DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 63     <-- 63 -->        PDF

metodi ugotavlja prvenstveno razmerje med številoni dreves po posame/nih debelinskih
razrcdih. Vzporedno s to ugotovitvijo je oceniti v mešanih sestojih razmerje
med drcvesnimi vrstami. Nato je prcsoditi zarast^ in bonitcto sestoja ter poiskati v
tabelah odgovarjajočo količino lesiie zaloge. Za nujne cenitve v prebiralnih in neena:
kodobnih mešanih gozdovili bodo tabele izredne praktične vrednosti. Pridejane so
tabele s podatki o zalogi lesa v čistih borovih gozdovih.


Splošne tabele, ki so natisnjenje v knjižici pred tabelarni o zalogi lesa, lajšajo delo
cenilcu pri določanju zarasti, bonitete, starostne in vrastne dobe, prirastka, izločanja
drcvja in normalne zaloge. Tuđi splošne tabele so v sistemu eenilnc metode razvrščenc
po debelinskih razredih.


Tabelam je priključena v posebni brošuri razprava: »Okularna ccnitev sestojev
po debelinskih razrcdih«, katera utemeljuje in pojasnjujc izvedbo cenitve po novi
avtorjevi metodi. Razprava najavlja inventarizacijo gozdov v novi smeri in postavlja
glede mcrjenja sestojim nove vidike, katere bo treba še teoretieno in praktično preizkusiti.


Tisak tabel je vzorcn, format priročen.


Tablice in razprava se naroča pri avtorju Ljubljana, Mariborska ul. 17 a, telefon
2.5-68, ali Poljanska cesta št. 2 II., soba 42.


Ing. Novak Viktor


mi