DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Prema tome na jednog šum. stručnjaka sa terena otpada prosječno 9.384 ha
šumske površine bez obzira na vlasništvo, ili uzevši u obzir istaknuto u primjetbi
pregleda otpada na šum. stručnjaka državnih i imovnih šuma 9.380 ha, na stručnjaka
kod agrarnih šuma 6.032 ha i na stručnjaka kod uprava z. z. i komunalnih šuma


11.934 ha
šumske površine.
Kako su šumske povr.šine isprekidane izuzev kompleksa Spačve, površina koja
i)tpada na jednog stručnjaka je razmjerno velika i otežava racionalno gospodarenje.
Pomoćno osoblje s druge strane je u mnogim slučajevima novo i neupućeno,
te i to čini velikih smetnji kod racionalnog gospodarenja i izvođenja plana.
U 1946. godini stupilo je šumarstvo brodskog okruga sa zadaćom da u okviru
petogodišnjeg pilana sistematski započne sa pošumljavanjem i obnovom šuma, a sve
to bez dovoljnog kredita; da na vrijeme izvrši obilježbu potrebnog drveta za lokalnu
potrebu i industriju (Zešumpoh), te da ujedno nađe puta i načina i smanji broj šumskih
šteta i to ne represivnim mjerama, nego putem propagande i uvjeravanja. U tome
cilju stvoren je u okviru prvomajskog natjecanja plan rada i odmah se pristupilo
njegovom ostvarenju.


Kroz vrijeme od 6 mjeseci postignuti su u tome rezultati, koje prikazujemo u
niže navedenom tabelarnom pregledu i koji uzevši uslove pod kojima se radilo, broj
stručnog osoblja te pomanjkanje spremnog pomoćnog osoblja, a često i potpuni nedostatak
istoga pokazuje ipak, da su rezultati proteklog prvomajskog natjecanja u
vremenu od 1. III.—31. VIII. 46. zadovoljavajući. (Vidi prilog br. 2).


Kod obilježavanja ostvaren je predviđeni plan sa 158.16%, a najbolji rezultat
uzevši u obzir ne samo količinu doznačene drvne mase, nego i ostale prilike pod kojima
se radilo te broj zaposlenog osoblja, pokazala je kod ovoga šumarija Rajevo
Selo, dok najslabije rezultate pokazuje privremena uprava ekspropriiranih šuma u
Đakovu i šumska ispoetava u Kutjevu, koje nisu ispunile očekivane zadatke iako
kod njih nijie biio zapreka sa materijalne strane.


Općenito uzevši obilježavanje je izvršeno na vrijeme, što je naročito važno
za opskrbu širokih narodnih masa sa ogrjevnim drvetom.


Kod proteklog proljetnog pošumiljavanja vodi šumarija u St. Mikanovcima, a
slijedi je Rajevo Selo, Kotarski N. (). Đakovo, šumarija S. Brod i Orlovac, dok su
potpuno podbacile Pleternica, Babja Gora, Sumethca, K.N.O. SI. Požega, ispostava
u Kutjevu i privremena uprava ekspropriiranih šuma u Đakovu. Stvarni rezultati
uspjeha pošumljavanja bili su ipak vrlo slabi s razloga što su biljčice stradale od
velike suše i prosječni uspjeh neće biti prema dosada prikupljenim podacima, veći
od 10—20%.


Sakupljeno sjemenje upotrebiljeno je za sjetvu u rasadnicima i to bilo same
šumarije, bilo susjednih.
Kako je skupljanje vršeno u proljeće pretežno je skupljeno bagrem i drugo
sjemenje, koje se još nalazilo na drveću.
Sakupljanje je u glavnom izvršeno sa školskom djecom, te je ujedno iskorišteno
za održavanje predavanja djeci o važnosti šuma.


Za propagandu šumarstva moglo se načiniti mnogo više.


No polju propagande šumarstva nije se stalo, to se od nje očekuje naročito
velike koristi u sprečavanju šumskih šteta.


Zalaganjem svega stručnog osoblja izdizanjem kadra pomoćnog osoblja, te uz
punu suradnju narodnih vlasti sa pravom se nadamo, da će naš rad krenuti još većim
elanom, sa ciljem da na taj način doprinesemo obnovi zemlje.


Široke narodne mase, a uglavnom omladina i druge masovne organizacije dale
su 10.955 nadnica u vrijednosti od 885.400.— Đin i to u glavnom na pošumljavanju,
kod obillježbe stabala i nekih drugih radova, koji nisu niti iskazani u pregledu
(plijevljenje rasadnika, podizanje ograda, čišćenje kanala, popravak zgrada i si.).


Na takmičenje smo bili pozvali okruge Osijek i Daruvar, ali od njih nismo primili
njihovih rezultata i nismo bili u mogućnosti da isporedimo naše rezultate.
U novembarske natjecanje šumarstvo brodskog okruga ulazi sa nadom, da će
sve postavljene zadatke sa uspjehom i na vrijeme izvršiti.


Ing.
R. Benić


i 171