DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 8     <-- 8 -->        PDF

3)Finansiranjeradova;
Uvažujući ogromne snage naroda, njegovu svijest, koju treba samo
probuditi, postojanje narodne vlasti, vjerujemo, da će se pošumljenje
našega Krša moći provesti sa minimalnim materijalnim sretstvima, pogotovo
kada se primijene metode prirodnog pošumljavanja sjetvom sjemena
i resurekcijom. To je posao omladine i njezin častan zadatak, koja
će ga izvršiti sa pjesmom na ustima bez velikih žrtava. Materijalna
sretstva mogu se upotrebiti za druge, tehničke radove. Sam rad na pošumljavanju
i melioraciji Krša tražiti će sretstva za ove poslove: 1) nagrade,
2) uzdržavanje rasadnika, 3) uređivanje bujica, 4) ostale radove
tehničke prirode, 5} pokuse i istraživanja.
Ne stoji sve u novcu! Najbolje to dokazuju dosadanji neuspjesi:
ogromni troškovi dali su minimalne rezultate.
Jasno je kod toga, da ni same ranije metode rada nisu zadovoljavale.
Razna područja imati će raznolik tempo rada, već prema tradiciji,
koju je dosadanje pošumljavanje ostavilo. Primijeniti će se morati različite
metode rada. Tu šablone nema, niti je smije biti!
Mnogo više od pola stoljeća prošlo je od početka pošumljavanja
jadranskih obala. Općenito se mora priznati, da problem pošumljavanja
nije rješen. Stanimo časkom i potražimo uzroke neuspjehu! Izgubljeno
će nas vrijeme na proučavanju bogato nagraditi.


IV, DOSADANJI RAD NA RJEŠAVANJU KRAŠKOG PITANJA:


Oa ima dosadanji šumarsk i ra d (60-godišnji) na Kršu Hrv.
Primorja i Dalmacije još i danas svojih žestokih protivnika i kraj postojećih
usDJelih kultura, nije samo znak zaostalosti i neprosvjećenosti
naroda, već ima svoj dublji uzrok.


Prije svega borove kulture — bor je jedini uspješni pionir gologa
Krša — nisu mogle oduševiti seljaka iz mnogo razloga: 1) one su mu
otele i smanjile pašnjačku površinu, 2) nisu mu radi nikakvog iskorišćivanja
— dale općenito nikakvu opipljivu korist. Barem ih je stočar
gledao neprijateljskim okom. Borove kulture i stočarstvo stalno ratuju.
U stvari nije trebalo da dođe do toga, već s razloga, što je Zakon o
šumama vodio boljeg računa o stočaru nego onaj, koji je trebao taj zakon
da vrši i provodi u život.


l)Šta kažu neki važni propisi zakona o šumama
za rad na Kršu?
a) Zakon o šumama iz godine 1929. predviđa:


a)´Z, akon o šumama iz godine 1929. predviđa:
ČI. 92—)105: »Svia nepcšumljena apsolutna šumska zemljišta, čije pošumljenje
traži opći javni interes, imaju se u roku od 10 godina popisati i u roku od 50 godina
pošumiti odnosno privesti boljoj proizvodnji.
Čl. 96.: »Komisija, kojoj pripadaju i šumarski i poljoprivredni stručnjaci, donosi
odluku o ispasištima i propisuje glavne smjernice i racionalno iskorišeavanje izdvojenih
površina i njihove melioracije, koje su u vezi sa pošumljavanjem.
Cl. 100., toč. 8.: »U izvršenju i unapređivanju radova oko pošumljavanja Krša
učestvuje država;
Uređenjem pašnjaka, koji su u vezi sa pošumljenim površinama i davanja
pomoći u tu svrhu.
Tumač ovom članu glasi: »Ne može se zamisliti pošumljavanje na najvećem
dijelu Krša, ako se ne obrati pažnja pašnjacima. Intenziviranjem proizvodnje — u
prvom redu stočne krme — pomoći će se, da se dođe i do dobrih rezultata na
pcšumljivanju.«


126