DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 61     <-- 61 -->        PDF

ŠUMARSKI INSTITUTI U SSSR ZA VRIJEME RATA


A. D. . u k š t i n o V u časopisu »Ljcsnaja promišljenost«, br. 3—4, 1945; g.,
daje slijedeći prikaz rada na šumarskim institutima SSSR za vrijeme velikog domovinskog
rata. U tom članku autor donosi današnje stanje šumarskih instituta, kao
i zadaće, koje stoje pred šumarskim naučnim zavodima SSSR. Evo nekoliko kraćih
izvoda iz toga članka:
»Do velikog domovinskog rata svršavalo je u SSSR prosječno oko 2600 šumarskih
inženjera i tehničara. Taj broj nije zadovoljavao potrebe na kadrovima.


Za vrijeme rata prestala je raditi Lenjingradska šumarsko-tehnička akademija;
Bjeloruski šumarsko-tehnički institut evakuirao je iz Gomela u istočne krajeve;
prestao je sa radom cio niz tehnikuma.


Broj studenata u periodu 194()./41.—1944./45., smanjio se od 6310 na 2242; a broj
učenika tehnikuma od 11.673 na 6.700. Danas se u SSSR najviše osjeća manjak na
specijalistima za mehanizaciju prerade drveta, za transport i za mehaničku preradu
drveta.


Za vrijeme rata znatno se smanjio broj profesora, docenata, asistenata i predavača.
Tako je 1940. g. bilo na šumarskim institutima 69 profesoria i doktora, 32S
docenata i kandidata nauka, te 342 asistenta i predavača. Danas imde iia šumarskim
institutima 43 profesora i doktora, 147 docenata i kandidata nauka i 150 asistenata
i predavača.


U g. 1943. osnovan je u Moskvi novi šumarsko-tehnički institut sa dva fakulteta:
a) za mehanizaciju izrade i prerade drveta i b) za mehaničku preradu drveta.


Koncem 1944. g. ponovno je u Gomelu počeo radom Bjeloruski šumarskotehnički
institut. Tokom iste godine obnovila su rad mnogi šumarski tehnikumi,
a osnovano je nekoliko novih tehnikuma. U Arhangelsku je obnovljen šumarskotehnički
institut, koji je stradao od bombardiranja. U 1944. g., započela je ponovno
radom lenjingradska šumarsko-tehnička akademija.


Današnji broj studenata šumarsko-tehničkih instituta, kao i učenika šumarskih
tehnikuma, ne zadovoljava potrebe na šumarsko-inženjerskom i tehničkom kadru.


Kod nekih šumar&ko-tehničkih instituta i tehnikuma ne zadovoljava praktička
izobrazba. Naredba Sovnarkoma SSSR i .. VKP (b) o povratku zgrada, laboratorija
i t. d., nije svagdje potpuno provedena.


Bez ozbiljnog poboljšanja uslova rada naučnih zavoda i povećanja broja studenata,
bez odlučne likvidacije nedostataka u organiizaciji pojedinih instituta i tehnikuma,
oni neće biti u stanju da odgoje šumsKoj industriji potreban broj kvalificiranih
specijalista. Vrlo veliku pažnju potrebno je posvetiti praktičnom radu
studenata. Nadalje je potrebno vratiti na šumarsko-tehničke institute i tehnikume
sve one naučne radnike i stručnjake, koji su za vrijeme rata otišli u proizvodnju.
Pctrobno je puno pažnje obratiti na izobrazbu novih naučnih kadrova, pooštriti
propise za aspiranturu i do^ktoranturu i time povisiti kvalifikaciju aspiranata i doktoranata.
Potrebno je mobilizirati sve sile na naučno-istraživački rad i na rješavanje
onih zadataka i problema, koji stoje pred šumskom industrijom.


(»Ljesnaje promišljenost«, 3—4, 1945. I. H-t.


179