DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 58     <-- 58 -->        PDF

u finskoj industriji šperploča upotrebljava se kao ljepilo albumin, kaseinkaurit. Za sljepljivanje avionskih ploča upotrebljavao se za vrijeme rata tegofilm.
Tegofilm i kaurit uvažao se iz Njemačke. U današnje vrijeme Finska nema dovoljno
ljepila i njena industrija šperploča ne radi zbog toga punim kapacitetom.


Evo jednog reeepta za albuminsko ljepilo: 16,4" » albumina, 82,4% vode zagrijane
na 25—30" C, 0,7"/o amonijaka i 0,5% negašenog vapna.


Ljepilo se nanaša običnim valjcima za nanašanje. Takav stroj poslužuju 3 radnika.


Preše imadu mali broj etaža i različitih su dimenzija. Preše imadu kontrolne
aparate za tlak i temperaturu. Prešom upravlja jedan radnik.


Šperploče se na cirkularima obrežu na definitivne dimenzije, zatim se bruse na
brusačicama. Ploče se sortiraju i slažu u složajeve. Sortiranje obavljaju radnice, koje
u 8 sati rada sortiraju 8.50—1200 m- .šperploča.


(I.jesnaja promišljenost, 10—12, 1945.)


I.
H-t
ŠUMARSKI INSTITUTI U SSSR


Grafički prikazati razvoj univerziteta, instituta i visokih .škola u Sovjetskom
savezu značilo bi nacrtati jednu strmu, skoro okomitu liniju. Evo nekoliko statističkih
podataka iz g. 1911. i 1936. (»Minerva«, Lchrbuch d. gelchrten Welt, 1938).


c; 0 d i n e


Naziv


1911.
1936.


faikulteta
fakulteta


1. univerziteta
8 27 24 27
2.
instituta i visokih škola . 43 749 cea 1650
3.
političke škole, univerz.,
inst., akademije ... . 49
Za nas je od naročitog interesa razvoj šumarskog visokog školstva u SSSR.
ICll. godine bila su u Rusiji 2 šumarska instituta, a 1936. godine imade ih 14, sa
ukupno 37 faktilteta.


Evo kratkog prikaza tih instituta:


1. .Šumarsko-tehnološki institut u Moskvi imade 2 faikulteta; jedan za mehaničku
preradbu drvcta, a drugi za eksport drva. Vrijeme studija je u prvom 4 godine
i 8 mjeseci, a u drugom 4 godine i 9 mjeseci.
2. Sumarsko-tehnička akademija u Leningradu. Nastala je 1929. godine iz Leningradskog
šumarskog instituta. God. 1936. imala je 5 fakulteta i to: 1. za eksploataciju
šuma i transport drva, II. za mehaničku preradu drveta, 111. kemijsko-tehnološki
fakvdtct, IV. za ekonomiju šume i V. za šumarsko gospodarstvo. Svrha je ove akademije
cdgajati šumar,ske inženjerc-specijalistc za sve grane drvne industrije. Vrijeme
studija 5—6 godina. Za pedagoški i istraživački rad postoje u akademiji 46
katcdara, 47 laboratorija i kabineta, 3 radionice, park, dendrološki i botanički vrt,
šumski vrt, meteoTološki observatorij, litografija, hcliografija, 2 pokusna dobra (2
iespromhoza). Biblioteka broji cea 300.000 svezaka.
3.
.Šumarsko-tehnički institut u Arhangelsku sa 4 fakulteta: I. za šum. inženjere,
II.
za mehianičku preradu drva, .. za kemiju i tehnologiju, IV. za šum. ekonomiju.
Danas (1940.) taj institut imade 5 fakulteta. V. fakultet je za mehanizaciju
prerade i transporta drveta. Vrijeme studija: 4 godine i 9 mjeseci. Biblioteka broji
cea KHi.OOO svezaka. Ovom institutu priključen je sjeverni naučno-istraživački institut
za elektrifikaciju šumarske industrije.


176