DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 64     <-- 64 -->        PDF

(Di^ullaeJiie, o^i4^stt


PREGLED


RADA ŠUMARSKIH SEKCIJA DRUŠTVA INZEN.IKRA I TKHMCARA
FNR JUGOSLAVIJE
ŠUMARSKA SEKCIJA DIT-A NR HRVATSKI´
,, (Rad u vreemenu od 16. 1..—15. XI. 1946.)


Na sjednici upravnog« odbora, koja je održana 30. rujna o. ^. uglavljen je definitivni
raspored rada plenuma članstva zagrebačkog područja i Skupštine cjelokupnog
članstva DITH-a, šumarske struke, iz čitave NR Hrvatske.


Prihvaćena je zamisao drugova šumara ČSR o formiranju jedinstvenog šumarskog
lista slavenskih zemalja. Urednik je izvijestio, da na žalost, suradnja u Šumarskom
Listu nije još na visini. Šumari iz ostalih Narodnih republika veoma slabo surađuju
unatoč pismenih i usmenih poziva, pa je to glavni razlog, da Šumarski List još uvijek
ima vid regionalnog lista.


Dne 4. i 5. listopada održan je najavljeni plenum i skupština.


Novo izabrani odbori sekcije održali su dvije sjednice. Za blagajnika izabran . ^\
je Ing. Andrija Koprić namjesto Ing. Luke Šnajdera, koji se iz obiteljskih razloga ...
zahvalio. Nadalje je kooptiran Ing. Teodor Peleš namjesto Prof. Ing A. Kaudersa ´
(bolest), tako da sadanji odbori šumarske sekcije konačno izgledaju ovako:


1. UPRAVNI ODBOR:
Predsjednik: Dr. . i I a n A n i ć
Potpredsjednik L: Ing. Branko . a n o j 1 o v i č
„ II.: Jaša Krašovac
Tajnik L: , Ing. R u d o I f A n t o 1 j ak
II.: Branko Matić
Blagajnik: Ing. AndrijaKoprić
Knjižničar: Ing. . o r a E m r o v i č
Pročelnik Radnih odbora: Ing. Josi p Šafa r
Ekonom: Ing. N i n o s I a v L o v r i ć
Urednik »Šumarskog lista«: Ing. Zlatko Bunjevce vić
Odbornik
I.: Ing. Teodor Peleš
II.: Ing. Bogumil Čop


2. FINANCIJSKA KONTROLA:
Prvi član: - Ing. Andrija Pre mužić
Drugi član: Ing. A u g u s t . o r v a t
Treći član: Ing. D j u r o S o k č e v i e


.3. ČASNI
SUD:


Prvi član: ing. Ante Pre mužić
Drugi član: Ing. Teodor Pcleš
Treći član: Ing. Dane . r a n i 1 o v i ć


REDAKCIONI ODBOR:
Dr. . i I a n A n i ć
Ing. August . o r V a t
Ing. Dušan Klepac
BrankoMatić
Ing. Teodor Peleš
Prof. dr. ing. Aleksandar LI g r e n o v i ć


182