DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Vrst produkcije 1919. 1929. 1941. 1942. 1943.


Ukupna produkcija octene
kiseline
tonaža 43626 .51819 126491 1427.S3 1.54781
«/n od 1941. fi. .34,3 41,0 100,0 113,3 122,2
-Sintetska octena kiselina
tonaža ..) 15,438 102229 119999 133092
»/« od 1941. g. — 1.1,0 100 117,6 1.30,4
Octena kiselina dobivena suhom
destilacijom drvcta
tonaža 43626 .36471 24262 22754 21689
Vo od 1941. g. 180,0 160,0 100,0 93,3 89,3
"/(1 od ukupne produkcije 100,0 68,6 19,2 15,9 14,0


.Metanol u USA dolazi u trgovini kao 95"/o-tni, čisti sintetski, prirodni, čisti od
acetona, apsolutni, 99,.5"/«-tni itd. Područje upotrebe metanola vrlo je široko.


PROIZVODNJA MliTANOLA PRIKAZANA JE U TABLICI:


Ukupna produkcija 1919. 1929. 1937. 1941. 1942. 1943.


u 1000 1 22912 31856 229624 229624 253694 265946
"/0 od 1941. 10,0 13,8 49,2 100,0 , 11,3 111,6
Sintetski metanol
u 1000 1 — 23665 98623 211.381 235972 2512.56
»/. od 1941. 0,0 11,2 46,7 100,0 111,8 119,1
Menanol dobiveni
suhom dest. drveta
u 1000 1 22912 8198 14626 18243 17722 14690
»/(. od 1941. 126,6 45,0 80,2 100,0 97,1 80,7
"/o od ukupne
proizvodnje 100,0 25,7 12,9 7,9 7,0 5,5


Iz priloženih tablica vidljivo je, da je produkcija glavnih produkata suhe destilacije
drveta octene kiseline i metanola stalno u opadanju. — Tako je produkcija
octene kiseline dobivena suhom destilacijom drveta u 1943. g. za 1-/.. puta manja
od one u 1929. godini.


Ukupna produkcija octene kiseline i metanola nalazi se naprotiv u stalnom
porastu. Tako se je produkcija octene kiseline od 1929.—1943. povećala za 3 puta,
a metanola za 7 puta.


(»Ljesnuje promišljenosi«, 5—6, 1945.).


178