DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 56     <-- 56 -->        PDF

INDUSTRIJA ŠPEROVANOG DRVETA U FINSKOJ


Prve dvije tvornice šperploča u Finskoj osnovane su 1913. god. Danas se proizvodnjom
šperovanog drveta bavi 13 dioničkih društava sa ukupno 15 tvornica. Godišnji
kapacitet finske industrije šperploča iznosi 235.000 m^ ploča. Proizvodnja je
1920. g. iznosila 17.187 m´, 1937. g. 228.383 nr*, a 1939. g. 214.157 nV. Za vrijeme rata
znatno se smanjila finska proizvodnja šperploča. Ako se proizvodnja u 1938. g. označi
sa 100%, onda je proizvodnja 1940. g. iznosila 43%, 1941. g. 43,7»/o 1942. g. 46,5»/(>,
1943. g. 47.5"/* a 1944. g. 31.1%. U 1945. g. industrija šperploča u Finskoj nije radila
punim kapacitetom zbog pomanjkanja ljepila. .Jedno od najvećih poduzeća finske
industrije šperovanog drveta je poduzeće V. .*iauman sa 3 tvornice i godišnjim kapacitetom
od 54.000 m´ šperploča.


Najvažnija sirovina iz koje se proizvode u Finskoj šperploče je finska bre


zovina. To su uglavnom trupci malih omjera. U finskim Sumama je prema mjerenjima


iz 1922./23. bilo 318,5 mil. m-´ brezovinc. Od te drvne mase bilo je u južnoj Finskoj


197,1 mil. m´ i to prema debljinskim razredima: do 10 mm prsnog promjera 43,5


mil. m^; od 10—20 em prsnog promjera 101,2 mil. m*, od 20—30 em prsnog promjera


40.4 mil. m/, a iznad 30 cm prsnog promjera 11,4 mil. m^. Za industrijsku preradu
važna su posljednja dva dcbljinska razreda. Godišnji prirast tih dvaju debljinskih
razreda manji je od 7 mil. m^. Od toga prirasta industrijski se prerađuje oko 1,0—1,3
mil. m´. Godišnja potreba industrije šperploča iznosi 0,65—0,70 mil. m^, ostala drvna
masa brezovine prerađuje se u drugim granama privrede (proizvodnja kalemova,
kemijska industrija i t. d.).
Obaranje se brezovih furnirskih klada vrši od 15. VIII. do 15. IX. To su trupci
dužine od 3,9 m do 9,5 m i promjera od 17 cm na više. Oboreno drvo ostavi se pod
krošnjom 2 tjedna. Kroz to vrijeme brezovi trupci se znatno isuše.


Danas se u finskoj trgovini drveta brezovi trupci za Ijuštenjc razvrstavaju u tri
razreda kakvoće.


Brezovi trupci za Ijuštenjc prije prerade u tvornicama šperploča konzerviraju
se tako, da se slože u visoke složajeve ili se potope u vodi bilo u slobodnom bilo
u vezanom stanju (spilavovi).


Finska industrija šperploča radi uglavnom za izvoz. Unutrašnja potrošnja šperploča
iznosila je prije rata 5—6% a za vrijeme rata 11—20´´/o produkcije šperploča.
Finska industrija šperploča uvaža ljepilo za Ijepljenje šperploča. Finska industrija
šperploča poznata je na svjetskim tržištima visokom kvalitetom proizvedenih šperploča.


Brezovi se trupci prije Ijuštenja zagrijavaju parom kroz 8 sati. Trupce, koji su
konzervirani potapanjem u vodi, potrebno je zagrijavati parom samo 4—5 sati. U
zimi ostaju trupci u bazenima za zagrijavanje parom najviše kroz 24 sata.


Trupci se nakon zagrijavanja parom pile na odgovarajuće dužine. Piljenje se
vrši cirkularnom pilom. Pile lisičarke se ne upotrebljavaju zbog malih promjera
trupaca. Gubitak kod raspiljivanja iznosi 3—SVo. Kora se skida pred samo Ijuštenjc.


Finske tvornice šperploče imadu velik broj Ijuštilica. Veća poduzeća imadu
13—15 Ijuštilica. Od toga broja 50% su male Ijuštilice sa maksimalnom dužinom Ijuštenja
od 600, 750 i 800 mm. Te male Ijuštilice omogućuju preradu tankih trupaca,
kao i otpadnih oblih trupčića od trupaca većih promjera. Velike Ijuštilice poslužuju
6—8 radnika a male 4 radnika.


Na jednu veliku Ijuštilieu od 104" (cea 264 cm) dolaze 2 škare, na dvije normalne
Ijuštilice od 66" (cea 168 cm) dolaze 3 škare, od kojih jedne režu otpatke
Ijuštenog furnira od zaobljivanja trupaca. Male Ijuštilice zahtjevaju specijalne strojeve.
To su noževi koji krajeve furnira skose (s nagibom 1.15 do 20). Tako skošeiii
furniri spajaju se Ijepljenjem i prešanjem u posebnim prešama. ´


Ovako sastavljeni listovi furnira služe ne samo kao srednjiee već i kao lica
.šperploča.
Poslije Ijuštenja Ijušteni se furnir sortira po dimenzijama.
Ljuštilica dužine noža 66,4" izljušti u 1 satu 1,6 m-´ Ijuštenog furnira debljine
1,5 mm. Promjer otpadnog trupčića kreće se od 110 mm do 60 mm.


174