DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 13     <-- 13 -->        PDF

manje 430.000 m:i. Međutim, kako smo vidjeli, mi danas imamo tek oko 60.000
ha dobre šume u Istri, koja daje taj prirast, a sve je drugo ili golet ili manjevrijedna
šikara te neuredna niska šuma, koju treba tek pošumiti odnosno
urediti i podignuti.


Mi moramo prema tome napeti sve naše snage, da čitavu našu šumarsku
politiku aktiviziramo, da bi ovo teško stanje popravili i što prije postigli pravilnu
ravnotežu u našem šumskom gospodarstvu, a zatim, postepeno ali sigurno,
i one viškove preko naših današnjih potreba. Pogotovo to moramo i sa razloga,
jer o stanju naših šuma, kako smo vidjeli, u velikoj mjeri ovisi uspjeh i
onih ostalih grana narodne privrede, ovisi u znatnoj mjeri i sav život i napredak
narodni.
III. Vrst i tehnika radova
Kako smo vidjeli zadaci, kojima trebaju da služe naše šume, najraznovrsniji
su, pa moraju i šume biti takve. One to kod nas u Istri doista i jesu
i nama nije potrebno drugo nego ispraviti grješke i nasilja, koja je u toku
historije čovjek na njima počinio, te pomoći i poduprijeti prirodu u njihovom
ozdravljenju i ponovnom podignuću.


Prije svega mi trebamo da uzgajamo mješovitu šumu, sa svim onim raznim
vrstama drveta, koje kako raznolikim staništima tako isto i našim potrebama
najbolje odgovaraju.


Za uzgoj kvalitetnog tehničkog drveta (građa meka i tvrda) potrebna nam
je mješovita visoka šuma četinjara i listača sa ophodnjom od 80 do 100 godina,
za rudno, okruglo (brzojavni i električni stupovi) i tesano građevno drvo od
40 do 60 godina.


Za potrebe poljoprivrednih domaćinstava i gospodarstava najbolje odgovara
t. zv. srednja, te niska šuma mješovite sastojine, dobro uređena i njegovana.
Srednja je šuma ona, u kojoj se ljepša stabla vrijednijih vrsti drveta,´
osobito ona izrasla iz sjemena, ostavljaju pojedinačno po cijeloj površini da
dalje rastu kao visoka šuma (150 do 300 na ha), a između njih raste raznovrsna
niska šuma, ponikla iz panja.. Ova se niska šuma sječe bilo u pojasevima na
čisto, bilo preborno, kad dozori za sječu (14 do 30 god.), dok se stabla visoke
šume ostavljaju do pune dozrelosti za sječu (80 do 100 g.).


Srednja i niska šuma, u kojima očekujemo glavno pomlađivanje iz panja,
kao i uopće svaka preborna šuma, u kojoj se drveće neprestano prirodno pomlađuje,
te napokon i visoka šuma sa čistom ili oplodnom sječom (puštanje
pojedinih sjemenjaka) za vrijeme dok se pomlađuje, dakle sve prirodne kao
i umjetne šumske kulture, moraju bezuslovno ostati pošteđene od prevelike
paše blaga. To je osnovni uslov za opstanak i unapređenje naših šuma. Kako
je poznato, najštetnije su u tome koze, koje su istina za sadašnjicu i za siromašni
svijet potrebne i korisne, ali one u šumi pričinjaju mnogo puta veću
štetu nego je korist od njih.


Kad smo utvrdili te osnovne direktive po kojima treba da se upravljamo,
možemo da pristupimo detaljnijem razmatranju naših zadataka, i to u ova tri
smjera:


275