DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1946 str. 52     <-- 52 -->        PDF

uspjehaPREGLEDNI ISKAZ
prvomajskofi natjecanja u vremenu od 1. III—31. VIII.
na području O.N.O-a u Slav. Brodu.
1946.
Prilofi 2.
"."
-D
´c
1
ŠUMARIJA
ODNOSNO
ŠUMARSKA
REFERADA KNO-a
I!;i.ievo Selo
Obilje/b.! stabala
Broj stabala
komada
.´!12.068
Količina
(sadržaj)
. .
1,40.707
Pošuniljivanje
Površina
ha
10. -
Broj
sadnica
lOOOkom
100.32
Sabiranje
Vrsta
-
sjemenja
Količina
kg
-
Rasadnici
Obrađena
površina
m2
0.200
Propaganda
šumarstva
Predavanje
broi
4
Dobrovoljni rad u
šumarstvu
Radnika
dana
022
Vrijednost
Din
49,700
-a
2 Vi-banja .´ifiil.eSl 114.272 0.5 2.50 --2.500 8 001 72.080
3 Olok 1(10.7(m 7.´).720 10. 28.30 bat,´!-. 1..50 2.850 ´ 1.492 119.300
4 A´hikovci (i 1.300 2.).950 5.— 30.am
. j .
baRr. lil.´—
200 10.000
5 Županja 11:1.405 72.200
6 St. Mikanovci 1.´).>.320 41.040 05. 104.05 --2.250 9 2.040 103.200
7
8
Slav. Rrođ
Oriovac,
(!1.«2.
11.-).1S1I
48.1108
20.188
20.,^
2:!.50
00.20
.50.00
-^-
-

-3.200
1
-
i.i;.
975
90.400
78.000
9 \ov a Kapela 01.271 22.001 1 -2.80 haifr. 7. 2.500
2 898 71.810
10 Pleternica 01.20!) .12.004 -´20.


,
7 270 21.000
11 »lSat).ja Gora« 20.818 24.821 --joh a 1.— -3
104 8.320
12 ».šumellii´a« 71.HO0 22.070 -bai,´!-. 0..50 -´ 4 104 13.120
13 .. . SJ. Požes:a 99 997 11.778 --" 8.— -... 208 23.840
14
15
16
17
.. . Đakovo
.. . Isposlav a
Kiitjov o
Pi´ivr. uprav a
at^r. .šuma
Đakovo
šum. odjel
ONO-a
80.817
:...2.
180.04;l

17.259
10.01:1
21.802

28.—


8:i.:i5
-

..
,.

51.—
10.—
15.—

100
´ , 000
3.000

´
4
30
721
173
502

57.080
13.810
10.100

S V e . a 1.008.002 oo.´i.7n 181,— 074.85 149.50 25.370 88 10.955 885.400
Pr e Ivi.ifaio 138.005 251.— 751.— 178.— 13.700 40
U.spjfli n"? i 1.58.1« 72.11 92.84 8.198 .58.05´ 191.13