DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1947 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Ing. A. RUŽIĆ:


NEKOLIKO SMJERNICA ZA ŠUMARSTVO ISTRE .


......... ........, . ..... . ......, ........... .......


I. Opći pregled
Pošumljavanje je u Istri jedan veliki općenarodni zadatak, koji bi iz
mnogih svima poznatih razloga, trebalo da se što prije u potpunosti izvrši. Ono
traži mnogo studija, napora i žrtava. To je bilo i razlogom, da ranije nenarodne
i protunarodne vlasti tome pitanju nisu posvećivale svu onu potrebnu
pažnju, koju ono zavrjeđuje. Tako nam je tek naše narodno oslobođenje omogućilo,
da i ovo veliko i nadasve važno pitanje naše privrede sa svom energijom
uzmemo u ruke i da ga temeljito riješimo.


Od ukupne površine Istre 97,l°/o j e plodnih površina, od čega otpada


173.940 ha ili 48,6"/» na šume i šumska, odnosno jedino za pošumljenje sposobna
zemljišta. Od ovoga je opet obilježeno 30.177 ha kao neobraslo, a 85.909 ha kao
sitnom šumom ili šikarom obraslo šumsko zemljište. Prema tome ima u Istri,
uglavnom na kršu, ništa manje nego 116.086 ha ih 66,7°A> takvih šuma i šumskih
zemljišta, koja treba dijelom iznova pošumiti, a dijelom upotpuniti, meliorirati
i privredno podići.
No i one naše šume, koje imaju karakter pravih i punovrijednih šuma, bile
su od strane okupatora prekomjerno iskorištavane, pljačkane i za vrijeme rata
mnogo oštećene, dijelom i posve upropaštene. Računa se da u Istri ima oko
2000 ha ovako nanovo nastalih goleti. Zadnjih se godina na pošumljivanjima
ništa nije radilo. Rasadnici za uzgoj biljki bili su zapušteni, neobrađeni i
opljačkani. Sadnica, sposobnih za presađivanje nije bilo. Sve je to ono prvotno
stanje šuma i šumske privrede samo još pogoršalo. Tako smo po oslobođenju
zemlje morali na čitavom sektoru pošumljavanja doslovce sve početi iznova.


II. Značaj šuma i šumarstva Istre , .
Prvi osnovni zadatak šuma u Istri onaj je isti, koji imaju, u većoj ili
manjoj mjeri, šume u svim kulturnim zemljama, a to je njihov blagotvorni
upliv na opće terenske, klimatske i zdravstvene prilike kao i na opći optok
vode na zemlji. Ovaj opći značaj šuma potenciran je u Istri na svim tim područjima
geološko-petrografskim, geografskim, klimatskim kao i općim kulturno
privrednim prilikama, više nego u mnogim drugim zemljama, do najvišeg
stepena. Sa toga gledišta možemo mirno reći: što više i što savršenijih
šuma u Istri, to bolje! — U tom je, rekli bi čisto idealnom pogledu, gotovo
svejedno, kakve šume imamo, samo da one postoje i da na sve pobrojane
faktore što pozitivnije uplivišu.


Drugi glavni zadatak naših šuma jest: stalno pokrivanje svih potreba naroda
i narodne privrede na drvetu i ostalim proizvodima šume na najprikladniji
način i do najveće moguće mjere.


273