DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 55     <-- 55 -->        PDF

hala se propaganda šumrastva u velikom zamahu. Svakodnevno u sarajevskim dnevnicima
izlazili su članci iz područja šumarstva, svakodnevno održavala su se predavanja
iz područja šumarstva na radiostaniet Sarajevo, a isto tako održavana su i
predavanja diljem cijele N. R. Bosne i Herccjiovine u svim okružnim i sreskim mjestima.
U »Nedelji .šume« vršila su se po pojedinim mjestima Bosne i Hercegovine
masovna pošumljavanja od kojih je bilo najveće i najuspješnije masovno pošumljivanje
u neposrednoj okolini Sarajeva.


Kruna svega bila je ipak prekrasna izložba šumarstva pod imenom ».Šume i
šumarstvo Bosne i Hercegovine«.


Izložba »Šuma i šumarstvo Bosne i Hercegovine« održala se u Sarajevu u prostorijama
»Gradske vijećnice«. .. izložbi obrađeni su bili na najočigledniji način
putem slike, fotografija, grafikona, modela, uzoraka, plakata, parola i legenda slijedeći
najaktuelniji problemi šuma i šumarstva Bosne i Hercegovine:


Uzurpacije.


Servituti.


Šumski požarevi.


Problemi paše i koza.


Pošumljavanje goleti krša i njihovo vraćanje narodnoj privredi.


Melioracija bujičnih terena,


Resurekcija šikara.


Privredni značaj šuma.


Lovstvo Bosne i Hercegovine.


Uloga šumarstva u obnovi zemlje.


Šuma i narod (prikazan odnos naroda prema šumi, odnoso narodnih vlasti prema
šumi, odnos poljoprivrede spram šumarstva, pri čemu su ukazane koristi, koje poljoprivreda
crpi od šumarstva).


Šuma kao izvor zdravlja i turizma.


Stanje šuma i otvaranje šumskih kompleksa.


Šume, kao izvor uposljcnja radne snage.


Štednja drveta — racionalno loženje.


Štete u šumarstvu od insekata.


Štete u šumarstvu i šumarskoj industriji za vrijeme rata.


Prikaz šumske industrije.


Izložba je prikazala na .´.1. bogatom izložbenom materijalu sve proibleme šumarstva
sa specifičnim osvrtom na probleme šumarstva Bosne i Hercegovine. Mora se
osobito istaći izvanredan i bogat materijal, kao i vrlo dobar tretman osnovnih problema
Bosne i Hercegovine, a to su uzurpacija, servituti i šumski požarevi.


Veliki požarevi, koji su bjesnili ovoga ljeta — osobito u području Višegrada —
dali su ogroman dokumentaran materijal, koji je do vidnog izražaja došao baš na
ovoj izložbi.


Izložba je imala i nekoliko neznačajndi nedostataka, a to su prenatrpanost,
stjeSnjen prostor izložbe, nezgodan razmještaj izložbene dvorane spram ulaznih A´rata.
kao i pomanjkanje potrebnih opisa i legenda sa tumačenjima na pojedinim objektima,
kao na pr. objekt ruska (finska) blanja i na objektu »Lesonit« — ploča od drvenih
vlakanaca, koja je ležala na stolu medu uzorcima furnira i šper ploča i na kojoj nije
bilo nikakoA´e oznake. Osobito je povoljno djelovala izložena »radna soba«, kao što
se to vidilo iz knjige utisaka posjetilaca izložbe.


Nije na nama, da donosim.o retrospektivni pregled uspjeha »Ncdelje šuma« i mi
očekujemo, da ćemo iz pera drugova šumara iz Bosne dobiti o tom veći broj članaka,
jer to »nedelju šume« a pogotovo izložba »Šume i šumarstvo Bosne i Hercegovine« u
punoj mjeri i zavrjeđuje. Z. ..


173