile, kanadska topola, i dr., zatim organizacija
stočarstva osnivanjem zadruga, selekcijom stoke, zavođenjem t. zv. kolobaienja,
i dr.


Prirodno je, da se ovo odabiranje — izdvajanje površina za pošumljavanje
može vršiti samo u najužem sporazumu sa narodom i u saradnji poljoprivrednog
i šumarskog stručnjaka. Tako će se, prema terenskim i klimatskim mogućnostima,
morati uzeti u obzir želje i potrebe seljačkog svijeta i u pogledu
izbora vrsti drveta, te načina i vremena pošumljavanja, osobito tamo gdje
dolaze u red pošumljena i privatna ovakva zemljišta. Ovdje ćemo redovno
morati već u početku odustati od uzgoja čistih, na pr. borovih kultura, kako se
to ranije prakticiralo, već ćemo nastojati da dođemo do mješovitih šuma četinjara,
četinjara i listača ili i samih listača, sa uprskavanjem pojedinih vrsta
voćkarica i t. d. Tu će nam često vrlo dobro doći, kao putokaz, i ostaci ranijeg
listopadnog drveća, te ćemo se njima koristiti putem t. zv. resurekcije, o kojoj
će biti kasnije govora.


Samo ovakvim radom i postupkom, sporazumno i uz svesrdnu pomoć naroda,
mi ćemo uspjeti sa našim zadatkom: da se sve goleti Istre što prijer
sigurno i sa što manje troškova i žrtava ponovno pošume.


Ad 3. Kod izbora načina i tehnike samih tih velikih radova
potrebno je da imamo u vidu ovo:


Prva i glavna treba da nam bude metoda resurekcionih sječa,
sa uzastopnim popunjavanjem sadnjom sadnica ili sjetvom sjemena, zatim
sjetvo m sjem e na, isto tako sa naknadnim popunjavanjem sadnjom sadnica
ili sjetvom, te napokon sadnjo m sadnic a jedne vrsti, sa popunjavanjem
sadnjom iU sjetvom drugih pogodnih vrsti drveta. Na ovaj ćemo biti
način u stanju da sprovedemo sve te radove u kraćem vremenu, sa mnogo
manje i truda i troškova i sa boljim uspjesima, a što je glavno, vodeći prema
mogućnostima, koje nam diktira sama priroda, potpuno računa o željama i
potrebama naroda. Samo na onim kamenjarima, na kojima nema više ni onih
relikata — ostataka autohtonog — domaćeg drveća a niti dovoljno površinske


278