DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 15     <-- 15 -->        PDF

(za zimu). Krmivo, koje se ovako dobiva od najobičnijeg šumskog drveća
(hrast, jasen, klen, cer i dr.) loše je kvalitete a samo drveće često se upropaštava
za drugu upotrebu. Ovdje treba da nam pomogne najintenzivnije uvođenje
i rasprostranjenje kanadske topole. Saditi bi je trebalo svuda na pogodnim
mjestima (uz jarke i potoke, na granicama livada, na pašnjacima i t. d.). Kanadska
topola daje nam najbolje lisničko krmivo za stoku, i to obilato, dočim
joj opsjecanje granja augusta mjeseca ne škodi. Ona veoma brzo raste i daje
odlično drvo (osobito ga traže tvornice žigica, zatim za seosku građu, i dr.).


Za uzgoj rudničkog i drugog okruglog drva služit će nam pošumljene
površine krša, za meku tehničku građu naše visinske šume (smreka, jela, bijeli
i glatki bor, ariš, cedar, duglazija, pačempras), a za uzgoj kvalitetnog tehničkog
drva (hrast, bijeli jasen, brijest, kostanj, orah, murva, gledičija, javor, klen)
naše nizinske šume.


Dalje oplemenjivanje naših šuma postići ćemo sadnjom i ubacivanjem
drveća-voćaka svuda na pogodnim mjestima (pitomi orah, kostanj, badem,
menđula, pinjol, smokva, maslina, oskoruša, brekinja) kao i masovnim cijepljenjem
postojećih divljaka (kruške, jabuke, trešnje, rašeljke, bijeli i crni glog
i t. d.) u šumama i na pašnjacima. Ovako ćemo precijepiti i koštanje u marune.


Za stelju (nastor) treba upotrebljavati, pored slame, lišće i iglice od posječenog
drveća, bujad (paprat), a opalo suho lišće (veje) samo sa puteva i
jaraka, gdje ga vjetar u masama unosi jer se. ovo iz naših oskudnih šuma, kao
jedino prirodno njihovo gnojivo, ne bi smjelo odnositi.


Nadalje mi trebamo da nastojimo da svim sredstvima pomognemo i pčelarstvo
uzgojem i sadnjom odnosno sijanjem medonosnog drveća i grmlja: lipe,
bagrema, katalpe, sofore i dr.


Za turističke svrhe trebamo da čuvamo, obnavljamo i rasprostranjujemo
parkovno drveće i parkove, da izgradimo turističke staze, provedemo markacije
u planinskim krajevima, zaštitimo i unaprijedimo lov i t. d.


Za vezivanje klizavih terena i bujičnih područja odlično će nam poslužiti
bagrem, sa ostalim domaćim vrstama drveća sa dobro razvijenim korjenom
(crni jasen, bijeli i crni grab i dr.), te razni borovi.


Ad 2. Kod pošumljavanja goleti mi moramo načelno razlikovati
pošumljavanje.novijih goleti, sječina i pa^ievina od pošumljavanja starog
krša i goleti. One nove goleti nastale su na zemljištima, koje su nedavno bile
pod šumom i na kojima su još sačuvani svi prirodni uslovi za ponovno pošum-
Ijenje. Zato je ovo srazmjerno lako, ali je i najpreče potrebno, jer je zemljište
izloženo brzom kvarenju (bolje: zakorovljenju i zatravljenju, lošije, osobito na
strminama: zakrašenju).


Ovakovih površina ostavio nam je prošli rat u Istri vrlo mnogo, računa
se oko 2000 ha. Pošumljenje se može izvršiti sjetvom ili sadnjom ,a kod određivanja
vrsti drveta možemo ovdje dati veću važnost općim gospodarskim
nego li zaštitnim momentima, suprotno od pošumljavanja starog krša.


Pošumljavanje starih goleti, kojih imamo u Istri prema ranijoj statistici


30.177 ha, te velikog dijela t. zv. niskih šuma, kojih ima 85.909 ha, u što su
ubrojene i sve t. zv. šikare, najteži je problem našega šumarstva uopće. U to će
trebati uključiti i stanovitu površinu pašnjaka, kojih navodi statistika 110.529
ha, i to ona pusta zemljišta, koja su već posve ogolila te predstavljaju više
Lušte kamenjare nego pašnjake i prelaze u posvemašnju neproduktivnöst.


277