DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 54     <-- 54 -->        PDF

POSJET ŠUMARSKIM USTANOVAMA U PRAGU


Napredno šumarstvo Republike Cehoslovačke naročito- iza prvoga svjetskoga rata
snažno je privlačilo pažnju naših šumara. Izmjene iskustava putem stručnih časopisa,
između naučnih institucija te naučnim publikacijama sve su više dovodile do ličnog
kontakta na skupštinama šumarskih društava, na ekskurzijama i studijem naših naučnih
radnika u Čehoslovačkoj. Drugarstvo i međusobna saradnja stvorili su toliko uske
\czc, da se svaki naš šumar među čehoslovačkim šumarima osjeća kao kod kuće.


Takve dojmove ponijela je u dotnovinu i delegacija jugoslavenskih šumarskih
stručnjaka prigodom posjeta velesajmu u Pragu, koju je u grupnom putovanju organizirao
»Putnik«. To je bio jedan od najvećih posjeta u bratske slavenske zemlje. Neposrednost
saobraćaja i usluge koje su nam u pitanjima svoje organizacije rada i novih
uspjeha bez ikakvih formalnosti učinjene ne mogu se riječima opisati. To treba
osjetiti.


Posjetili smo sve njihove važnije šumarske ustanove: Ministarstvo zeniljede.lstva,
Poljoprivredno-šumarski fakultet i Poljoprivredno-šumarski institut. Pregledali smo i
jednu šumišikogospodarsku jedinicu nedaleko Praga.


,.. da je organizacija šumskog gospodarstva u Čehoslovačkoj na visokom stupnju,
ipaik ona novim uslovima razvoja ne odgovara. Upravo se sada studiraju nove organizacicno
forme, koje će omogućiti veći i brži razvitak. Premda njihovo šumarstvo
za naše prilike oblikuje šumarskim stručnjacima (samo u Češkoj na 2,300.0(.) ha
šumske površine ima 800 šumara sa šumarskim inžinjerima, 2.000 revira sa srednjoškolskim
šum. stručnjacima i 7.480 lugara), ipak oskudijeva na šumarskom osoblju,
napose zato što njihove visoke škole nisu uopće radile u toku šestgodišnje njemačke
okupacije.


Cehoslovačko šumarstvo je imalo velike uspjehe u dobrovoljnom radu na uništavanju
šumskih štetočina, te je u tome bio moibiliziran sav narod od 18 do 60 godina
starosti. Ogroman je uspjeh bio postignut i u »Tjednu šume«; u tome je kulturnom
radu bio organiziran sav narod, sve društvene organizacije, od najvišeg predstavnika
državne vlasti do posljednjeg čovjeka; sve grane društvene i privredne djelatnosti
su sudjelovale u tome opće narodnom radu: sportska društva, muzička i likovna
umjietnoet, novinstvo i dr.


Naročito veliku aktivnost razvijaju državni institut za šumarska istraživanja pri
ministarstvu, koji su također u toku rata malo radili, budući da je veliki dio naučnih
radnika bio na prisilnom radu. Premda ti instituti imaju za naše prilike ogromnu
zgradu sa potrebnim priborom, ipak će se u toku dvogodišnjeg privrednog plana graditi
nova zgrada. Ovogodišnji budžet šumarskih instituta samo u Pragu iznosi
7,0(.).000 Kč.


Prekratko je bilo vrijeme, da uđemo u sve probleme, koji su interesirali nas i
naše kolege u Čehoslovačkoj. No i to je bilo dovoljno, da steknemo približnu sliku o
veličini rada te naše bratske slavenske zemlje — zahvaljujući neotičnoj usrdnosti i
neposrednosti, kojom su nas primili. Mi i ovom prilikom zahvaljujemo čehoslovačkim
šumarima na is.kazanim uslugama.


LESU ZDAR!


]. S.


IZLOŽBA »ŠUME I ŠUMARSTVO BOSNE I HERCEGOVINE«


Da bi izvršilo što aktivniju i štd masovniju propagandu šumarstva. Ministarstvo
šumarstva NR Bo.sne i Hercegovine organiziralo je u vremenu od 20. do 27. listopada


o. g. t. ZV. »Ncdelju šume« na čitavom teritoriju Narodne Republike Bosne i Hercegovine.
Organizaciju »Nedelja šume« izvelo je Ministarstvo NR Bosne i Hercegovine
u suradnji svih okružnih i sreskih N. O-a, a uz pripomoć svih masovnih organizacija


N. R. Bosne i Hercegovine. U toj uNedclji šuma« širom Bosne i Hercegovine razma172